Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nang Cao Hieu Qua Quan Tri Von Luu Dong

Nang Cao Hieu Qua Quan Tri Von Luu Dong

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,582|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C AN GIANGKHOA KINH T
- QU
N TR 
KINH DOANHLU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
NÂNG CAO HI
U QU
QU
N TR 
 V
N L
Ư 
U
ĐỘ
NG T
I NHÀ MÁYG
C NGÓI LONG XUYÊN
Giáo viên h
ướ 
ng d
n Sinh viên th
ự 
c hi
n:Hu
nh Nh
t Ngh
 ĩ 
a Ph
m Th
 
Đứ 
c H
nhMMssssvv::ddttccoooo44448833 LL
ớ ớ 
ppTTááiiCChhí í nnhh33--hhóóaa11 
30 / 04 / 2004
 
 
L
Ờ 
I C
M T
 
----

----
 Đượ
c s
gi
i thi
u c
a Khoa Kinh T
ế
- Qu
n Tr
Kinh DoanhTr
ườ
ng
 Đạ
i H
c An Giang và
đượ
c s
ch
p thu
n c
a Ban Giám
 Đố
c Nhà Máy G
ch Ngói Long Xuyên trong h
ơ
n hai tháng th
ct
p t
i Nhà Máy em
đ
ã v
n d
ng ki
ế
n th
c tích l
ũ
y trongnh
ng n
ă
m h
c qua cùng nh
ng ho
t
độ
ng th
c t
ế
t
i Nhà máy
để
hoàn thành lu
n v
ă
n t
t nghi
p c
a mình.
Em xin chân thành c
m
ơ 
n:
Các th
y, cô giáo Tr
ườ
ng
 Đạ
i H
c An Giang nói chung và t
tc
th
y cô trong Khoa Kinh T
ế
- Qu
n Tr
Kinh Doanh
đ
ã t
ntình d
y d
và giúp
đỡ
em trong 04 n
ă
m h
c ng
i gh
ế
nhàtr
ườ
ng.
 Đặ
c bi
t là th
y Hu
nh Nh
t Ngh
ĩ
a
đ
ã t
n tình h
ướ
ngd
n em hoàn thành lu
n v
ă
n này.
Ban Giám
Đố
c Nhà Máy G
ch Ngói Long XuyênCùng t
t c
các cô chú, anh ch
trong Nhà Máy,
đặ
c bi
t là các cô chú, anh ch
Phòng K 
ế
Toán - tài V
dù th
ờ 
i gian r 
t b
n r 
n nh
ư
ng v
n t
n tình h
ướ 
ng d
n vàcung c
 p
đầ
y
đủ
s
li
u
để
em hoàn thành lu
n v
ă
n m
t cách t
t nh
t.Sau cùng em xin kính chúc các Quý th
y cô Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c An Giang và t
t c
các cô chú, anh ch
trong Nhà Máy luôn d
i dào s
c kh
e, luôn
đạ
t
đượ 
c nh
ngthành công trong công vi
c c
ũ
ng nh
ư
trong cu
c s
ng.Trong quá trình th
c hi
n lu
n v
ă
n, do th
ờ 
i gian có h
n và ki
ế
n th
c còn non kémnên ít nhi
u c
ũ
ng còn thi
ế
u sót mong Quý th
y cô thông c
m. M
t l
n n
aem xinchân thành c
m
ơ 
n. Trân tr 
ng kính chào./.
Sinh viên th
c hi
nPh
m Th
 
Đứ
c H
nh
L
p: Tài Chính 3_Khóa I
 
 
M
C L
C
G
 
J
 
G
 
Trang
PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U........................................................................1
1. Tính c
 p thi
ế
t c
a
đề
tài nghiên c
u..........................1
2. M
c tiêu nghiên c
u...............................................................23. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u........................................................24. Ph
m vi nghiên c
u................................................................3
PH
N N
I DUNG....................................................................4
Ch
ươ 
ng 1: C
Ơ 
S
Ở 
LÝ LU
N...................................................................4
1 QU
 N TR 
V
 N L
Ư 
U
ĐỘ
 NG......................................................................4
1.1 V
n l
ư
u
độ
ng................................................................41.1.1 V
n l
ư
u
độ
ng là gì?...............................................41.1.2 Phân lo
i v
n l
ư
u
độ
ng..........................................41.1.3 M
t s
công c
 
đ
ánh giá v
n l
ư
u
độ
ng.................51.2
Đị
nh ngh
 ĩ 
a qu
n tr 
v
n l
ư
u
độ
ng.................................5
2. QU
 N TR 
TI
 N M
T................................................................................5
2.1 S
c
n thi
ế
t qu
n tr 
ti
n m
t........................................52.2 Các y
ế
u t
 
nh h
ưở 
ng qu
n tr 
ti
n m
t........................62.2.1 T
ă
ng t
c
độ
thu h
i ti
n m
t..................................62.2.2 Gi
m t
c
độ
chi tiêu...............................................62.3 L
 p d
toán ngân sách ti
n m
t....................................62.4 M
t s
công c
theo dõi ti
n m
t.................................7
3. QU
 N TR 
KHO
 N PH
I THU.................................................................7
3.1 Chính sách tín d
ng (chính sách bán ch
u)...................73.1.1 Khái ni
m...............................................................73.1.2 Nh
ng y
ế
u t
 
nh h
ưở 
ng
đế
n chính sách tín d
ng7

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
San Trần liked this
San Trần liked this
San Trần liked this
San Trần liked this
San Trần liked this
San Trần liked this
Viet Hai Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->