Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ReprezenT [broj 245, 28.3.2011]

ReprezenT [broj 245, 28.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 351|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
BIHAĆ: Vanredna 11. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona
Održana redovna, 28.sjednica Općinskog vijeća
Str. 04
Vlada Japana i dalje pomaže BiH:Obnova Hitne pomoći Doma zdravlja
KLJUČ:BOSANSKA KRUPA:BIHAĆ:
Str. 12Str. 22Str. 10
MZ Ozimice: Načelnik Muslić izvršioobilazak radova na vodovoduNastavljeni radovi nanovoj zgradi Gimnazije
Pripremne radnje zarekonstrukciju gradskog mosta
Usvojen Nacrt Budžeta
ZA 2011. GODINU
VELIKA KLADUŠA:
BROJ 245
28. MART 2011.
GODINA VI
CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50
Nade ima,ali nadadanas nezapošljava
ERNA Begatović
SVJETLIJA STRANICA 
obrazovanja
nezaposlena glumica,sa diplomom Akademijedramskih umjetnosti
ISPITIVANJE TLA 
korita rijeke Sane
Str. 09
 
CAZIN: Počela izgradnja novezgrade "Druge srednje škole"
Str. 07
SANSKI MOST:
INTERVJU:
Str. 13
 VIJEĆNICI PODRŽALIIZVJEŠTAJ O SVOM RADU
Str. 06
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086
Velika Kladuša
Velika Kladuša
PRIVATNA ORDINACIJA 
037-770-135037-772-727
Bosna i Hercegovina – Bihać – Ivana Gorana Kovačića1;
Tel: ++387 37/310-207, 310-070; e-mail: klinika@bih.net.baPoslovna jedinica Cazin, Trg Zlatnih ljiljana S47 L3; Tel: 037/514-767;Poslovna jedinica V. Kladuša, Ibre Miljkovića-Uče br.1; Tel: 037/771-396
 
