Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia

Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia

Ratings: (0)|Views: 5,065 |Likes:
Published by Domonkos Kati

More info:

Published by: Domonkos Kati on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 
A GYAKORLATI PEDAGÓGIA NÉHÁNYALAPKÉRDÉSE
Sorozatszerkeszt
ő
: M. Nádasi Mária
ISBN 963 970 464 4
Lektorálta: Ballér Endre
ELTE PPK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
2006
HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0 sorszámú pályázatraI
 
Ajánlás a sorozathoz
Pedagógia szakos egyetemi képzés az 1950-es évek óta folyik az Eötvös LorándTudományegyetemen. Az oktatáshoz évtizedek alatt kidolgoztunk, továbbfejlesztettünk olyan jegyzeteket, tankönyveket, kézikönyveket, amelyek más egyetemek, f 
ő
iskolák pedagógiaszakos képzésében is használatosak voltak.A kétszint
ű
(„bolognai”), 2006 szeptemberében bevezetésre kerül
ő
fels
ő
oktatási rendszer új feladatok elé állított bennünket, pedagógia szakon tanító tanárokat: szükségessé vált agyakorlatiasabb jelleg
ű
alapképzéshez szükséges oktatási segédletek kidolgozása.Megragadva a HEFOP pályázatban felkínált támogatást, a pedagógia alapszak számáraoktatási segédanyag készül valamennyi hazai tudományegyetemen – természetesen az egyesintézményekben eltér 
ő
tartalmakra koncentrálva.Az alapképzés tantervéhez igazodva számunkra, az ELTE PPK oktatói számára különösennyolc téma tanításának-tanulásának támogatása t
ű
nt fontosnak akkor, amikor 2005
ő
szén a projekttervet kidolgoztuk.Ezek a témák és az azokat kidolgozó szerz
ő
k a következ
ő
k:
 
Pedagogikum a hétköznapokban és a m
ű
vészetekben (Hunyady Györgyné, M. NádasiMária, Trencsényi László)
 
Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba (Dömsödy Andrea)
 
Hatékony tanulás (Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kálmán Orsolya, Lukács István, Nahalka István, Petriné Feyér Judit)
 
Történelem, társadalom, nevelés (Bábosik István, Baska Gabriella, Schaffhauser Franz)
 
Család, gyermek, társadalom (Bodonyi Edit, Busi Etelka, Heged
ű
s Judit, Magyar Erzsébet, Vizelyi Ágnes)
 
Az iskolák bels
ő
világa (Bábosik István, Golnhofer Erzsébet, Heged
ű
s Judit,Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária, Ollé János, Szivák Judit)
 
Iskolán kívüli nevelés (Foght
ű
y Krisztina, Heged
ű
s Judit, Heimann Ilona, LénárdSándor, Mészáros György, Rapos Nóra, Trencsényi László)
 
Esélyegyenl
ő
tlenség és méltányos pedagógia (Réthy Endréné, Vámos Ágnes).A témák kidolgozására huszonhét, egymással folyamatos, szoros munkakapcsolatban állóolyan oktató vállalkozott, akik a pedagógia szakos képzésben gyakorlattal rendelkeznek, akik a témák kifejtésekor a szakirodalom mellett saját kutatási eredményeik, gondolataik,meggy
ő
z
ő
désük közlését, egymással való egyeztetését, összecsiszolását is fontosnak tartották.A tartalmi megbízhatóság mellett a feldolgozhatóság szempontjait is szem el
ő
tt tartotta eza szakmai közösség. A könnyen kezelhet
ő
ség érdekében mindegyik témát önállómunkatankönyvbe rendeztük. Ez azt jelenti, hogy a kifejt
ő
rész mellett minden fejezethezkészítettünk az anyag feldolgozását, az önellen
ő
rzést segít
ő
feladatokat, és kigy
ű
 jtöttük alegfontosabb fogalmak értelmezését is. Az egyes részeket záró irodalomjegyzék az írások természetes tartozéka.A kötetek hasonló szerkezeti felépítése az eligazodás megkönnyítése mellett aszövegekkel való munka „otthonosságát” kívánja szolgálni.A pályázat lehet
ő
séget adott a tartalom elektronikus megjelenítésére is. Ezért mindenmunkatankönyv tartalma megtalálható CD-n könyvszer 
ű
en, olvasható-nyomtatható formában,de aki igényli, akinek módja van rá, választhat elektronikusan igényesebb megoldást is.Követve az instrukciókat feldolgozhatja a köteteket a szerz
ő
k által kimunkált tartalmiII
 
kiegészítésekkel, interaktív megoldásokkal. Csak ilyen feldolgozás esetén érhet
ő
el azösszesített fogalomtár, amelyben az egyes kötetetek legfontosabbnak tartott fogalom- ésösszefüggés értelmezéseit, felsorolásait lehet megtalálni.Az elektronikus megoldás kigondolója és figyelemmel kísér 
ő
 je Ollé János, kivitelez
ő
 jeKováts Miklós volt. A munka nem készült volna el Csizmadia Zsuzsanna és Egervári-FarkasZsuzsanna szövegszerkeszt
ő
munkája, kollégiális figyelme nélkül.Röviden szólva:
min
ő 
 ségi tartalmat régi és új közvetít 
ő 
eszközök korszer 
ű 
 kombinációjával kívántunk elgondolkoztató, érdekes, örömteli feldolgozásra alkalmassátenni.
Célunk elérésére vonatkozó észrevételeket köszönettel veszünk anevelestudomany@ppk.elte.hu címen.Budapest, 2006. július 31.M. Dr. Nádasi Máriaegyetemi tanár sorozatszerkeszt
ő
 
Megjegyzés:
A sorozat teljes anyaga CD formában is hozzáférhet
ő
. A CD-k használatához szükségesminimális rendszerkövetelmény: 800 MHz Pentium II. 64 MB RAM, 32 MB VGA RAM, CDolvasó optikai meghajtó, 16 bites hangkártya, Windows XP operációs rendszer III

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
corikira liked this
Fejér Krisztina liked this
Dominika Kocza liked this
András Kiss liked this
Mária Szilágyi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->