Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gariin awlaga

gariin awlaga

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,046 |Likes:
Published by mrchuka

More info:

Published by: mrchuka on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
 
2010
МОНГОЛЫН
 
ХҮНИЙ
 
НӨӨЦИЙН
 
АКАДЕМИ
 
Зөвлөх
 
Г
.
Гантөгс
 
[
ХҮНИЙ
 
НӨӨЦИЙН
 
МЕНЕЖМЕНТ
] 
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of thedocument. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contentsof the document.]
 
АГУУЛГА
 
Хүний
 
нөөцийн
 
менежментийн
 
чиг
 
хандлага
,
байгууллага
 
дахь
 
чиг
 
үүрэг
. 3
Байгууллага
 
дахь
 
хүний
 
нөөцийн
 
төлөвлөлт
.................................................... 24
Хүний
 
нөөцийн
 
бүрдүүлэлт
,
сонголтийн
 
үйл
 
ажиллагаа
................................ 46
Ажлын
 
шинжилгээ
,
дизайн
.................................................................................. 77
Хүний
 
нөөцийг
 
сургаж
,
хөгжүүлэх
 
нь
................................................................. 84
Ажлын
 
гүйцэтгэлийн
 
үнэлгээ
.............................................................................. 98
Цалин
 
хөлс
,
урамшууллын
 
тогтолцоо
.............................................................. 115
Байгууллага
 
дахь
 
каръер
 
төлөвлөлтийн
 
асуудал
........................................... 125
Ном
 
зүй
................................................................................................................... 144
Хавсралт
 
 
Хүний
 
нөөцийн
 
менежментийн
 
чиг
 
хандлага
,
байгууллага
 
дахь
 
чиг
 
үүрэг
 
Байгууллагын
 
амжилт
 
нь
 
тэнд
 
ажиллаж
 
буй
 
хүмүүсийн
 
мэдлэг
,
авьяас
 
чадвар
,
хөгжил
 
болон
 
тогтвор
 
суурьшил
 
зэргээс
 
голлон
 
шалтгаалдаг
.
Тиймээс
 
ч
 
зарим
 
судлаачид
тухайн
 
компанийг
 
түүний
 
ажилчдаар
 
дүгнэдэг
гэж
 
үздэг
 
билээ
.
Түүхийн
 
үүднээс
 
авч
 
үзвэл
 
зарим
 
байгууллагын
 
удирдлага
 
улам
 
нарийн
 
боловсронгуй
 
болж
 
уг
 
байгууллага
 
ч
 
улам
 
бэхжин
 
тогтвортой
 
болсоор
 
иржээ
.
Хүн
 
төрөлхтөн
 
үүссэн
 
тэр
 
цагаас
 
байгууллага
 
бий
 
болсон
 
боловч
 
ХХ
 
зуун
 
хүртэл
 
хэн
 
ч
 
түүнийг
 
тууштай
,
системтэй
 
яаж
 
удирдахыг
 
шинжлэх
 
ухаанчаар
 
сэдэж
 
бодож
 
байгаагүй
 
ажээ
.
Ер
 
нь
 
орчин
 
үеийн
 
удирдлагын
 
бараг
 
бүх
 
хэлбэр
 
өнө
 
эртний
 
үеэс
 
улам
 
боловсронгуй
 
болж
 
ирсэн
 
удирдлагаас
 
эх
 
сурвалжтай
 
болохыг
 
удирдлагын
 
шинжлэх
 
ухаан
 
нэгэнт
 
нотолсон
 
боловч
 
өнөөгийн
 
удирдлагын
 
шинж
 
чанар
,
бүтэц
 
бүхэлдээ
 
эрт
 
дээр
 
үеийнхээс
 
ялгаатайг
 
анхаарах
 
шаардлагатай
 
байдаг
.
Хүний
 
нөөцийн
 
бодлогоо
 
шинжлэх
 
ухааны
 
арга
 
аргачлалд
 
түшиглэн
 
боловсруулж
 
хэрэгжүүлэх
 
нь
 
байгууллагын
 
оршин
 
тогтнох
 
гол
 
үндэс
 
байдаг
.
Олон
 
оронд
 
хийгдсэн
 
судалгаануудын
 
үр
 
дүнгээс
 
үзэхэд
 
байгууллагын
/
бүтээмж
/
нь
 
доорхи
3
гол
 
хүчин
 
зүйлээс
 
хамаардаг
 
болох
 
нь
 
тогтоогджээ
.
Үүнд
:
 
Ажлын
 
тааламжтай
 
орчин
 
бүрдүүлэх
 
 
Байгууллагын
 
стратегийг
 
оновчтой
 
тодорхойлох
 
 
Хүний
 
нөөцийн
 
чадварыг
 
бүрэн
 
дүүрэн
 
хөгжүүлэн
 
ашиглах
 
гэсэн
 
хүчин
 
зүйлүүд
 
орж
 
байна
.
Байгууллага
 
болон
 
удирдлага
 
гэж
 
юу
 
вэ
?
Энэ
 
асуултыг
 
хэрэв
 
танаас
 
асуувал
 
таны
 
бодолд
 
хамгаас
 
түрүүн
 
хүмүүс
,
тэдгээрийн
 
нэгдэл
,
уг
 
нэгдлийн
 
хэлбэржилт
 
буюу
 
албан
 
газар
,
ажлын
 
байр
,
удирдагч
 
зэрэг
 
зүйлс
 
хамгийн
 
түрүүнд
 
орж
 
ирэх
 
байх
.
Хүмүүс
 
нийгмийн
 
харилцаанд
 
оролцохдоо
 
нэгдэн
 
нийлж
,
зохион
 
байгуулалтын
 
олон
 
хэлбэрүүдийг
 
бий
 
болгодог
.
Гэр
 
бүл
,
ангийн
 
хамт
 
олон
,
овог
 
аймаг
,
тэр
 
бүү
 
хэл
 
улс
 
үндэстэн
 
ч
 
бүрддэг
.
Байгууллага
 
бол
 
эдгээр
 
нэгдлүүдийн
 
нэг
 
гэдгийг
 
хэн
 
бүхэн
 
мэднэ
.
Байгууллага
 
гэдэг
 
нь
 
өмнөө
 
тависан
 
тодорхой
 
зорилгод
 
хүрэхийн
 
тулд
 
үйл
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->