Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zwalczanie-zalecenia'

Zwalczanie-zalecenia'

Ratings: (0)|Views: 1,300 |Likes:
Published by api-3699341

More info:

Published by: api-3699341 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Szkodniki wielo\u017cerne
Guzak p\u00f3\u0142nocny

Basamid 97 GR
Nemazin 97 XX
Nemazin 97 FG

Kompleksowe odka\u017canie gleby w gruncie otwartym oraz ziemi ogrodniczej przeznaczonej do produkcji rozsady. Wprowadzaj\u0105c \u015brodek na g\u0142\u0119boko\u015b\u0107 30 cm, zwalcza si\u0119 te\u017c drutowce, p\u0119draki i inne szkodniki glebowe

Prz\u0119dziorek chmielowiec

Actellic 500 EC
Apollo 500 SC
Omite 30 WP
Roztoczol extra p\u0142ynny 8
Rufast 150 EC
Talstar 100EC

Oprysk z chwil\u0105 wyst\u0105pienia szkodnika
biologicznie \u2013
Amblyseius cucumeris
Drapie\u017cny roztocz, tylko pod os\u0142onami

Turku\u0107 podjadek
Spr\u0119\u017cykowate \u2013 drutowce
Chrab\u0105szczowate \u2013 p\u0119draki
Komarnice
Leniowate

Basudin 10 GR
Diazinon 10 GR

Preparat wysiewa\u0107 r\u00f3wnomiernie na ca\u0142\u0105 powierzchni\u0119 pola, przed siewem lub sadzeniem ro\u015blin i zmiesza\u0107 z 10-20 cm warstw\u0105 gleby.

Basudin 25 EC
Diazol 250 EC
Podlewa\u0107 ro\u015bliny po zauwa\u017ceniu pierwszych uszkodze\u0144
Zaprawa Marshal 250 DS
Promet 400 CS
Zaprawia\u0107 nasiona bezpo\u015brednio przed siewem
Mszyce

Gaucho 70 WS
Promet 400 CS
Zaprawa Marshal 250 DS

Alfamor 050 SC
Alfazot 050 EC
Bi 58 Nowy
Fastac 100EC
Karate 125 EC

Zaprawia\u0107 nasiona bezpo\u015brednio przed siewem
Oprysk wed\u0142ug sygnalizacji w okresie nalotu form
uskrzydlonych
B\u0142yszczka jarzyn\u00f3wka
Sumi \u2013Alpha 050 EC
Zabieg wykonywa\u0107 w okresie \u017cerowania m\u0142odych
g\u0105sienic
Rolnice
Pi\u0119tn\u00f3wki
Diafuran 5 GR
Furadan 5 GR
\u015arodki wysiewa\u0107 rz\u0119dowo, preparat zwalcza zimuj\u0105ce
g\u0105sienice rolnic
Basudin 10 GR
Diazinon 10 GR
Granulat stosowa\u0107 po zauwa\u017ceniu uszkodze\u0144

Alfamor 050 SC
Decis 2,5 EC
Karate 025 EC
Patriot 2,5 EC

Oprysk wed\u0142ug sygnalizacji, gdy g\u0105sienice znajduj\u0105 si\u0119

we wczesnych stadiach rozwojowych od L1 do L2
Pr\u00f3g szkodliwo\u015bci: 6 g\u0105sienic rolnic w stadium L1 do L2
/ 1 m2 uprawy

Alfamor 050 SC
Biobit 3,2 WP
Decis 2,5 EC
Karate 25 WG
Talstar 100 EC
Zolone 350 EC

Opryskiwa\u0107 w okresie \u017cerowania m\u0142odych g\u0105sienic
Pomrowik polny

Anty - \u015alimak Spiess
\u015alimakol 06 GB
Mesurol

W okresie siewu i wschod\u00f3w ro\u015blin, oraz w fazie 2-4 li\u015bci, po zniszczeniu 5-10% ziarniak\u00f3w lub siewek. Najlepiej po po\u0142udniu lub wieczorem.

