Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eula_nld

Eula_nld

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by api-27238902

More info:

Published by: api-27238902 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

eindgebruikersovereenkomst

softwareproducten: het onderwerp van deze overeenkomst is het
nero-softwarepakket dat, afhankelijk van de verschillende pakkettypen,
bestaat uit een selectie van componenten van de volgende lijst: nero burning rom,
neromix, incd, nero startsmart, nero toolkit, nero cover designer, nero wave
editor,
nero soundtrax, nero backitup, nero imagedrive, nero media player, nero showtime,
nero recode, easywrite reader, incd reader, nero photo snap, nero media home,
nero photoshow express, nero fast cd-burning plug-in, nerovision express
en/of nero express ("software").

licentiegever: ahead software ag ("ahead")
dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de "eindgebruiker", en ahead
software ag, im stoeckmaedle 18, 76307 karlsbad, duitsland.

door de verzegelde ahead software te openen op de "datum van ingang"
bindt u zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst. indien u niet
instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst, moet u de software
en alle meegeleverde onderdelen (inclusief geschreven materiaal en
mappen of andere houders) onmiddellijk retourneren naar het adres
waar u deze hebt gekocht. u krijgt het bedrag dan volledig vergoed.

indien de voorwaarden van deze overeenkomst een aanbieding van ahead
bevatten, beperkt uw aanvaarding zich uitdrukkelijk tot de voorwaarden
daarin.

de voorwaarden van uw licentieovereenkomst ("overeenkomst") voor de
software die hierboven wordt beschreven, zijn afhankelijk van de vraag of u
de software hebt gekocht bij:
(1) een ahead oem-partner of
(2) ahead of een ahead-distributeur.

als op het deksel van het cd-doosje waarin u de software hebt ontvangen het
woord "oem" staat (of wanneer dit op de cd zelf staat), hebt u een kopie
van de software van een ahead oem-partner gekocht.

als het deksel van het cd-doosje waarin u de software hebt ontvangen alleen
het ahead-label bevat en indien hierop niet het woord "oem" staat (of
wanneer dit niet op de cd zelf staat), hebt u een kopie van de software van
ahead of een ahead-distributeur gekocht.

a. licentievoorwaarden die van toepassing zijn op software die is gekocht
van oem-partner

i. licentieverlening
deze overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te
maken van een kopie van de software die met deze licentie is geleverd
("oem-licentie"), mits de software op slechts

n computer tegelijk in
\ufffd\ufffd
gebruik is. indien u een meervoudige licentie voor de software hebt
verkregen, mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopie n van de software
\ufffd

in gebruik hebben als u licenties hebt. de software is op een computer "in
gebruik" wanneer deze is geladen in het tijdelijke geheugen of is
ge nstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld harde schijf, cd-rom

\ufffd
of ander opslagapparaat) van die computer. een kopie die op een
netwerkserver is ge nstalleerd uitsluitend met het doel deze naar andere
\ufffd
computers te distribueren, wordt echter niet beschouwd als "in gebruik".

als het verwachte aantal gebruikers van de software het geautoriseerde
aantal toepasselijke licenties overtreft, dient u over een redelijk
mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal
gelijktijdige gebruikers van de software het aantal licenties niet
overtreft.

de oem-licentie die hierbij wordt verleend is alleen geldig indien deze
samen met cd/dvd-opnamehardware is gekocht.

ii. copyright
de software is eigendom van ahead of zijn licentiegevers en is beschermd
door copyrightwetten, internationale verdragsbepalingen en andere nationale
wetten. u stemt ermee in geen recht of aanspraak op en geen belang in de
software te hebben, behalve zoals uiteengezet in paragraaf i. indien de
software niet is beschermd tegen kopi ren, kunt u

\ufffd
(a) uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden een kopie van de
software maken of

(b) de software overzetten naar een enkele harde schijf, mits u het
origineel uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden bewaart.
producthandboeken en geschreven materiaal die met de software worden
geleverd, mogen niet worden gekopieerd.

iii. overige restricties
u mag de software niet verhuren of leasen, maar u mag uw rechten volgens
deze overeenkomst wel permanent overdragen, op voorwaarde dat: (i) u alle
kopie n van de software en al het schriftelijke materiaal overdraagt; (ii)

\ufffd
de ontvanger ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze
overeenkomst; (iii) u alle kopie n van de software van uw computer
\ufffd

verwijdert en elk gebruik van de software staakt. elke overdracht dient de meest recente update en alle vorige versies te omvatten. u mag de software niet kopi ren, behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet.