2
Marketing
ReprezenT
28. mart 2011. godine, broj 245
*Ponuda vrijedi do 31.03.2011.
 
28. mart 2011. godine, broj 245
3
aši pogledi
ReprezenT
S
vijet se u posljednje vrijemeprebrzo i dramatično mije-nja, dešavaju se stvari kojesu,koliko prošle godine,bile nezami-slive. Revolucije širom arapskog svi- jeta ruše diktatore, jednog za drugim,dok dežurna svjetska velesilaAmerika pokušava spasiti što je u nje-noj (ne)moći, silom dakako! Svijet sezaista mijenja,a šta je sa našomzemljom, šta je sa nama? Globalnepromjene sve da hoće ne mogu zao-bići ni našu zemlju. Ruku na srce, mismo u stalnim promjenama u ovihdvadesetak godina,ali promjene kojese naslućuju u posljednje vrijeme, etakve još nismo vidjeli. Siromašnihoće hranu i život dostojan čovjeka,bogati hoće vlast i prevlast. Svi se uovoj zemlji za nešto bore,a malo seko za što u konačnici izbori.Nama nije bilo dovoljno dvadesetgodina sistematskog uništavanjadržave Bosne, a manje Hercegovine,svim mogućim sredstvima uključujućinajstrašniji -rat, te uništenje njenihgrađana pa su u posljednje vrijemetakve radnje pojačane da se započe-to konačno završi. Radi se, intenzi-vno, na više frontova na kojima sedržava može razbijati ili demontirati,kako neki vole da kažu! Ministar fina-ncija u Federaciji BiH koji neće dapreda ministarstvo novoj garnituri iza-brane vlasti,
Vjekoslav Bevanda
,valjda kao dobar poznavalac prilika uokruženju, kazao je kako je uEvropskoj uniji bolje biti krava, negočovjek u BiH. Da bi znali šta kažeBevanda, šta rade
Čovići
,
Ljubići
,
Lagumdžije
,
Tihići
i mnogi drugi,možemo zahvaliti činjenici da BiH imanajveću slobodu govora u Evropi inajveći broj medija po glavi stanovni-ka,ali nam je svejedno javnost sveplića.Naravno, ovo su samo još nekiod brojnih apsurda u ovoj zemlji. Pakako onda da ne bude košmara uglavi kad se sve ovo čuje, vidi?Gore spomenuti,ali i nespomenutipolitičari, zakuhavaju na sve načine igaze sve principe i obećanja data gra-đanima. Jučer najljući protivnici,danas udruženi protiv drugih, njimasličnim, također udruženim. U četvr-tak je u Srednjobosanskom kantonudogovorena vlast bez oba HDZ-a, ačinit će je SDA, SDP, SBB, SBiH iNSRZB. U petak su u Mostaru na jed-noj strani bili nenormalno i nemoralnoljuti protivnici, HDZ i HDZ 1990,naspram isto tako ljutih međusobnihprotivnika SDS i SNSD-a iz RepublikeSrpske. Dva HDZ-a sve čine dazagorčaju građanima Federacije BiHionako težak život, pa odbijaju, što seodbiti ne može, čak i kompromisni pri- jedlog OHR-a a sa druge strane, umanjem bh entitetu nisu dobili ništa i,nikom ništa. Oni koji im ne daju ništa,njihovi su sagovornici za formiranjevlasti na državnom nivou i daljnju(raz)gradnju države. Ko bi još ovunašu politiku u BiH mogao razumjeti?Pametan niko!Formirana je Vlada FBiH, kakva -takva, kažu bolja ikakva nego nika-kva. Dva HDZ-a najavljuju svakimogući oblik opstrukcije formiranojVladi jer Hrvati u njoj nisu od Čovićadobili certifikat da su uistinu Hrvati. Usvemu i Centralna izborna komisija jeizgubila kompas pa umjesto da rješa-va probleme koje su sami svojim(ne)radom proizveli, oni sve očitijepostaju generator haosa u zemlji.Sve oči građana ove zemlje sadasu uprte u Ustavni sud BiH i njegovotumačenje koje bi barem trebalo raz- jasniti (ne)postojeću dilemu osnovaparlamentarne demokratije u kojoj nepostoji pojam legitimnosti. Šta je poli-tička legitimnost? To je floskula izmi-šljena od strane HDZ-a, kako biopstali u vlasti. U Srbiji je RadikalnaStranka konstantno dobijala najvišeglasova, ali ipak nisu uspjeli ući uvladu. Da li to znači da Vlada Srbijenije bila legitimna, jer je većinaSrbijanaca glasala za stranku kojanije uspjela ući u vlast, RadikalnuStranku? Naravno da je Vlada Srbijebila sasvim legalna i legitimna dapredstavlja državu, obzirom da jeuspjela okupiti preko 50 postoglaso-va u parlamentu. I to je suština -vladu formiraju stranke koje uspijuokupiti većinu. Svugdje osim kod nasu BiH!Također, očekuje se da Ustavnisud, ako se uopće i proglasi nadlež-nim, objasni kako u Bosni iHercegovini nisu konstitutivne stran-ke, već narodi i da bosansko-herce-govačko društvo, kakvo god da je,nije srednjovjekovno, plemensko, ukojem će tri plemena, svako za sebebirati poglavice, te da se balans izme-đu građanskog i nacionalnog uspo-stavlja u Domu Naroda, gdje su ipredstavnici naroda, dok je svakopozivanje na predstavljanje naroda uPredsjedništvu besmisleno i protuu-stavno, jer Predsjedništvo predstavljadržavu, ne konstitutivne narode.Još jednu stvar trebalo bi u ovojzemlji objasniti mladima HDZ BiH kojiprotestuju po Hercegovini i kantoni-ma sa većinskim hrvatskim narodom,da im se ne dešava nikakva majoriza-cija, nego manipulacija i indijanizacijaod strane nadređenog im Čovića injegovog nadređenog,
Dodika
.Mladima ove stranke još nije kasnoda razmisle, ukoliko ne žele završitina smetljištu historije, gdje se
Boban
i Herceg-Bosna već nalaze, a Čović je ukoračio. Uskoro će Čović zakora-čiti i u sudnicu Suda u Mostaru za kri-minal načinjen u privatizaciji Eronet-a, ali ako ne uđe u vlast.
