Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bruno Groning - Uvodi spis u učenje

Bruno Groning - Uvodi spis u učenje

Ratings: (0)|Views: 675 |Likes:
Published by Katarina Jelić

More info:

Published by: Katarina Jelić on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Uvodnispis
v
u
ucenje
Brune
Groninga
GreteHausler
GreteHauslerGmbH
@
 
Sadrzaj
Predgovor..........7KakoceonajkotrazipomocozdravitiiprimitipomocduhovnimputemkrozucenjeBruneGroninga?8BrunoGroningpisejednomtraziocupomoci10Izobi1jaizvestaja
0
uspehu13Biografija14Izjave
0
BruniGroninguzavremenjegovogzivota15SvedocanstvanjegovihsavremenikaKrugprijateljaBruneGroninga..............18..................22Medicinsko-naucnastrucnagrupa(MWF)...........23Dokumentovaniizvestaji
0
uspehu24Dragitraziocipomociizainteresovani.............34Zavrsnarec...................35...................37reporukaliterature5
 
Predgovor
OvaknjizicatrebadaVasuvedeuucenjeBruneGroninga,UnjojjerecenoononajosnovnijestotrebadaznatekakobistebiliustanjudaprimiteHeilstrom*.TomozedanaucisvakokousrcuimaiskrenumolbudauzpomocBruneGroningaozdraviiprimipomoc.OvauputstvatrebadaVampomognudashvatitestaVisamimoratedaucinitedabiBogmogaodaVamispunionostoVisebizelite.Postojesasvimodredeniduhovnizakonipokojimaseodvijajupomoci
i
sceljenja.BrunoGroningjetosvetacnoznao.OnjepoznavaoBozijezakone.Poznavaojepravilaigrezivota,znaojezamoezlaizasvernocdobra.Akoposedujetepouzdanje
i
veru,akoznatedajedobrojaceodzla,ondakroznjegovoucenjemozetedapostanetemajstorzivotaidatakouvekpostignetezdravljeisrecu.
BrunoGroningnamkaze:
Obrazloienje:
"Uzdaj
se
i
veruj,Bozijasnagapomaieiisceljuje."
HElLSTROM:
"NajveCilekarjenasGospod-Bog."
TakojeBrunoGroningopisaoduhovnusnagu,kojaposredujeisceljenja/ozdravljenja.Istoznacenjeimajuireci:
Heilwelle
i
giittlicheKraft.
"KadvisenebudembiokaocovekmedjuVarna,ondacesvakosamizsebedadozivipomoc
i
isceljenje."
EINSTELLEN:
coveksenamesta-otvaranaprijemBozijesnage,isceljujucestrujekojuprimausebe.
"Svakocebitilekarsarnomesebi."
ZelimVamdaBrunuGroningadozivitekaosvogduhovnogprijateljal
REGELUNGEN:
Usledprimanjaisceljujuceenergije,utelunastajeprocesciscenjakojisemozeosetitiibolno.Bolestseiztelacisti,TojeBrunoGroningnazvaoRegelungen.
*
vidiobrazlozenjestr.6
67

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
_923397278 liked this
nalogf liked this
nalogf liked this
nalogf liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->