Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MUTISME SELECTIU (PRI)

MUTISME SELECTIU (PRI)

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Cè Lia
pautes i orientacions
pautes i orientacions

More info:

Published by: Cè Lia on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
MUTISME SELECTIU
Pautes i orientacions per a l’escola.
 
Partint del concepte de mutisme com una por exagerada a parlar, s’entén que unade les maneres de superar-lo consisteix a afrontar les situacions socio-comunicatives que ho provoquen. Atès que en l’escola es produeixen gran quantitatde situacions d’aquest tipus, serà un dels entorns prioritaris en els quals s’ha decentrar la intervenció.La tasca fonamental del professorat i especialment del tutor del nen serà, d’unabanda, la d’establir una vinculació afectiva positiva amb el nen que li aporti laseguretat suficient per a enfrontar-se a les situacions, i per altra banda, la dedissenyar i planificar activitats de classe que requereixin d’una comunicació verbal.Aquestes activitats haurien d’estar graduades en funció del parla que es requereixien la situació comunicativa, per a això hauríem de manejar aspectes tals com lalongitud de la frase, el to d’emissió, el nombre de persones presents, l’elaboraciódel contingut.
Pautes per a millorar les condicions personals i socials
o
Possibilitar en les dinàmiques de l’aula la planificació i el disseny d’activitatsen grup (joc social i treball cooperatiu, etc).
o
Evitar la sobreprotecció, no fent les tasques que el nen pot fer.
o
Assignar petites tasques de responsabilitat dintre de l’aula i del centreeducatiu ajustades a l’edat (fer encàrrecs, repartir/recollir material, esborrarla pissarra, demanar fotocòpies al conserge?)
o
Augmentar el control de l’adult en la interacció escolar amb la finalitatd’evitar l’aïllament de l’alumne i l’existència de temps en els quals l'activitatdepèn de la seva pròpia iniciativa.
o
Incrementar dintre de la programació d'aula les activitats que impliquincontacte físic entre els nens (fer-se pessigolles, formar ?munts?, donar-seabraçades?)
o
Crear un clima de seguretat, acceptació i confiança en l'aula favorable a lacomunicació verbal.
o
Introduir activitats de relaxació de forma habitual tant amb l’alumne comamb tot el grup.
o
Programar temps de coordinació de tot el professorat que intervé enl’atenció educativa del grup al que pertany l’alumne.
o
Mantenir estreta relació amb la família per al transvasament d’informació il’ajustament de les pautes i estratègies a implantar en l'àmbit familiar.
Pautes específiques per a l'estimulació del parla
o
Buscar i compartir moments de comunicació amb l'alumne per aldesenvolupament d’una vinculació afectiva i comunicativa.
o
Realitzar jocs en els quals el professor participi amb l'alumne (jocs demoviment, de mímica, verbals, de torns?)
o
Planificar i dissenyar activitats i jocs de preparació al parla que noexigeixin interacció verbal, però si comunicació corporal i producció desons.- Jocs de moviment corporal (imitació de gestos, endevinar objectes oaccions mitjançant mímica, dirigir a un company amb els ullsembenats?)- Jocs de producció de sons corporals (palmellades, soplidos, copsamb peus?)
 
- Jocs amb sons inarticulados i articulats (encadenament de sons,gradació de so, associació de sons a moviments,..)
o
Tenir en compte al planificar les activitats de joc el nombre de nensparticipants, començant amb grups molt reduïts (parelles i trios) iampliant progressivament el nombre.
o
Oferir ajudes a l'alumne en els inicis de l'activitat a través d'un companyo del propi professor, per a la incorporació a la mateixa amb la finalitatd'evitar la tendència a l'aïllament i a la no participació.
o
Realitzar activitats i jocs de parla emmascarada, en les quals al nen se liveu la cara mentre parla (titelles, marionetes, parlar per telèfon dintred'una casita, màscares, jocs de parlar a cau d'orella?).
o
Planificar les activitats en les quals es requereix a l'alumne una emissiófonètica o verbal, tenint en compte tres eixos fonamentals, que hauriende graduar-se sempre de menys a més:A) Persones implicades en l'acte comunicatiuB) Longitud d'emissió requeridaC) Intensitat de l'emissió verbal
-
Alumne i professor
-
Alumne, professor i un company
-
Parelles o trios
-
Petit grup amb el professor
-
Grup classe . ?
-
...
-
Emetre sons amb el cos .
-
Emetre sons articulats .
-
Respondre amb monosíllabs (sí, no, altres) .
-
Respondre amb una paraula
-
Respondre amb frases curtes
-
Vocalització sense so
-
Vocalització amb sons tot just audible
-
Vocalització amb sons audible però baix
-
Volum ajustat a la situació.
o
Planificar i dissenyar moments diaris i freqüents en els quals el professorfaci una pregunta senzilla a l'alumne (inicialment se sollicitarà unaresposta d'una sola paraula, progressivament es plantejaran preguntesque requereixin respostes de major longitud).
o
Plantejar jocs de parella que requereixin emissions verbals senzillesquant a contingut i breus quant a longitud (lotos, memoris, el missatgesecret, endevinar oficis,?)
o
Organitzar entorn dels racons de l'aula petits grups de treball i/o de jocen els quals se li faciliti al nen l'intercanvi verbal amb companys. Ésimportant que els agrupaments siguin establerts prèviament pelprofessor cuidant especialment la composició dels grups (inicialment ambels nens amb els quals té una major relació).
o
Partir sempre del que el nen és capaç de fer a cada moment, planificant iportant a terme, sempre de forma progressiva, activitats de majorcomplexitat.
o
Reforçar sempre qualsevol aproximació del nen a la resposta exigida.
No mantenir l'aplicació d'una estratègia durant més de dues setmanes, siaquesta no ha produït progressos en el nen. Quan això passi,dissenyarem i provarem amb altre tipus d'estratègies.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->