Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cerinte experimentala 1

Cerinte experimentala 1

Ratings: (0)|Views: 807|Likes:
Published by api-3714088

More info:

Published by: api-3714088 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CERIN\u0162E PENTRU EVALUAREA LA DISCIPLINA
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA SEM I

1. Conform Cartei Universita\u0163ii \u015fi deciziei Consiliului Facult\u0103\u0163ii de psihologie, pentru
sustinerea examenului la disciplina Psihologie social\u0103, titularul de disciplin\u0103 formuleaz\u0103
urm\u0103toarele cerin\u0163e:

a. Participarea la minim 50% din num\u0103rul de cursuri \u015fi de seminarii;
b. Intocmirea \u015fi prezentarea la termen a proiectelor solicitate de titularul de curs sau de
seminar;

2. Examenul semestrului I const\u0103 din:

a. prob\u0103 scris\u0103 (test tip gril\u0103 din tematica cursurilor sus\u0163inute de titular); durata probei 90
de minute
b. prob\u0103 oral\u0103 (prezentarea \u015fi sus\u0163inerea unui proiect de cercetare experimental\u0103); durata
sus\u0163inerii proiectului 10-12 minute.
c. evaluarea activit\u0103\u0163ii studentului \u00een orele de seminar.

Proiectul va con\u0163ine:
\u2022
date de identificare a studentului conform modelului;
\u2022
proiectul de cercetare experimental\u0103.
Predarea proiectelor:
\u2022
Maxim 6 pagini tehnoredactate cu respectarea urm\u0103toarelor criterii de redactare:
o
Titlul scris cu TNR, caractere de 14;
o
Continutul scris cu TNR, caractere de 12;
o
Spa\u0163iul dintre linii de 1,5
\u2022
\u00een dosar cu \u015fin\u0103, f\u0103r\u0103 folii;
\u2022
ordinea con\u0163inutului cel de mai sus;
\u2022
data pred\u0103rii proiectului la titularul de curs (cu 48 de ore \u00eenaintea examenului).
Nota examenului se stabile\u015fte dup\u0103 formula:
Nota= [not\u0103 seminar +3x media aritmetic\u0103 (scris+oral)}:4
Aten\u0163ionare:
\u2022
Pentru semestrul I media aritmetic\u0103 la proba scris\u0103 \u015fi cea oral\u0103 trebuie s\u0103 fie
minim 5 (cinci) pentru calcularea notei finale;
\u2022
Nerespectarea termenului de predare a proiectului atrage dup\u0103 sine imposibilitatea
particip\u0103rii la examenul oral, cu men\u0163inerea valabilit\u0103\u0163ii examenului scris;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
marry4is liked this
marry4is liked this
marry4is liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->