Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phat Trien Doan Vien

Phat Trien Doan Vien

Ratings: (0)|Views: 242|Likes:
Published by api-3706609

More info:

Published by: api-3706609 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN
 
 A. PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN MỚI 
 
I. Điều kiện kết nạp đoàn viên:
Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30, tích cực học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảovệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơsở của Đoàn và có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.
II. Thủ tục kết nạp đoàn viên:
1- Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với Đoàn.2- Được học Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kếtnạp.3- Được một trong những cá nhân hoặc tập thể sau đây giới thiệu: Một đoàn viên hoặc mộtđảng viên chính thức cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu và bảo đảm.- Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì do tập thể chi đội giới thiệu.- Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì do tập thểchi hội giới thiệu.4- Được hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của quánửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại Hội nghị và được Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếpchuẩn y.- Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điềukiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được Ban Thường vụ Đoàn cấp trên đồng ý thì việc xétkết nạp có thể do Ban Chấp hành chi đoàn xét và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếpchuẩn y.
III. Quy trình công tác phát triển đoàn viên:
Bước 1:
Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh, thiếu niên, thông qua các loại hình tổchức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
Bước 2:
Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.- Lập danh sách thanh niên và đội viên trưởng thành.- Phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồidưỡng đối tượng để kết nạp.- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.
Bước 3:
Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.- Tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội để lựa chọn những thanh, thiếu niên có đủ tiêuchuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các lớp bồidưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn với 3 bài cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, ĐoànTNCS Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành Đoàn Viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Bước 4:
Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.- Hướng dẫn đối tượng tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu Sổ đoàn viên).- Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban Thường vụ Đoàn cấp trên hồ sơ kếtnạp đoàn viên mới gồm: Sổ đoàn viên, đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban Chấp hành chiđoàn, giấy đảm bảo thanh niên vào Đoàn.- Ban Thường vụ Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mớirèn luyện, tiến bộ trưởng thành.
IV. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên
1. Địa điểm, thời gian, trang trí:Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban Chấphành chi đoàn phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.1- Địa điểm: Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, tạo ấn tượng sâu sắc chođoàn viên mới. Có thể tổ chức ở phòng họp, phòng truyền thống hoặc ở những nơi di tích lịchsử văn hóa, trong một cuộc sinh hoạt, hoạt động tập thể của chi đoàn.2- Thời gian: Cần chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớnhay các hoạt động của chi đoàn.Buổi lễ kết nạp phải đảm bảo đúng thủ tục, ngắn gọn nhưng không qua loa đại khái, đặc biệtkhông kéo dài gây nhàm chán. Trong buổi lễ, ngoài các thủ tục nội dung qui định có thể thêmmột số nội dung khác nhưng phải kết thúc hợp lý.
 
3- Trang trí: Phải có cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hay huy hiệu Đoàn, ảnh hay tượng Bác Hồ và códòng chữ: "Lễ kết nạp đoàn viên mới". Nên có hoa để tạo không khí vui tươi, đẹp mắt.Cách trang trí tùy vào không gian và điều kiện cụ thể về địa điểm, nhưng phải đảm bảo cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn không cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác không đặt caohơn cờ Tổ quốc và cờ Đoàn.Nếu kết nạp ngoài trời thì dùng hình thức cờ có cán, có người đứng cầm cờ giống như Nghithức Đội.2. Chương trình, nội dung:1. Chào cờ: hát Quốc ca, sau đó hát bài ca chính thức của Đoàn: “Thanh niên làm theo lờiBác” (Nhạc và lời của Hoàng Hoà).2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.3. Bí thư chi đoàn hoặc đại diện ban chấp hành chi đoàn báo cáo quá trình phấn đấu, đọcnghị quyết chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, trao quyết định, gắn huy hiệu và trao thẻ đoànviên mới (trường hợp kết nạp nhiều người phải tiến hành giới thiệu và công bố quyết định kếtnạp từng người một).4. Đoàn viên mới đọc lời hứa: "Được vinh dự trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trướccờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xinhứa:- Luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ ChíMinh.- Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đoàn và tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệuđoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.- Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam”.“Xin hứa”!Trường hợp kết nạp nhiều người, có thể cử đại diện thay mặt đọc lời hứa.Chú ý: Lời hứa nên được chuẩn bị từ trước và do chính thanh niên được kết nạp chuẩn bị cósự đóng góp ý kiến của đoàn viên trực tiếp giúp đỡ.5. Đại diện người giới thiệu, hoặc chi hội, chi đội phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên.6. Đại biểu Đoàn cấp trên hoặc cấp uỷ phát biểu giao nhiệm vụ.7. Chào cờ, bế mạc.Ngoài những nội dung quy định trên, tuỳ điều kiện hoàn cảnh cụ thể bổ sung một số nội dungkhác như: nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa họckỹ thuật, liên hoan văn nghệ, vũ hội hay các hoạt động vui chơi giải trí...
 
