Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Body Language Basics

Body Language Basics

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by pankujrajverma

More info:

Published by: pankujrajverma on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
MLEX @FAKZFKJ
Hau}leznuhla
Mlex `fakzfkj h~ fa hipl}ufau „ fae lduja ejnh~htj „ dfnul} ha }h~b nliizahnfuhla!Uch~ h~ j~pjnhf``x u}zj ld nliizahnful}~, {cl ajje ul ~cl{ nlak}zjanx mju{jja ucjl}f` hadl}ifuhla fae ucjh} mlex `fakzfkj {cja u}fa~ihuuhak f ij~~fkj, mjnfz~j la`xhd ucjx ifafkj ul el ~l {h`` ucj ij~~fkj mj jddjnuhtj! Mlex `fakzfkj h~ fa j`jijauha nliizahnfuhla ucfu {j ~clz`e mj tj}x iznc f{f}j ld mjnfz~j hu khtj~ n`zj~ ul ucjncf}fnuj}, jiluhla~, fae }jfnuhla~ ld fa haehthezf`!Lz} ~ufuj ld ihae h~ jsp}j~~je ha lz} mlex `fakzfkj! Dl} jsfip`j, hd {j elzmu~lijuchak {j cjf}, {j }fh~j fa jxjm}l{! Hd {j djj` pzww`je, {j ~n}func lz} al~j![j n}l~~ lz} f}i~ ul h~l`fuj l} p}lujnu lz}~j`tj~! [j ~c}zk lz} ~clz`ej}~ uljsp}j~~ haehddj}janj! [j {hab f~ f ~hka ld hauhifnx! Hd {j f}j hipfuhjau, {j e}zilz} dhakj}~! [j ~u}hbj lz} dl}jcjfe {huc lz} cfae {cja {j cftj dl}kluuja~lijuchak! [j }lnb {cja {j djj` fashlz~, fae {j ~{fx mfnb{f}e~ fae dl}{f}e~ lalz} djju {cja {j f}j ha f ~huzfuhla ld nlad`hnu! Fa hajspj}hjanje ~pjfbj} ha fafzehul}hzi jsp}j~~j~ ch~ fashjux mx ilthak d}li laj ~hej ul falucj}, ~uf}hak fu ucjnjh`hak, {f`bhak }lzae ha nh}n`j~, l} }zmmhak ch~ cfae~ ulkjucj}!Fa f{f}jaj~~ ld mlex `fakzfkj h~ lduja ucj bjx ul ~znnj~~dz` pj}~laf` }j`fuhla~chp~fae hu nfa mj ucj ~jn}ju ucfu jafm`j~ ~l ifax pjlp`j ul ifafkj lucj}~! ^lijhaehthezf`~ ~jji ul cftj ucj bafnb ld hauj}p}juhak mlex `fakzfkj fae ifahpz`fuhakpjlp`j {huc ucjh} mlehj~ f~ {j`` f~ ucjh} tlhnj~! Bal{`jekj ld ucj mlex `fakzfkj ld ucj lucj} pj}~la fae ucj fmh`hux ul hauj}p}ju hu ifbj f pj}~la f{f}j ld ch~ l} cj} l{amlex `fakzfkj! Uch~ f{f}jaj~~, ha uz}a, `jfe~ ul k}jfuj} ~j`d)nlau}l` fae il}jjddjnuhtj nliizahnfuhla p}lnj~~j~!Hd xlz f}j f{f}j ld {cfu xlz el {huc xlz} mlex, xlz} ~j`d)zaej}~ufaehak mjnlij~ejjpj} fae il}j ijfahakdz`! Lanj xlz ifafkj ul nlau}l` xlz} mlex `fakzfkj, xlz{h`` mj fm`j ul n}l~~ ifax ejdja~htj mf}}hj}~ fae j~ufm`h~c mjuuj} }j`fuhla~chp~!Mlex `fakzfkj h~ fa hipl}ufau nliplajau ld nliizahnfuhla fae hu h~ ul lz} fetfaufkj ul ejtj`lp ~bh``~ ha uch~ f}jf ha l}ej} ul mj mjuuj} }h~b nliizahnful}~!
Ejdhahuhla
Mlex `fakzfkj h~ ucj `fakzfkj ld kj~uz}j~ fae pl~uz}j~! ^uzehj~ ld mlex `fakzfkjfaf`xwj ucj jiluhla~ u}fa~ihuuje uc}lzkc iltjijau, ~znc f~ dfnhf` jsp}j~~hla~ faeucj iltjijau ld jxj~, cfae~, `jk~, djju, fae ucj {cl`j mlex! Ucj~j ~uzehj~ ~cl{z~ cl{ ucj mlex `fakzfkj ld f pj}~la nfa }jtjf` ul z~ ch~ l} cj} ~ufuj ld ihae faehaujauhla~, fae pj}~laf`hux u}fhu~ ~znc f~ ~j`d)nladhejanj, ~cxaj~~, fkk}j~~htjaj~~,k}jje, }htf`}x! [j nfa ~fx ucfu f pj}~la‘~ pl~uz}j jsp}j~~j~ ch~ l} cj} fuuhuzej~ faedjj`hak~!
 
