Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Tinh Hinh Cho Vay Mua Xay Dung Va Sua Chua Nha o

Phan Tich Tinh Hinh Cho Vay Mua Xay Dung Va Sua Chua Nha o

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,522|Likes:
Published by api-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C AN GIANG
KHOA KINH T
-QU
N TR
KINH DOANH
LU
N V
Ă
N T
T NGHI
P
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY MUA,XÂY D
Ự 
NG VÀ S
Ử 
A CH
Ữ 
A NHÀ
Ở 
T
ICHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRI
N NHÀ
ĐỒ
NG B
NG SÔNG C
Ử 
U LONG T
NH AN GIANG
MHB
GIÁO VIÊN H
ƯỚ 
NG D
N SINH VIÊN TH
Ự 
C HI
NTS. NGUY
N TRÍ TÂM LÂM TH
C
M THIL
ớ 
p:
Đ
H1TC105 – 2004
 
 
M
C L
C
*****
Trang
M
 
ĐẦ
U1. Lý do ch
n
đề
tài
1
2. M
c tiêu nghiên c
u
2
3. Ph
ươ
ng pháp nghiên c
u
2
4. Ph
m vi nghiên c
u
2
CH
ƯƠ
NG 1: C
Ơ
S
LÝ LU
N1.1. Tín d
ng và vai trò c
a tín d
ng ngân hàng 1
1.1.1. Khái ni
m tín d
ng ngân hàng 11.1.2. Vai trò c
a tín d
ng ngân hàng 1
1.2. Các hình th
c tín d
ng ngân hàng 2
1.2.1. C
ă
n c
vào th
i h
n tín d
ng 21.2.2. C
ă
n vào m
c
độ
tín nhi
m
đố
i v
i khách hàng 31.2.3. C
ă
n c
vào
đố
i t
ượ
ng tín d
ng 31.2.4. C
ă
n c
vào m
c
đ
ích s
d
ng v
n tín d
ng 31.2.5. C
ă
n c
vào ch
th
tín d
ng 4
1.3.
Đặ
c
đ
i
m c
a tín d
ng ngân hàng trong
đầ
u t
ư
 
để
mua, xây, d
ng và s
a ch
anhà
t
i chi nhánh Ngân hàng phát tri
n nhà
đồ
ng b
ng sông C
u Long t
nh AnGiang 51.4. M
t s
ch
tiêu
đ
ánh giá tình hình cho vay 6
- D
ư
n
/ T
ng ngu
n v
n 6- D
ư
n
/ V
n huy
độ
ng 6- H
s
thu n
6- T
l
n
quá h
n 6- Vòng quay v
n tín d
ng 7
CH
ƯƠ
NG 2: GI
I THI
U S
Ơ
L
ƯỢ
C V
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRI
N NHÀ
ĐỒ
NG B
NG SÔNG C
U LONG T
NH AN GIANG
 
2.1. Vài nét v
chi nhánh Ngân hàng phát tri
n nhà
đồ
ng b
ng sông C
u Long t
nh AnGiang 8
2.1.1. L
ch s
hình thành 82.1.2. B
máy t
ch
c 9- S
ơ
 
đồ
b
máy t
ch
c 9- Ch
c n
ă
ng c
a các phòng, ban 10
2.2. H
ướ
ng d
n c
a Ngân hàng phát tri
n nhà
Đồ
ng B
ng Sông C
u Long v
cho vaymua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
 
đố
i v
i cá nhân và h
gia
đ
ình 122.3. Tình hình cho vay mua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
c
a chi nhánh Ngân hàngphát tri
n nhà
Đồ
ng B
ng Sông C
u Long t
nh An Giang 20
2.3.1. Tình hình ngu
n v
n 202.3.2. Tình hình cho vay v
n 222.3.3. K
ế
t qu
kinh doanh 25
2.4. Nh
ng thu
n l
i, khó kh
ă
n trong cho vay mua, xây d
ng, s
a ch
a nhà
c
angân hàng phát tri
n nhà
đồ
ng b
ng sông C
u Long chi nhánh An Giang 27
2.4.1. Thu
n l
i 272.4.2. Khó kh
ă
n 27
CH
ƯƠ
NG 3: PHÂN TÍCH,
Đ
ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY MUA, XÂY D
NG VÀ S
ACH
A NHÀ
C
A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRI
N NHÀ
ĐỒ
NG B
NG SÔNGC
U LONG T
NH AN GIANG3.1.
Đị
nh h
ướ
ng cho vay mua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
c
a chi nhánh Ngân hàngphát tri
n nhà
Đồ
ng B
ng Sông C
u Long t
nh An Giang n
ă
m 2004 28
3.1.1. M
c tiêu 283.1.2. Bi
n pháp t
ch
c th
c hi
n 29
3.2. Phân tích tình hình cho vay mua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
t
i Ngân hàng pháttri
n nhà
đồ
ng b
ng sông C
u Long chi nhánh An Giang 30
 3.2.1. Phân tích tình hình cho vay mua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
so v
i t
ng doanh s
 cho vay 303.2.2. Phân tích tình hình thu n
mua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
so t
ng doanh s
thu n
323.2.3. Phân tích tình hình d
ư
n
mua, xây d
ng và s
a ch
a nhà
so t
ng d
ư
n
36

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thach Tri liked this
Quyen Tran liked this
Quyen Tran liked this
thuhvtc liked this
Ngoisao Nho liked this
Ngoisao Nho liked this
Ngoisao Nho liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->