B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN:
 
I. Quản lý đoàn viên về tổ chức:
- Mỗi đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và được traothẻ đoàn viên.- Hồ sơ đoàn viên được đóng thành cuốn Sổ đoàn viên (theo mẫu do Ban Thường vụ Trungương Đoàn ban hành), ngoài ra có Thẻ đoàn viên và những văn bản liên quan đến quá trìnhhọc tập, công tác, sinh hoạt của đoàn viên.- Ban Chấp hành chi đoàn phải có “Sổ chi đoàn” theo mẫu của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành.- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở có Sổ danh sách đoàn viên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, traoThẻ đoàn viên; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn.- Hàng năm Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm ghi nhận xét ưu, khuyết điểm (gồm cảkhen thưởng và kỷ luật) và kết quả phân loại đoàn viên vào sổ của từng đoàn viên.- Chi đoàn hàng tháng, Đoàn cơ sở hàng quý, Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương 6tháng, 1 năm có trách nhiệm báo cáo đầy đủ tình hình công tác tổ chức Đoàn của đơn vịmình cho Đoàn cấp trên trực tiếp.- Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ và quyền của đoàn viên ở cơ sở quản lý hồ sơ đoàn viên,đồng thời có trách nhiệm tham gia các hoạt động ở địa bàn dân cư hoặc nới cư trú. Đoànviên là đảng viên phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền của đoàn viên (trừ nhiệm vụ đóngđoàn phí).- Đoàn viên, chi đoàn và Đoàn cơ sở đều có trách nhiệm bảo quản Sổ đoàn viên cẩn thậnkhông để hư hỏng, mất mát.- Nơi quản lý sổ đoàn viên là: Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở.
II. Quản lý đoàn viên về tư tưởng:
 
