Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Hieu Qua Tin Dung Cong Thuong Nghiep Va Tieu Dung Tai Ngan Hang a Chau

Phan Tich Hieu Qua Tin Dung Cong Thuong Nghiep Va Tieu Dung Tai Ngan Hang a Chau

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 975|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
TR 
ƯỜ
 NG
ĐẠ
I H
C AN GIANG
KHOA KINH T
- QU
N TR 
KINH DOANH
 
--------

-------
LU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
PHÂN TÍCH HI
U QU
TÍN D
NGCÔNG TH
ƯƠ 
NG NGHI
P VÀ TIÊU DÙNG
T
I NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG
GIÁO VIÊN H
ƯỚ 
NG D
N:
 
SINH VIÊN TH
Ự 
C HI
N:Th.S: BÙI THANH QUANG NGUY
N NG
C CHÂU TH
YL
Ớ 
P:
Đ
H1TC2MSSV: DTC 002566
Tháng 04 - 2004
 
M
C L
C
∗∗∗∗∗
@@
∗∗∗∗∗
 
Trang
PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U.
…………………………………………………………………. 11. Lý do ch
n
đề
tài…………………………………………………………… 12. M
c tiêu nghiên c
ứ 
u ……………………………………………………… 23. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u............................................................................. 24. Ph
m vi nghiên c
ứ 
u... .................................................................................... 2
PH
N II: N
I DUNG
........................................................................................ 3
Ch
ươ 
ng 1: C
ơ 
S
ở 
Lý Lu
n
................................................................................... 31.1. Khái quát v
tín d
ng........................................................................................ 31.1.1. Khái ni
m .................................................................................................. 31.1.2. Các hình th
ứ 
c tín d
ng ............................................................................ 31.1.3. Vai trò c
a tín d
ng.................................................................................. 51.1.4. Ph
ươ 
ng th
ứ 
c cho vay................................................................................ 71.1.5.
Đả
m b
o tín d
ng ..................................................................................... 81.1.5.1. Vai trò c
a
đả
m b
o tín d
ng .......................................................... 81.1.5.2. Các hình th
ứ 
c
đả
m b
o tín d
ng ..................................................... 81.1.5.2.1.
Đả
m b
o
đố
i v
t ........................................................................ 81.1.5.2.2.
Đả
m b
o
đố
i nhân. .................................................................... 101.1.6. R 
i ro tín d
ng.......................................................................................... 111.1.6.1. Khái ni
m........................................................................................... 111.1.6.2. Nh
ữ 
ng thi
t h
i do r
i ro tín d
ng gây ra....................................... 121.1.6.3. Nguyên nhân d
n
đế
n r
i ro tín d
ng............................................. 121.2. M
t s
ch
tiêu dùng
để
 
đ
ánh giá hi
u qu
tín d
ng....................................... 131.2.1. Doanh s
cho vay ..................................................................................... 131.2.2. Doanh s
thu n
ợ 
....................................................................................... 131.2.3. D
ư 
n
ợ 
cho vay........................................................................................... 131.2.4. N
ợ 
quá h
n ............................................................................................... 131.2.5. T
l
d
ư 
n
ợ 
trên v
n huy
độ
ng................................................................ 13
 
1.2.6. H
s
thu n
ợ 
.............................................................................................. 141.2.7. T
l
n
ợ 
quá h
n ...................................................................................... 14
Ch
ươ 
ng 2: Gi
ớ 
i Thi
u V
Ngân Hàng Á Châu Chi Nhánh An Giang
........ 152.1. L
ch s
ử 
hình thành và phát tri
n ..................................................................... 152.1.1. Ngân hàng Á Châu................................................................................... 152.1.2. Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. .............................................. 162.2. B
máy qu
n lí c
a Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang........................ 162.2.1. S
ơ 
 
đồ
t
ch
ứ 
c............................................................................................ 162.2.2. Ch
ứ 
c n
ă
ng các phòng ban....................................................................... 172.2.2.1. Phòng hành chính nhân s
ự 
............................................................... 172.2.2.2. Phòng tín d
ng và thanh toán qu
c t
ế
. ........................................... 172.2.2.3. Phòng giao d
ch ngân qu
. ............................................................... 172.2.2.4. Phòng k 
ế
toán. ................................................................................... 172.3. L
 ĩ 
nh v
ự 
c kinh doanh và m
t s
v
n
đề
liên quan
đế
n tín d
ng CTN TD. 182.3.1. L
 ĩ 
nh v
ự 
c kinh doanh. .............................................................................. 182.3.2. M
t s
v
n
đề
liên quan
đế
n tín d
ng CTN TD................................ 182.4.
Đ
ánh giá chung v
h
at
độ
ng kinh doanh....................................................... 22
Ch
ươ 
ng 3: Phân Tích Hi
u Qu
Tín D
ng Công Th
ươ 
ng nghi
p
............... 243.1.
Đ
ánh giá t
ng ngu
n v
n và v
n huy
độ
ng...................................................... 243.2. Phân tích hi
u qu
tín d
ng CTN TD.......................................................... 263.2.1. Phân tích doanh s
cho vay CTN TD................................................. 263.2.1.1 Theo th
ờ 
i h
n tín d
ng. ...................................................................... 263.2.1.2 Theo thành ph
n kinh t
ế
.................................................................... 293.2.2. Phân tích doanh s
thu n
ợ 
CTN TD. ................................................. 323.2.2.1 Theo th
ờ 
i h
n tín d
ng. ...................................................................... 323.2.2.2 Theo thành ph
n kinh t
ế
. ................................................................... 343.2.3. Phân tích d
ư 
n
ợ 
cho vay CTN TD..................................................... 383.2.3.1 Theo th
ờ 
i h
n tín d
ng. ...................................................................... 383.2.3.2 Theo thành ph
n kinh t
ế
. ................................................................... 403.2.4. Phân tích n
ợ 
quá h
n cho vay CTN TD............................................. 433.2.4.1. Theo th
ờ 
i h
n tín d
ng.. .................................................................... 43

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lightly Angel liked this
Pep Thức liked this
Nguyễn Phát liked this
Duc Tuan liked this
Le Vy liked this
khuctruonggiang liked this
Hồng Hải liked this
vietabc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->