Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Historiciteit SODOM – Hubert_Luns

Historiciteit SODOM – Hubert_Luns

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by Hubert Luns
Is er een innerlijke blokkade tegen ‘that old time religion’ ? Wetenschap moge objectief zijn maar wetenschapsmensen hoeven dat niet te zijn, want een echt objectieve geologische analyse van het gebied waar Sodom moet hebben gelegen toont onomstotelijk aan dat het bijbels verslag waarheidsgetrouw is.
Is er een innerlijke blokkade tegen ‘that old time religion’ ? Wetenschap moge objectief zijn maar wetenschapsmensen hoeven dat niet te zijn, want een echt objectieve geologische analyse van het gebied waar Sodom moet hebben gelegen toont onomstotelijk aan dat het bijbels verslag waarheidsgetrouw is.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Hubert Luns on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
‘Sodom and Gomorrah’ 
 Pieter Breughel de oudere
1 – Rampen zijn afwendbaar 
“Wij gaan deze plaats verwoesten: de roep om wraak klinkt zo luidt dat God ons heeft gezonden omde stad te verwoesten.”
(Gen. 19:13) Dit
vers ku
nnen wij ter harte nemen. Zijn onze ten hemelschreiende zonden niet veel kwader geworden dan die van Sodom en Gomorra? Gods wrekende handdrukt zwaar, maar - de Heer zij geprezen - hebben wij in Jezus een pleitbezorger. Gelukkig ook is er een schare trouwe Christenen, een kleine rest, die hun moeiten en gebed als een welriekend offer aanGod aanbieden en op die manier tijd vrijkoopt. Nog altijd leven wij in een tijd van genade. De rampendie ons in de Bijbelse visioenen worden voorgeschoteld, zijn afwendbaar. Bekeer ons Heer opdat wijons tot U bekeren! Grote en lankmoedige God ontferm u over ons! De levende generatie kan tot zelf-onderzoek komen en daarbij van lijden en rampspoed verlost worden, niet enkel voor hun eigenzonden maar ook voor die van hun vaders. In lijn met deze oplossing beleden de profeten van de bal-lingschap (Daniël, Ezra en Nehemia) de zonden van hun volk, telkens in hoofdstuk negen van de res- pectievelijke boeken en deze staan daarom bekend als de 999-gebeden. Toen dan de verlossing kwam,toonde Hij aan duizenden ontferming. Stelt u zich eens voor als vanuit politiek Den Haag de roepuitging om in de trant van de 999 gebeden ons te verootmoedigen! Ik ken er die daar al jaren voor  bidden… De calamiteiten en het naderbij komende natuurgeweld zijn als even zovele vingerwijzingenom ons tot God te keren. Daarom: “Bekeer ons Heer!” Maar dan moeten wij wel Gods hand daarinherkennen.
2 – De vernietiging is geen verzinsel 
De vernietiging van Sodom en Gomorra staan in de Bijbel opgetekend als een les voor lateregeneraties. Het is niet zomaar een vertelling. Daarvan werd ik mij onlangs bewust toen ik “TheExodus Case” (De Exoduszaak) las dat op de valreep van het nieuwe millennium werd gepu- bliceerd. De schrijver, ene Dr. Lennart Möller, houdt zich in het dagelijks leven bezig met hooggekwalificeerd medisch onderzoek aan het Karolinka Instituut. Hij heeft dit boek dus niet be-roepshalve maar uit gedrevenheid geschreven. Möllers benadering gaat uit van de vondsten vande Amerikaanse amateur archeoloog Ronald E. Wyatt, die zijn specialistische kennis met meer dan honderd expedities in het Midden Oosten had opgebouwd.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->