Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban

Giao Trinh Oracle SQL PLSQL Co Ban

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,524|Likes:
Published by api-3821535
Giao tirnh SQL - PLSQL
Giao tirnh SQL - PLSQL

More info:

Published by: api-3821535 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
SQL và PL/SQL
Cơ bản
 
 
Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL
MỤC LỤC
MC LC ......1CHƯƠNG 1. GII THIU CHUNG ......5
1.1. NGÔN NGSQL .....5
 
1.1.1. Lch sphát trin ca ngôn ngSQL ....5
 
1.1.2. Chun SQL .....5
 
1.2. CÁC KHÁI NIM CƠ BN TRONG CƠ SDLIU ......5
 
1.2.1. Các thành phn logic trong database.....5
 
1.2.2. Các đi tưng trong database ......6
 
1.2.3. Các nhóm lnh SQL cơ bn ....6
 
1.3. CƠ SDLIU THC HÀNH.....7
 
1.3.1. Mô hình dliu .....7
 
1.3.2. Cu trúc bng dliu ....7
 CHƯƠNG 2. LNH TRUY VN CƠ BN ....9
2.1. CÂU LNH TRUY VN .....9
 
2.1.1. Quy tc viết lnh ......9
 
2.1.2. Câu lnh truy vn cơ bn .....9
 
2.1.3. Các thành phn khác ca mnh đSELECT .....9
 
2.1.4. Phân bit giá trdliu trv.....10
 
2.1.5. Giá trNULL .....11
 
2.2. SQL*PLUS, CÔNG CTƯƠNG TÁC LNH SQL VI DATABASE ......11
 
2.2.1. Câu lnh tương tác ca SQL*Plus ....11
 
2.2.2. Phân nhóm câu lnh trong SQL*Plus......12
 
2.2.3. Chi tiết các lnh SQL*Plus cơ bn ....13
 
2.3. BÀI TP .....15
 CHƯƠNG 3. TRUY VN DLIU CÓ ĐIU KIN .....17
3.1. CÁC GII HN TRONG TRUY VN DLIU ......17
 
3.1.1. Mnh đWHERE......17
 
3.1.2. Các toán tsdng trong mnh đWHERE .....18
 
3.1.3. Ví dsdng các toán tđiu kin ....19
 
3.2. SP XP DLIU TRV.....20
 
3.2.1. Mnh đORDER BY ......20
 
3.2.2. Sp xếp nhiu ct dliu trv.....20
 
3.3. BÀI TP .....21
 CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL ......23
4.1. TNG QUAN VHÀM SQL.....23
 
4.1.1. Cu trúc hàm SQL ....23
 
4.1.2. Phân loi hàm SQL ......23
 
4.2. HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TNG DÒNG DLIU....24
 
4.2.1. Các hàm thao tác trên kiu dliu s.....24
 
4.2.2. Các hàm thao tác trên kiu dliu ký t....26
 
4.2.3. Các hàm thao tác trên kiu dliu thi gian....30
 
4.2.4. Các hàm chuyn đi kiu ......32
 
4.3. HÀM THAO TÁC TRÊN TP HP ......34
 
4.3.1. Các hàm tác đng trên nhóm ......34
 
4.3.2. Mnh đGROUP BY ......35
 
4.4. MT SHÀM MI BSUNG TRONG Oracle9i .....36
 
4.4.1. Hàm NULLIF ....36
 
4.4.2. Hàm COALSCE .....36
 
4.4.3. Câu lnh case .....36
 
Trang 1
 
Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL
4.5. BÀI TP .....36
 
4.5.1. Hàm trên tng dòng dliu .....36
 
4.5.2. Hàm trên nhóm dliu ......39
 CHƯƠNG 5. LNH TRUY VN DLIU MRNG....40
5.1. KT HP DLIU TNHIU BNG ......40
 
5.1.1. Mi liên kết tương đương .....40
 
5.1.2. Mi liên kết không tương đương ....40
 
5.1.3. Mi liên kết cng ....40
 
5.1.4. Liên kết ca bng vi chính nó (tthân)....41
 
5.1.5. Cách biu din kết ni mi trong Oracle 9i ......41
 
5.1.6. Các toán ttp hp .....42
 
5.2. LNH TRUY VN LNG ......43
 
5.2.1. Câu lnh SELECT lng nhau. .....43
 
5.2.2. Toán tSOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS .....43
 
5.3. CU TRÚC HÌNH CÂY ....44
 
5.3.1. Cu trúc hình cây trong 1 table ......44
 
5.3.2. Kthut thc hin .....44
 
5.3.3. Mnh đWHERE trong cu trúc hình cây.....45
 
5.4. BÀI TP .....46
 CHƯƠNG 6. BIN RUNTIME ......50
6.1. DLIU THAY THTRONG CÂU LNH ....50
 
6.2. LNH DEFINE .....50
 
6.3. LNH ACCEPT ......51
 
6.4. BÀI TP .....51
 CHƯƠNG 7. TABLE VÀ CÁC LNH SQL VTABLE......52
7.1. LNH TO TABLE...52
 
7.1.1. Cú pháp to bng ...52
 
7.1.2. Tính toán kích thưc table (tham kho) ...53
 
7.2. MT SQUY TC KHI TO TABLE ...54
 
7.2.1. Quy tc đt tên Object ...54
 
7.2.2. Quy tc khi tham chiếu đến Object ...54
 
7.3. Các Kiu dliu cơ bn...55
 
7.3.1. Kiu CHAR ...55
 
7.3.2. Kiu VARCHAR2 ...55
 
7.3.3. Kiu VARCHAR ...56
 
7.3.4. Kiu NUMBER ...56
 
7.3.5. Kiu FLOAT ...56
 
7.3.6. Kiu LONG ...56
 
7.3.7. Kiu DATE ...57
 
7.3.8. Kiu RAW và kiu LONG RAW...58
 
7.3.9. Kiu ROWID ...58
 
7.3.10. Kiu MLSLABEL ...58
 
7.3.11. Chuyn đi kiu ...58
 
7.4. RÀNG BUC DLIU TRONG TABLE ...59
 
7.4.1. NULL/NOT NULL ...59
 
7.4.2. UNIQUE ...59
 
7.4.3. PRIMARY KEY ...59
 
7.4.4. FOREIGN KEY ( Referential ) ...60
 
7.4.5. CHECK ...60
 
7.5. LNH DDL CAN THIP TI TABLE ...60
 
7.5.1. Chnh sa cu trúc table ...60
 
7.5.2. Các lnh DDL khác ...61
 
7.5.3. Chú dn cho table ...61
 
7.5.4. Thay đi tên object...62
 
7.5.5. Xóa dliu ca table ...62
 
Trang 2

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cacbu liked this
Tú Bobo liked this
Thức La liked this
Bui Ngoc liked this
Nguyen van Quynh liked this
Truong Quang Si liked this
Nam Đinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->