Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manifesto de La Komunista Partio de Karolo Marks Kaj Frederiko Engels

Manifesto de La Komunista Partio de Karolo Marks Kaj Frederiko Engels

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by eiHossa
Estas la manifesto pri la filozofio de la komunista movado.
Estas la manifesto pri la filozofio de la komunista movado.

More info:

Published by: eiHossa on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
1
e
LIBRO
MANIFESTO DE LA KOMUNISTA PARTIO
 
e
LIBRO
INKO
Marx & Engels 
Manifestode laKomunistapartio
 
2
e
LIBRO
MANIFESTO DE LA KOMUNISTA PARTIO
Karl Marx kaj Friedrich Engels 
 
MANIFESTO DE LA KOMUNISTA PARTIO
Esperanta traduko kaj postparolode
Detlev Blanke
e
LIBRO
 Aran¸is: Franko Luin
ISBN 91-7303-142-9
inko@omnibus.sehttp://www.omnibus.se/inko
FEBRUARO 2002
Presita versio de çitiu elektronika libro,abunde ilustrita,aperis çe ProgresoEldonejo, Moskvo1990, kaj estasaçetebla çe diversajlibroservoj, ekzempleçe la Libroservo deUEA.(ISBN 5-01-002341-5)
 
3
e
LIBRO
MANIFESTO DE LA KOMUNISTA PARTIO
Antaûparolo al la germana eldono de 1872
L
a Ligo de Komunistoj, internacia asocio de laboristoj, kiusub la tiamaj kondiçoj kompreneble povis esti nur sekre-ta, komisiis dum la kongreso, okazigita en novembro 1847 enLondono, la subskribintojn verki detalan teorian kaj prakti-kan parti-programon destinitan por la publiko. Tiel ekestis lasekva ”Manifesto”, kies manuskripto migris kelkajn semaj-nojn antaû la Februara Revolucio
1
por preso al Londono.Unue publikigita germane, en tiu lingvo ¸i estis presita enGermanio, Anglio kaj Usono en almenaû dek du diversaj el-donoj. La angla teksto unue aperis en la jaro 1850 en Londo-no en ”Red Republican”, tradukita de Miss Helen Macfarlane(Mekfarlejn), kaj krome en 1871 aperis almenaû en tri diver-saj tradukoj en Usono. La franca teksto unue aperis mallongeantaû la Junia Insurekcio 1848
2
en Parizo, lastatempe en ”LeSocialiste” en Nov-Jorko. Novan tradukon oni preparas. Polaversio aperis mallonge post la unua germana eldono. Rusaversio aperis en ¯enevo dum la sesdekaj jaroj. Ankaû en ladanan ¸i estis tradukita baldaû post sia apero.Kiom ajn ÿan¸i¸is la cirkonstancoj dum la lastaj dudek kvinjaroj, la ¸eneralaj principoj, evoluigitaj en çi tiu ”Manifestoentute restas plene validaj ankaû hodiaû. Jen kaj jen oni
1La franca revolucio dum februaro 1848.
(Trad.)
2Ribelo de la pariza proletaro de la 23-a gis la 26-a de junio 1848, kiumarkis la kulminon de la revolucio 1848 – 1849 en Eûropo.
(Trad.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->