Osvrt
Crno svijetbijeli
U redu, nisam ja ni neka velika, ni neka značajna ličnost. U ovomnašem Unsko-sanskom kantonu satiričari jedva da su ličnosti, a kamo liznačajne. Ali, dozvolite, i ja sam dao svojdoprinos, i obilježio sam 22.mart, Svjetski dan voda. Jest da nas ovi naši vlastodršci vodaju na svestrane, ali i ja sam dao svoje. Ovog trenutka -ja sam prirodno blago ovogKantona, ja sam izvozni artikal, najzad ja mogu biti doprinos našegKantona Ujedinjenim nacijama za pomoć sušnim dijelovima naše plane-te.Izvinite na izrazu, ali ja ovog trenutka imam - vodu u plućima! Vodu!Okolnim krajevima naše napaćene planete (a i šire) vape za vodom, amene -drže u krevetu! Pa mi još ispumpavaju dotičnu prirodnu pojavu,zvanu H2O, kao -šta će meni voda!Ne treba meni, ja imam i Unu i Sanu pri ruci, a i pritoke ako treba, netreba meni, ali, ima kome treba! A mogao sam da postanem slavan, moglisu da me pošalju u te sušne krajeve, gabaritom sam zgodan za transport,pa da kažu, „Izvolite, pumpajte ga, navodnjavajte se, neka i on (ja) služimnečem korisnom“!Vidim ja da mi ta voda može doći glave, a može i da me odnese uneke političke vode. Vidim da je situacija ozbiljna pa odem kod doktora.Kakva je situacija? -upitam zabrinuto. Je*ena! - odgovara mi doktor. Bićečupavo! Ja izađem i zalupim vratima,a bijesan. Nisam ja njega pitao zaprivrednu, nego za moju situaciju. Za ovu našu kantonalnu privrednusituaciju mi ne treba doktor, vidim i sam.Umjesto toga, meni krk -pa penicilin! Pa se poslije čudimo kako mi to,eto, ne možemo da se uključimo u te međunarodne tokove, u tu Evropu,i u te svjetske trendove!Samo, i ja sam inadžija, i ja sam krajiške gore list! Ispišaću ja tu vodu,a poslije nemojte da se čudite što su mi cipele mokre. Odmah da vamkažem: ZBOG VJETRA! Zbog vjetra, jer Krajinom pušu neki novi vjetrovi,a ne zbog onog što vi mislite!Došlo vrijeme da mijenjamo demoktratsko vrijeme. Ubuduće, krajemmarta, naši časovnici i naši satovi, bilo kako da su tačni, zvonit će 60minuta ranije dok ćemo krajem septembra kazaljke vraćati 3.600 sekundiunazad. Nikad više neće biti podne u junu, isto kao podne u novembru, a još će manje ponoć u decembru, biti ista kao ponoć u avgustu. Ko kažeda nam država ne vraća dugove? Eto, ovih će nam dana vratiti onaj jedansahat koji nam je uzela još jesenas. Istina, bez kamata, ali ne treba cjepi-dlačiti. Ne sa državom.Pored nesumnjivih prednosti ovog novog načina mjerenja vremena,ostaju, ipak, neke nedoumice, koje zbog pravilnog shvatanja istih, trebaobjasniti širokom i sinhroniziranom akcijom svihsvjesnih elemenata iodgovarajućih subjekata-od sahadžija do radio i tv spikera. O čemu se,dakle, radi?Uzmimo, recimo, pjesmu „Dvanaest je uri, anđele moj“, ili „Tek je dva-naest sati“. Tako naslovljene pjesme mogu da izazovu određene i neže-ljene sumnje i smutnje. Nedopustivo je da se spominje „dvanaest uri“ i„tek je dvanaest sati“, ako mi ne znamo da li se misli na dvanaest uri uaprilu, ili je, pak, riječ o dvanaest uri u oktobru. Ako je riječ u aprilu, ondadvanaest uri pada sahat ranije, a ako je oktobarsko podne, onda mu onodođe sahat kasnije. Zato, kad bude počelo da važi novo mjerenje vreme-na, uz ove pjesme mora da ide i dodatno objašnjenje -o kom se tu pod-nevu radi, u interesu pravilnog obavještavanja javnosti.Pored toga, pitam se, šta će biti sa onima koji su čekali svojih petminuta? Isto tako, želio bi da znam kako će se ubuduće tretirati zub vre-mena, jer će se razlikovati ljetni od zimskog zuba. Hoćemo li moći samida biramo zub vremena koji će nas nagrizati u po nas povoljnije vrijeme,ili ćemo sad imati dva zuba?Pred ništa manjim problemom nisu ni slučajevi za koje je „pet do dva-naest“. Oni će se iznenada naći u neravnopravnom položaju i biće podi- jeljeni na zimske i ljetne. Tako će zimskim biti, ne pet, 65 do dvanaest, paće znatno popraviti svoj položaj u odnosu na one ljetne kojima će biti petdo 13.Za mnoge je vrijeme novac. Pogotovo za naše političare. Što su dužena vlastii u vlasti, to im je više novaca. Šta će biti sa njima? Da li će i oniimati ljetni i zimski novac?Kako će proći oni koji smatraju da vrijeme liječi sve? Kad će biti naj-pogodnije da idu na liječenje -od aprila do septembra, ili od septembrado aprila?I na kraju da zaključim: Slažem se sa novim načinom mjerenja vreme-na, slažem se sa ljetnim i zimskim vremenom, ako ćemo zimi sahat kasni- je dolaziti na posao, a ljeti se sahat ranije vraćati kući. Najgore će biti akosve ostane isto!
Priča iz
života
(demokratskog)
Piše: Sead Midžic
Ko kaže da namdržava ne vraća dugove?Eto, vratila nam je onaj jedan sahat koji nam jeuzela još jesenas.
'    
Imamo najveći broj medija po glavi stanovnika,ali nam je svejedno javnost sve plića
      R    e    p    r    e    z    e    n      T    a    c      i      j    a
CIK JE SVE OČITIJE
generator haosa u zemlji
  b y S e a d   M  i d   ž i ć

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->