\ufffd

reverse engineering, decompilatie of demontage van de software is niet
toegestaan. bovendien is het verboden de software op het world wide web te
plaatsen of anderszins beschikbaar te maken. indien u de software niet in
de originele verpakking hebt gekocht en indien u volgens deze paragraaf
geen ontvanger van de overdracht bent, beschikt u niet over de licentie om
de software te gebruiken.

iv. garanties
ahead verleent u geen garanties met betrekking tot deze oem-licentie, met
inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid
en geschiktheid voor een bepaald doel. de partij van wie u het product hebt
gekocht waarmee deze software wordt geleverd, kan tegenover u garantie-
en/of ondersteuningsverplichtingen hebben.

v. geen aansprakelijkheid voor gevolgschade
ahead of zijn licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk
worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder begrepen zonder
beperking schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van
bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het
gebruik van de software of uit het onvermogen de software te gebruiken,
zelfs indien ahead op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke
schade.

vi. beperkte rechten van de amerikaanse overheid
elk gebruik van de ahead software door de amerikaanse overheid is

afhankelijk van de aanvaarding door die overheid dat de software is
onderworpen aan beperkte rechten zoals blijkt uit de bepalingen die worden
genoemd in paragraaf (c)(1)(ii) van clausule 252.227-7013 van het defense
federal acquisition regulations supplement, of de gelijksoortige
koopvoorschriften van andere toepasselijke amerikaanse
overheidsinstellingen. de leverancier/fabrikant is ahead software ag, im
stoeckmaedle 18, 76307 karlsbad, duitsland.

vii. disclaimer
de software is bedoeld om u te helpen materiaal te reproduceren waarvan
u het copyright bezit of waarvoor u van de houder van het copyright
toestemming hebt gekregen om te kopi Ren. indien u niet het copyright bezit

\ufffd
of van de houder van het copyright geen toestemming hebt gekregen om te
kopi Ren, schendt u de copyrightwet en kunt u worden onderworpen aan
\ufffd

het betalen van schadevergoeding of andere verhaalsmogelijkheden.
wanneer u niet zeker weet wat uw rechten zijn, dient u contact op te
nemen met uw juridisch adviseur. u bent volledig aansprakelijk voor het
wettelijke en verantwoorde gebruik van de software.

b. licentievoorwaarden die van toepassing zijn op software die is gekocht
van ahead of een ahead-distributeur

de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op software die is gekocht
van ahead of een ahead-distributeur zijn precies hetzelfde als de
voorwaarden die worden genoemd in deel a hierboven, behalve dat paragraaf i
(licentieverlening) en paragraaf iv (garanties) als volgt luiden:

i. licentieverlening
deze overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te
maken van een kopie van de software die met deze licentie wordt geleverd,
mits de software op slechts

n computer tegelijk in gebruik is. indien u
\ufffd\ufffd
een meervoudige licentie voor de software hebt verkregen, mag u
tegelijkertijd maximaal evenveel kopie n van de software in gebruik hebben
\ufffd
als u licenties hebt. de software is op een computer "in gebruik" wanneer
deze is geladen in het tijdelijke geheugen of is ge nstalleerd in het
\ufffd

permanente geheugen (bijvoorbeeld harde schijf, cd-rom of ander
opslagapparaat) van die computer. een kopie die op een netwerkserver is
ge nstalleerd uitsluitend met het doel deze naar andere computers te

\ufffd

distribueren, wordt echter niet beschouwd als "in gebruik". als het
verwachte aantal gebruikers van de software het geautoriseerde aantal
toepasselijke licenties overtreft, dient u over een redelijk mechanisme of
proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige
gebruikers van de software het aantal licenties niet overtreft.

ii. garanties
ahead garandeert dat de software voor een periode van negentig (90) dagen
vanaf de ontvangstdatum in hoofdzaken werkt in overeenstemming met de
bijgeleverde documentatie. eventuele impliciete garanties op de software
zijn beperkt tot 90 dagen of de kortste periode die is toegestaan door de
toepasselijke wet, afhankelijk van welke periode langer is. de volledige
aansprakelijkheid van ahead en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid wegens
een breuk van deze garantie zal, uitsluitend naar keuze van ahead, bestaan
uit: (a) teruggave van de betaalde prijs of (b) herstel of vervanging van
de software die niet overeenkomt met de beperkte garantie van ahead en die
naar ahead wordt geretourneerd met een kopie van uw ontvangstbewijs. indien
de fout in de software het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde
toepassing, is deze beperkte garantie ongeldig. elke vervangende software
wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->