Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

I) ABREVIATURAS
PRESENTACIÓN
LIMIAR
Artigo 1.Obxecto da lei
COMENTARIO:
Artigo 3.Principios xerais
Artigo 4.Principios das relacións entre as administracións públicas
Artigo 5.Conferencias sectoriais e outros órganos de cooperación
Artigo 6.Convenios de colaboración18
Artigo 7.Plans e programas conxuntos
Artigo 8.Efectos dos convenios
Artigo 9.Relacións coa Administración local
Artigo 10.Comunicacións ás Comunidades Europeas
Artigo 11.Creación de órganos administrativos
Artigo 12.Competencia
Artigo 13.Delegación de competencias
Artigo 14.Avocación
Artigo 15.Encomenda de xestión
Artigo 16.Delegación de sinatura
Artigo 17.Suplencia25
Artigo 18.Coordinación de competencias
Artigo 19.Comunicacións entre órganos
Artigo 20.Decisións sobre competencia
Artigo 21.lnstrucións e ordes de servizo
Artigo 22.Réxime
Artigo 23.Presidente
Artigo 24.Membros
Artigo 25.Secretario
Artigo 26.Convocatorias e sesións
Artigo 28.Abstención
Artigo 29.Recusación
Artigo 30.Capacidade de obrar
Artigo 31.Concepto de interesado
Artigo 32.Representación
Artigo 33.Pluralidade de interesados
Artigo 34.Identificación de interesados
Artigo 35.Dereitos dos cidadáns33
Artigo 36.Lingua dos procedementos
Artigo 37.Dereito de acceso a arquivos e rexistros
Artigo 38.Rexistros
Artigo 39.Colaboración dos cidadáns
Artigo 40.Comparecencia dos cidadáns
Artigo 41.Responsabilidade da tramitación
Artigo 42.Obriga de resolver36
Artigo 43.Silencio administrativo en procedementos iniciados por solicitu-
Artigo 44.Falta de resolución expresa en procedementos iniciados de oficio
Artigo 45.Incorporación de medios técnicos
Artigo 46.Validez e eficacia de documentos e copias
Artigo 47.Obrigatoriedade de termos e prazos
Artigo 48.Cómputo
Artigo 49.Ampliación
Artigo 50.Tramitación de urxencia
DAS DISPOSICIÓNS E OS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Artigo 51.Xerarquía e competencia
Artigo 52.Publicidade e inderrogabilidade singular
Artigo 53.Produción e contido
Artigo 54.Motivación
Artigo 56.Executividade
Artigo 57.Efectos
Artigo 58.Notificación
Artigo 59.Práctica da notificación
Artigo 60.Publicación
Artigo 61.Indicación de notificacións e publicacións
Artigo 62.Nulidade de pleno dereito
Artigo 63.Anulabilidade
Artigo 64.Transmisibilidade
Artigo 65.Conversión de actos viciados
Artigo 66.Conservación de actos e trámites
Artigo 67.Validación
ADMINISTRATIVOS
Artigo 68.Clases de iniciación
Artigo 69.Iniciación de oficio
Artigo 70.Solicitudes de iniciación
Artigo 71.Emenda e mellora da solicitude
Artigo 72.Medidas provisionais
Artigo 79.Alegacións
Artigo 80.Medios e período de proba
Artigo 81.Práctica de proba
Artigo 82.Petición
Artigo 83.Emisión
Artigo 84.Trámite de audiencia
Artigo 85.Actuación dos interesados
Artigo 86.Información pública
Artigo 88.Remate convencional
Artigo 89.Contido
Artigo 90.Exercicio
Artigo 91.Medios e efectos
Artigo 92.Requisitos e efectos
Artigo 93.Título
Artigo 98.Execución subsidiaria
Artigo 99.Multa coercitiva
Artigo 100.Compulsión sobre as persoas
Artigo 101.Prohibición de interditos
Artigo 102.Revisión de disposicións e actos nulos
Artigo 103.Declaración de lesividade de actos anulables
Artigo 104.Suspensión
Artigo 105.Revogación de actos e rectificación de erros
Artigo 106.Límites da revisión
Artigo 107.Obxecto e clases
Artigo 108.Recurso extraordinario de revisión
Artigo 109.Fin da vía administrativa
Artigo 110.Interposición do recurso
Artigo 111.Suspensión da execución
Artigo 112.Audiencia dos interesados
Artigo 113.Resolución
Artigo 114.Obxecto
Artigo 115.Prazos
Artigo 116.Obxecto e natureza
Artigo 117.Prazos
Artigo 118.Obxecto e prazos
Artigo 119.Resolución
E LABORAIS
Artigo 120.Natureza
Artigo 121.Efectos
Artigo 122.Iniciación
Artigo 123.Instrución
Artigo 124.Resolución
Artigo 125.Tramitación
Artigo 127.Principio de legalidade
Artigo 128.Irretroactividade
Artigo 129.Principio de tipicidade
Artigo 130.Responsabilidade
Artigo 131.Principio de proporcionalidade
Artigo 132.Prescrición
Artigo 133.Concorrencia de sancións
Artigo 134.Garantía de procedemento
Artigo 135.Dereitos do presunto responsable
Artigo 136.Medidas de carácter provisional
Artigo 137.Presunción de inocencia
Artigo 138.Resolución
SÚAS AUTORIDADES E DEMAIS PERSOAL AO SEU SERVIZO
Responsabilidade patrimonial da Administración pública94
Artigo 139.Principios da responsabilidade
Artigo 140.Responsabilidade concorrente das administracións públicas
Artigo 141.Indemnización
Artigo 142.Procedementos de responsabilidade patrimonial98
Artigo 143.Procedemento abreviado
Artigo 144.Responsabilidade de dereito privado
persoal ao servizo das administracións públicas
Artigo 146.Responsabilidade penal
Disposicións adicionais
Disposicións transitorias
Primeira.Corporacións de dereito público
Segunda.Réxime transitorio dos procedementos
Disposición derrogatoria
BIBLIOGRAFÍA:
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lei 30_92

lei 30_92

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by lathander

More info:

Published by: lathander on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 44 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 58 to 286 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 300 to 335 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 349 to 486 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 500 to 653 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->