- Thường xuyên và kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng của đoàn viên. Tìm hiểunguyện vọng, những khó khăn đang xảy ra cho đoàn viên, những tư tưởng không đúng đangchi phối đoàn viên... và kịp thời có hướng giúp đỡ để đoàn viên vượt qua những khó khăn vềtư tưởng, sửa chữa những lệch lạc trong suy nghĩ của đoàn viên.- Quản lý đoàn viên là bồi dưỡng nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởngcho đoàn viên nhất là đoàn viên mới, giúp đoàn viên học tập và tìm hiểu rõ mục tiêu lý tưởngcách mạng, của Đảng, của Đoàn, nhiệm vụ đoàn viên.- Tạo điều kiện để đoàn viên được rèn luyện, phấn đấu, Đoàn phải là nơi để đoàn viên trìnhbày tâm tư, nguyện vọng và tổ chức Đoàn phải quan tâm giúp đỡ.
III. Quản lý đoàn viên về công tác và sinh hoạt:
Ban chấp hành chi đoàn cần phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên, có trách nhiệm kiểmtra đánh giá kết quả công tác hàng tháng của từng đoàn viên. Kịp thời biểu dương nhữngđoàn viên hoàn thành tốt và góp ý kiến phê bình những đoàn viên không hoàn thành nhiệmvụ của Đoàn giao. Thông qua việc triển khai thực hiện chương trình: "Rèn luyện đoàn viên"để phân công công tác cho đoàn viên đảm bảo thực hiện tốt quy định "Mỗi đoàn viên một việclàm thiết thực cho Đoàn".- Đoàn viên thực hiện nhiệm vụ và quyền của Đoàn viên ở cơ sở quản lý hồ sơ đoàn viên,đồng thời có trách nhiệm tham gia các hoạt động ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú với cácnội dung và biện pháp cụ thể như:+ Đối với Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở nơi đoàn viên công tác: cần lập danh sách đoàn viêncủa đơn vị mình, giới thiệu về nơi cư trú sinh hoạt, có công văn giới thiệu đoàn viên về thamgia phong trào tại nơi cư trú. Lập sổ theo dõi và kiểm tra, nhắc nhở đoàn viên tham gia sinhhoạt, định kỳ 6 tháng đánh giá phân loại.+ Đối với Đoàn phường- xã, chi đoàn dân cư, nơi đoàn viên cư trú: Tổng hợp và quản lýđoàn viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt và hoạt động có kế hoạch tổ chức các hoạtđộng thiết thực cụ thể phù hợp với điều kiện công tác và thời gian tham gia của đoàn viên. Định kỳ (và khi cần thiết) thông báo cho đoàn viên về sinh hoạt nơi cư trú biết những nộidung công tác và hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở. Xây dựng bản đăng ký các nội dungtham gia phong trào tại địa phương, làm tốt công tác khen thưởng đối với những đoàn viênưu tú. Đối với đoàn viên phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Đoàn nơi mình cư trú tổchức và vận động gia đình cùng thực hiện tốt các quy định nơi cư trú và đường lối chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động liên hệ với Ban Chấp hành Đoàn nơi đangsinh hoạt để nhận giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt và hoạt động về nơi cư trú. Đoàn viênđược tham dự và đóng góp ý kiến tại Đại hội, Hội nghị của chi đoàn, được xét khen thưởngnhưng không được ứng cử, đề cử và bầu cử ở chi đoàn địa bàn dân cư hoặc nơi cưtrú.Trong trường hợp cần thiết về công tác cán bộ nếu có tín nhiệm để bẩu vào cơ quan lãnhđạo của Đoàn ở địa bàn dân cư và nếu đoàn viên có nguyện vọng thì phải chuyển hồ sơđoàn viên về nơi cư trú trước khi bầu ít nhất 15 ngày.
IV. Quản lý đoàn viên làm ăn xa:
1. Đối với đoàn viên:
- Trước mỗi đợt đi lao động ở xa, đoàn viên cần báo cáo với Ban Chấp hành chi đoàn về địachỉ nơi đến để chi đoàn, Đoàn cơ sở hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời (nếucó nguyện vọng) và có sự giúp đỡ khi cần thiết.- Khi đến nơi lao động mới hoặc nơi cư trú đoàn viên cần làm thủ tục đăng ký tạm trú và liênhệ với chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi tạm trú hoặc quận, huyện Đoàn đề nghị được hướng dẫn đểđăng ký tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội.- Trong thời gian tham gia sinh hoạt với chi đoàn nơi tạm trú, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn theo quy định tại điều 2, điều 3 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được thamdự và đóng góp ý kiến tại đại hội, hội nghị của chi đoàn, được xét khen thưởng khi có thànhtích nhưng không được ứng cử, đề cử và bầu cử ở Đại hội, Hội nghị của chi đoàn nơi tạmtrú.- Đoàn viên nộp đoàn phí tại cơ sở sinh hoạt tạm thời (trường hợp không chuyển sinh hoạttạm thời thì vẫn nộp đoàn phí ở cơ sở Đoàn quản lý đoàn viên) nếu vi phạm kỷ luật ở nơisinh hoạt tạm thời thì BCH cơ sở Đoàn nơi đó xét quyết định và thông báo với cơ sở Đoànnơi quản lý hồ sơ đoàn viên.- Trước khi trở về địa phương hoặc đến lao động ở một địa bàn khác, đoàn viên chủ độngbáo cáo với Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở nơi tạm trú để Chi đoàn, Đoàn cơ sở cónhận xét, đánh giá về thời gian tham gia sinh hoạt và hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
viettranet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->