Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Frontpage

Frontpage

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 1,630|Likes:
Published by api-3819981

More info:

Published by: api-3819981 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Frontpage 2002
Ngày nay, Internet và
đặ
c bi
t là World Wide Web
đ
ã tr 
thành m
t d
ch v
 thông tin g
n ch
t v
i
đờ
i s
ng kinh t
ế
-xã h
i. Trong giáo d
c, vi
c truy c
pthông tin và t
o ra thông tin tr 
thành m
t công vi
c th
ườ
ng xuyên c
a th
ygiao và h
c sinh Ngoài các ch
ươ
ng trình trong MS Office nh
ư
Word, Excel,ch
ươ
ng trình Frontpage cho phép m
i ng
ườ
i d
dàng t
o ra các trang Websinh
độ
ng
đầ
y màu s
c,
đồ
ng th
i chuy
n t
i các trang
đ
ó lên m
ng Internetm
t cách thu
n ti
n nhanh chóng..Tài li
u sau
đ
ây
đượ
c trích l
ượ
c t
tài li
u hu
n luy
n g
c c
a Microsoft
(
Microsoft
®
FrontPage
®
2002 Tutorial)
 M
c tiêu c
a tài li
u này là giúp cho các th
y cô giáo :
 
T
o
đượ
c m
t trang Web và m
t Web site
đơ
n gi
n theo h
ướ
ngd
n t
ng b
ướ
c.
 
Làm quen v
i ngôn ng
HTML và các khái ni
m, các thu
t ng
 trên m
ng Internet d
ch v
WWW.Tài li
u này không có tham v
ng
đề
c
p
đế
n t
t c
các ch
c n
ă
ng c
aFrontpage c
ũ
ng nh
ư
các thao tác và k
n
ă
ng
đầ
y
đủ
, nó ch
ỉ 
có tính gi
i thi
um
t s
khái ni
m và k
n
ă
ng c
ơ
b
n. Ng
ườ
i h
c sau
đ
ó có th
t
tìm hi
uthêm qua các giáo trình khác
đầ
y
đủ
h
ơ
n, ho
c qua kinh nghi
m s
d
ngth
c hành so
n gi
ng Web site giáo d
c.
 Để
có th
s
d
ng
đượ
c tài li
u này, ng
ườ
i h
c c
n có
đĩ 
a ch
a t
p tinFPTutorial.zip
đượ
c cung c
p kèm theo tài li
u, t
p tin này
đượ
c gi
i nén vàom
t th
ư
m
c nào
đ
ó trên
đĩ 
a c
ng. Các hình
nh, v
ă
n b
n trong th
ư
m
c lành
ng tài nguyên
đượ
c s
d
ng làm ví d
m
u. C
ũ
ng chính vì lý do
đ
ó, tàili
u này gi
nguyên các n
i dung ti
ế
ng Anh có liên quan
đế
n ch
 
đề
c
a cáctrang Web
đượ
c t
o ra. Hy v
ng nó không gây khó kh
ă
n l
m cho ng
ườ
i h
c.Ph
n câu h
i tr 
c nghi
m
đượ
c xem nh
ư
ph
n b
sung ki
ế
n th
c ch
khôngph
i
đề
thi m
u..
 
205
 
Microsoft FrontPage 2002
Ch
ươ
ng 1 : T
o trang Web
T
ng quan
K
n
ă
ng rèn luy
n :
M
FrontPage.
T
o trang Web.
Làm vi
c v
i v
ă
n b
n và liên k
ế
t
Chèn hình
nh và t
p tin.
 
 Đị
nh d
ng danh sách
 
 Đị
nh v
các
đố
i t
ượ
ng.
Thi
ế
t k
ế
b
s
ư
u t
p
nh.
T
o c
u trúc Web site.
L
ư
u.
M
FrontPage
Trên thanh tác v
Windows, b
m nút
Start
, ch
n
Programs
, và ch
n
Microsoft FrontPage
.N
ế
u
đ
ây là l
n
đầ
u tiên b
n m
FrontPage, m
t trang tr 
ng
đượ
c t
o ra s
n.
Chú ý
o
N
ế
u FrontPage
đượ
c s
d
ng
để
hi
u ch
ỉ 
nh m
t Web site nào
đ
ó, nó s
t
 
độ
ng m
Web site
đ
ó m
i l
n kh
i
độ
ng.
o
 
 Đề
 
đ
óng Web site: vào menu
File
, ch
n
Close Web
.
C
a s
Frontpage
Các thành ph
n t
 Page Tab
 Dùng
để
ch
n trang làm vi
c.
Title Bar 
 Hi
n th
tên cu
trang Web và v
trí cu
trangtrong Web site.
Menu Bar 
 Ch
a các th
c
đơ
n l
nh.
206
 
Microsoft FrontPage 2002
Ask a Question Box
 H
tr 
ng
ườ
i s
d
ng khi c
n h
ướ
ng d
nth
c hi
n các thao tác
Close Page
 
 Đ
óng trang hi
n hành.
Scroll Bars
Dùng
để
di chuy
n trên trang hi
n hành.
Status Bar 
Thanh tr 
ng thái, th
ườ
ng dùng
để
quan sát
đ
ích cu
các liên k
ế
t.
Page View Panes
 Các khung hi
n th
trang: G
m 3 ch
ế
 
độ
 normal, html và preview.
Progress Indicator 
 Ch
ỉ 
th
cu
ti
ế
n trình.
Estimated Download Time
 Th
i gian t
i trang
ướ
c l
ượ
ng.
Task Pane
 Khung tác v
 Thanh công c
Standard
Formatting
Các thanh công c
th
ườ
ng s
d
ng.
Views
bar Thanh chuy
n
đổ
i ch
ế
 
độ
views.
Bài h
c th
c hành
đầ
u tiên.
T
o trang ch
 
Trang ch
là cánh cu
 
để
 
đ
i vào web site cu
b
n. Nó ch
ư
á thông tin v
n
i dung và các v
n
đề
ng
ườ
i
đọ
c có th
quan tâm. Trên trang ch
th
ườ
ng có ch
ư
á các liên k
ế
t
đế
n các trangkhác.1. Trên trang tr 
ng trong ch
ế
 
độ
view
Page,
nh
p
Welcome to Championzone!
nh
n ENTER.Gi
ng nh
ư
trong Word nh
n enter có ngh
 ĩ 
a là xu
ng hàng.2. K
ế
ti
ế
p nh
p
đ
o
n sau
Take a look around to learn more about our sportinggoods, see pictures c
a our merchandise, and look at our Sports Photo Gallery
.3. Nh
n ENTER.Gi
s
n
i dung cu
Web site
đ
ã
đượ
c chu
n b
s
n, b
n có th
 
đư
a các tài li
u
đ
ãcó vào trong các trang Web mà không c
n ph
i gõ l
iK
ế
ti
ế
p ta s
 
đư
a m
t
nh vào trong trang Web.
nh có th
 
đượ
c quét vào b
i máy scanner ho
c nh
ng hình v
do các ch
ươ
ng trình x
đồ
h
a t
o ra.Trong ví d
này ta s
nh
p vào hình sau:
207

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
basarathienthan liked this
raigoku liked this
veryfantastic liked this
Van Anh Huynh liked this
quandoc1tha liked this
dovan_cung liked this
Duc Nguyen Van liked this
linhlanron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->