 =
 Ucj }jf` tf`zj ld mlex `fakzfkj h~ dlzae ha ucj ~zi ld f`` ucj `jtj`~ ld nliizahnfuhla7 l}f` `fakzfkj, th~zf` `fakzfkj, mlex `fakzfkj, fae hifkhafuhla!
Kjajuhn fae nz`uz}f` }llu~
Hu h~ ehddhnz`u ul ejuj}ihaj jsfnu`x cl{ f nliizahnfuhla ~x~uji h~ hacj}huje l} `jf}aje!Ef}{ha mj`hjtje ucfu dfnhf` jsp}j~~hla~ ld jiluhla {j}j ucj ~fij ha f`` czifamjhak~, }jkf}e`j~~ ld ucjh} nz`uz}j!Ulefx hu h~ nla~hej}je ucfu {hucha f ~pjnhdhn nz`uz}j ucj}j jsh~u~ f kjaj}f` fk}jjijauul }jnlkahwj ucj ehddj}jau jiluhlaf` ~ufuj~! Ucj czifa m}fha h~ p}lk}fiije ul }fh~jucj nl}aj}~ ld ucj ilzuc {cja ucj haehthezf` djj`~ cfppx fae uz}a ucji el{a {cjacj h~ eh~nlaujau! Ejpjaehak la ucj ~ja~fuhla ucfu }jfncj~ ucj m}fha, f pj}~la {h``d}l{a, }fh~j ch~ jxjm}l{~, l} }fh~j laj ~hej ld ch~ ilzuc!Ucj {l}b ld ehddj}jau }j~jf}ncj}~ cf~ ~cl{a ucfu {j nfa hacj}hu ha lz} kjajuhnifbjzp nj}ufha mf~hn pcx~hnf` }jfnuhla~! [j f}j ml}a {huc j`jijau~ ld f mlex`fakzfkj! [j nfa ifbj falucj} czifa mjhak f{f}j ld mf~hn ~ja~fuhla~ ld cfuj,djf}, p`jf~z}j, l} ~feaj~~, {huclzu jtj} cfthak `jf}aje cl{ ul el ~l! Uch~ elj~ alunlau}fehnu ucj dfnu ucfu {j el f`~l cftj ul `jf}a ifax kj~uz}j~ ucfu ijfa laj uchakha laj ~lnhjux fae ~lijuchak j`~j ha falucj}!Ucj ~lzae ~hkaf`~ haafuj ha ucj czifa mjhak }jifha tf`he fae nlauhazj ul p`fxhipl}ufau }l`j~! Za`hbj tj}mf` ~hkaf`~, ucjx f}h~j ~plaufajlz~`x fae ijfa ucj ~fijha f`` nz`uz}j~! ^clzuhak, ~lmmhak, `fzkchak, }lf}hak, ilfahak, fae n}xhak u}fa~ihuij~~fkj~ ul jtj}xlaj jtj}x{cj}j! @hbj ucj ~lzae~ ld lucj} ~pjnhj~, ucj~j ~hkaf`~f}j f~~lnhfuje {huc mf~hn jiluhlaf` ~ufuj~ fae khtj fa hiijehfuj hip}j~~hla ld ucj~ufuj ld ucj pj}~la ifbhak ucj ~lzae~!Ucj czifa mjhak cf~ nla~j}tje ch~ ha~uhanuhtj jsp}j~~hla~7 ucj ~ih`j, `fzkc, ~uf}j,d}hkcujaje dfnj, fae ~l`jia dfnj f}j ~hkaf`~ p}lpj} ul ucj ~pjnhj~! Ucj~j ~hkaf`~f}j nliila ul f`` ~lnhjuhj~ fae pj}~h~u ej~phuj ucj f~~hih`fuhla ld ifax lucj} nz`uz}f`kj~uz}j~!Ucj mf~hn ~lzae~ fae kj~uz}j~ ld lz} ~pjnhj~ cftj ucjh} l}hkha ha ucj jf}`x ~ufkj~ ld ejtj`lpijau ld ucj czifa mjhak! N}xhak h~ alu la`x ucj dh}~u ~hka {j khtj ld lz} ~ufujld ihae, mzu f`~l ucj il~u dzaefijauf` laj, ~cf}je {huc uclz~fae~ ld lucj} ~pjnhj~!Ucj}j f}j nj}ufha jsp}j~~hla~ fae ~ufaef}e~ ucfu tf}x fnnl}ehak ul ucj nz`uz}j, {chncf}j `jf}aje ez}hak ucj xjf}~ ld jf}`x nch`eclle! Ucj~j ~ufaef}e~ p}j~n}hmj {cfu~clz`e mj elaj ha }j~pla~j ul ucj ifahdj~ufuhla ld jfnc ~ja~fuhla l} djj`hak ha ucjehddj}jau ~lnhf` jath}laijau~! Ucjx tf}x fnnl}ehak ul ~lnhf` }l`j~ fae ejilk}fpchnncf}fnuj}h~uhn~, fae ucjx ehddj} d}li laj nz`uz}j ul falucj}!
 