Krocion\u00f3g krwawoplamy
Ston\u00f3g piwniczny
! Nie prowadzi si\u0119 oddzielnego zwalczania. Zwalcza si\u0119
przy okazji innych szkodnik\u00f3w wielo\u017cernych.
Gryzonie
Norat GR
\u015arodek umieszcza\u0107 tylko w norach (koloniach)
\u015awieca Gamrotox
\u015awieca Nortox P
Umieszcza\u0107 bezpo\u015brednio u wlotu do nor
Normix GR
Rodentox AB
Rozsia\u0107 siewnikiem lub rozsiewaczem nawozowym
Szkodniki zb\u00f3\u017c i traw.
Skoczek sze\u015bciorek
Bi 58 Nowy
Oprysk po wyst\u0105pieniu szkodnika.
Wczesny wysiew zb\u00f3\u017c jarych
Mszyce zbo\u017cowe

Alfamor 050 SC
Alfazot 050 SC
Bi 58 Nowy
Decis 2,5 EC
Fastac 100EC
Karate 025 EC
Pirimor 500 WG
Ripcord

Opryskiwa\u0107 w chwili zagro\u017cenia od fazy
k\u0142oszenia do pocz\u0105tku fazy dojrza\u0142o\u015bci
mlecznej.
Pr\u00f3g szkodliwo\u015bci: na 100 losowo wybranych
\u017ad\u017ab\u0142ach \u015brednio 5 mszyc na k\u0142osie.

Ploniarka zbo\u017c\u00f3wka
Niezmiarka paskowana

Owadofos 540 EC
Sumithion 500 EC
Sumithion Super 1000 EC

Oprysk jesieni\u0105 w czasie nalotu much\u00f3wek na
najwcze\u015bniejsze zasiewy oraz wiosn\u0105 we
wczesnym stadium rozwojowym ro\u015blin i od
pocz\u0105tku fazy k\u0142oszenia do pe\u0142ni fazy
kwitnienia.
Nie sia\u0107 w pobli\u017cu \u0142\u0105k, pastwisk i nieu\u017cytk\u00f3w
Pr\u00f3g szkodliwo\u015bci: 6 larw / 100 ro\u015blin

Pryszczarek pszeniczny Alfamor 050 SC

Alfazot 050 EC
Decis 2,5 EC
Fastac 100 EC
Patriot 100 EC

Opryskiwa\u0107 po wyk\u0142oszeniu ro\u015blin, do
pocz\u0105tku kwitnienia \u2013 wed\u0142ug sygnalizacji.
Pr\u00f3g ekonomicznej szkodlowo\u015b\u0107i:
8 larw w jednym k\u0142osie.

\u0179dzieblarz pszeniczny
Zabiegi agrotechniczne

Niskie koszenie zb\u00f3\u017c, g\u0142\u0119boka orka,
wcze\u015bniejszy wysiew zb\u00f3\u017c jarych i
przyspieszony zbi\u00f3r zb\u00f3\u017c ozimych, uprawa
odmian o w\u0105skim \u015bwietle \u017ad\u017ab\u0142a i szybko
k\u0142osz\u0105ce si\u0119

Skrzypionki

Alfamor 050 SC
Bancol 50 WP
Bi 58 Nowy
Decis 2,5 EC
Fastac 100 EC
Patriot 100 EC
Ripcord Nowy

Talstar 100 EC
Trebon 10 SC

Opryskiwa\u0107 w pocz\u0105tkowym okresie
masowego pojawiania si\u0119 larw.
Pr\u00f3g szkodliwo\u015bci 1-2 larw na 1 \u017ad\u017able.

\u0141oka\u015b garbatek
Zabiegi agrotechniczne
[jak ploniarka zbo\u017c\u00f3wka]

Uproszczenia agrotechniczne oraz obecno\u015b\u0107
chwast\u00f3w jednoli\u015bciennych sprzyjaj\u0105
rozwojowi \u0142okasia.
Insektycydy stosowane do zwalczania
ploniarki zbo\u017c\u00f3wki ograniczaj\u0105 liczebno\u015b\u0107
\u0142okasia.

Omacnica prosowianka Basudin 10 GR
Diazinon 10 GR
\u015arodki rozsiewa\u0107 tak, aby przedosta\u0142y si\u0119 w
pochwy li\u015bciowe.
Karate 025 EC
Karate Zeon 100CS

Oprysk w okresie wiecowania, zwalczanie
chwast\u00f3w grubo\u0142odygowych.
Wczesny zbi\u00f3r.
Pr\u00f3g:
Gdy w poprzednim roku 15% na ziarno
30-40% kiszonka. Dob\u00f3r odmian.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->