Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Srednjovjekovna Filozofija i Etika

Srednjovjekovna Filozofija i Etika

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,056 |Likes:
Published by api-26221341

More info:

Published by: api-26221341 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I ETIKA

Srednji vijek zapo\u010dinje oko 470. g. propa\u0161\u0107u Zapadnog rimskog carstva i traje otprilike do
XV. st. \u2013 do humanizma i renesanse.
U periodu srednjeg vijeka nagla\u0161ena je religioznost, odnosno kr\u0161\u0107anstvo. Kr\u0161\u0107anstvo je
razbilo spoj i jedinstvo koje je kod \u010dovjeka razvila gr\u010dka kultura. Dok su Grci veli\u010dali i slavili
\u017eivot, tijelo, prirodu, u kr\u0161\u0107anstvu se tijelo prezire, ono je gre\u0161no, \u017eivot je dolina suza i sl. Za
kr\u0161\u0107ansku filozofiju ipak je najzna\u010dajniji zakon ljubavi koji je zapravo pokazao njegov (u
po\u010detku) demokratski duh. Upravo je zbog toga ova religija postala svjetska, svijet je osvajala
etikom ljubavi, zapovije\u0161\u0107u nenasilja, milosr\u0111a, pra\u0161tanja. Kr\u0161\u0107ani insistiraju na \u010disto\u0107i
namjere, oni su prevladali plemensku ograni\u010denost (svi ljudi su djeca Bo\u017eja), nacionalnu
zatvorenost pa je iz kr\u0161\u0107anstva proizi\u0161la i razvila se ideja tolerancije, demokracije,
kozmopolitizma. Kr\u0161\u0107anstvo se obra\u0107alo svim ljudima dobre volje, neovisno o podrijetlu,
stale\u017eu, obrazovanju, spolu\u2026Razumljivo je da su kr\u0161\u0107anstvo najprije prihvatili ni\u017ei slojevi,
ono se najvi\u0161e njima i obra\u0107alo: poni\u017eenima, ostavljenima, robovima, siroma\u0161nima,
progonjenima.
Kr\u0161\u0107anstvo je u po\u010detku prolazilo kroz progone i mu\u010deni\u0161tvo, ali je ve\u0107 od po\u010detka IV. st.
nakon \u0161to joj je Konstantin dao slobodu, po\u010dela stvarati svoju hijerarhiju i \u010dvrstu organizaciju.
Me\u0111utim, crkvu su od po\u010detka pratile \u0161izme (raskol) i hereze (krivovjerja). Ve\u0107 se od po\u010detka
II. st. javlja GNOSTICIZAM \u2013 vjersko filozofsko u\u010denje nastalo po utjecajem isto\u010dnja\u010dkih
religija (Zaratustre, kaldejsko-babilonske astrologije). Gnosis =gr\u010d.znanje, tj. vjerska istina.
Gnostici su te\u017eili neposrednim, misti\u010dnim sjedinjenjima s Bogom, te\u017eili su nad\u010dulnoj
spoznaju vjerskih dogmi, a ne samo vjerovati u njih. Gnostici su prihva\u0107ali dualizam
(ravnopravno postojanje Dobra i Zla), obo\u017eavali su zmiju (posrednica izme\u0111u Boga i ljudi).
Ve\u0107 se u II. st. javljaju iAPOLOGETE (lat.= braniti) kr\u0161\u0107anstva.
U srednjem vijeku javlja sePAT RI S T I K A (lat. pater = otac). Patristika je vrsta apologetike
jer je branila kr\u0161\u0107anstvo od hereza i poganstva. Predstavnici su Irinej, Origen, sv. Jeronim.
Me\u0111u njima posebice se istakao Tertulijan (\u201cVjerujem jer je apsurdno\u201d \u2013 vjeru postavlja iznad
razuma).
Sv. Augustin je razvioVO LUNTARIZAM \u2013 isti\u010de da je volja bit svega, ona stoji iznad
razuma. Augustin je bio \u010dovjek vrlo temperamentan, sugestivnog govora, dobar analiti\u010dar,
pjesnik, a neki ka\u017eu sklon halucinacijama. \u201cVjerujem da bih spoznao, spoznajem da bih
vjerovao\u201d ).
U periodu srednjeg vijeka razvija iN O VO P LATO N I ZA M \u010diji je osniva\u010d Plotin. Ova
filozofija isti\u010de da je spoznaja mogu\u0107a kroz askezu.
Me\u0111utim, najve\u0107e zna\u010denje u srednjem vijeku ima period SKOLASTIKE (9.-15. st.)
(\u0161kolski, gr\u010d.). Predstavnici su Anselmo, Duns Scot, Origen. Najve\u0107i je predstavnik Toma
Akvinski (koji je mnogo od Aristotelove filozofije unio u kr\u0161\u0107ansku). Skolasti\u010dari su htjeli
pomiriti vjeru i razum, filozofiju i teologiju. Bavili su se pitanjem odnosa Boga i \u010dovjeka,
patnje i grijeha, milosti i autoriteta.
U arapskom svijetu skolasti\u010dari su Avicena i Averoes.
Dok se u sredi\u0161tu anti\u010dkog svijeta i filozofije nalazio \u010dovjek, priroda, kosmos, sada je u
srednjem vijeku sredi\u0161nji pojam boga. On je stvoritelj svijeta, vje\u010dan i nepromjenjiv, savr\u0161en,
on je po\u010detak i svr\u0161etak svega (alfa i omega), po njemu sve je, on je najve\u0107e dobro. Samo
slu\u017ee\u0107i Bogu i \u010dovjeku mo\u017ee \u010dovjek na\u0107i mir, mo\u017ee zaslu\u017eiti spas, sre\u0107u \u2013 ali ne na ovom ve\u0107
na drugom svijet. To je sad razdvajanje na dva svijeta, na \u201cdvije dr\u017eave\u201d (ovozemaljsku i
Bo\u017eju).

SV. AUGUSTIN
Ro\u0111en od majke kr\u0161\u0107anke I oca poganina u Sjev. Africi. Bio je prista\u0161a Manihejaca za
vrijeme studija . Ali u Milano, u tridesetima, prihva\u0107a neoplatonizam i slu\u0161a Ambrozija te

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sve Jedno liked this
Seherzada Ramic liked this
vjeroucitelj liked this
vjeroucitelj liked this
Gabrijela Šajin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->