 >
[j cftj ul feihu ucfu, fu ucj mj~u ld uhij~, f`` ~lnhf` kfucj}hak~ f}j f `huu`j d}hkcujahak![j el alu bal{ cl{ ucj lucj} haehthezf` {h`` mjcftj fu ucj ilijau ld ijjuhak!^ih`j~ fae `fzkcuj} ejila~u}fuj ucj jsh~ujanj ld uch~ djf} fae ucjx f}j nlimhaje{huc djj`hak~ ld fuu}fnuhla fae fnnjpufanj! Hd f pj}~la {j k}jju elj~ alu ~ih`jd}fab`x, fae jtfej~ lz} jxj~, uch~ nfa ijfa laj ld u{l uchak~7 jhucj} {j el aluhauj}j~u chi l} cj}2 l} cj~cj h~ fa jsu}jij`x ~cx, }juh}hak pj}~la, fae dhae~ ucj~huzfuhla d}hkcujahak!Jfnc iltjijau l} pl~huhla ld ucj mlex cf~ fefpuhtj, jsp}j~~htj, fae ejdja~htjdzanuhla~ „ ~lij nla~nhlz~ fae lucj} zanla~nhlz~! Lz} mlex `fakzfkj nfa mjpf}u`x ha~uhanuhtj, pf}u`x ufzkcu, fae pf}u`x hihufuhtj, ~l f pj}~la‘~ nz`uz}j h~ fahipl}ufau dfnul} ul mjf} ha ihae!
Uj}}hul}hf` ajje~
Ucj ~pfnj ~z}}lzaehak f pj}~la h~ falucj} hipl}ufau dfnul} ha ucj jsp}j~~hla ld mlex`fakzfkj! Jfnc pj}~la cf~ f {j``)ejdhaje mleh`x ~pfnj, f uj}}hul}x, f pj}~laf` ~pfnjbal{a f~ ucj
mlex mzddj} wlaj
! Ucfu wlaj h~ ejuj}ihaje pj}~laf``x fae nlaehuhlajemx ucj nz`uz}j!Hu h~ alu bal{a jsfnu`x cl{ iznc ~pfnj jfnc pj}~la ajje~, ~hanj hu h~ f bhae ld fz}fucfu jspfae~ fae nlau}fnu~ nla~ufau`x f~ {j fpp}lfnc lucj} pjlp`j l} iltj f{fxd}li ucji! Ucj hipl}ufau uchak h~ ul mj f{f}j cl{ j~~jauhf` uch~ pj}~laf` ~pfnj h~fae }j~pjnu hu2 {j iz~u f`~l mj f{f}j ld {cfu cfppja~ ul fa haehthezf` {cja ch~ l} cj} uj}}hul}x h~ uc}jfujaje l} hatfeje!Ucj dl``l{hak plhau~ iz~u mj ml}aj ha ihae7
Hau}ltj}u~ ujae ul bjjp f k}jfuj} eh~ufanj ez}hak nlatj}~fuhla ucfa jsu}ltj}u~!F pj}~la {cl iltj~ f{fx ez}hak f nlatj}~fuhla h~ ~cl{hak ch~ ajje ul ~juzp k}jfuj} ejdja~j~ ul ja~z}j ch~ pj}~laf` ~pfnj!
Ez}hak f iz`uhuzehalz~ }f``x l} p}luj~u if}nc, cl{jtj} n}l{eje hu h~ jfncpj}~la u}hj~ ul bjjp fa hathl`fm`j f}jf f}lzae chi l} cj}~j`d!
 
Cf`` cf~ ~zmehtheje ucj uj}}hul}hf` ajje~ ld ucj haehthezf` haul dlz} wlaj~7 hauhifujeh~ufanj, pj}~laf` eh~ufanj, ~lnhf` eh~ufanj, fae pzm`hn eh~ufanj! Ucj eh~ufanj~ k}l{f~ ucj hauhifnx ejn}jf~j~!Dl} jsfip`j, dl} Fij}hnfa~, ucj hauhifuj eh~ufanj nfa mj
n`l~j
, ucfu h~ ha fnuzf`nlaufnu, l} 
df} 
d}li 6: ul 5: ni! Ucj n`l~j pcf~j ld hauhifuj eh~ufanj h~ dl} `ltjifbhak, mjhak {huc tj}x hauhifuj d}hjae~, fae nch`e}ja cl`ehak cfae~ {huc ucjh} pf}jau~ l} {huc lucj} nch`e}ja!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->