Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZAVALEANU_M_MIHAELA

ZAVALEANU_M_MIHAELA

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:

More info:

Published by: Ioana Si Mihai Popescu on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVAFACULTATEA DE MEDICIN
Ă GENERALĂ
EVALUAREA CLINICO-FUNCIONAŞI RECUPERAREAPARALIZIILOR CEREBRALE INFANTILE
 
REZUMAT
CRAIOVA 2008CONDUC
Ă
TOR ŞTIIN
IFICProf. Univ. DUMITRU BULUCEA
 
DOCTORANDZĂVĂLEANU MIHAELA
 
2
CUPRINS
1. PARTEA GENERALĂ - STUDIU TEORETIC
1. Definiia şi clasificarea paraliziilor cerebrale infantile PCI1.1. Definiiile şi clasificările PCI: perspectiva istorică1.2. Sistemul actual de definiie şi clasificare a PCI2. Factorii de risc şi etiologia PCI3. Neuropatologia PCI.4. Aspecte clinico-funcionale şi de diagnostic în PCI4.1. Forme clinice4.2. Tipuri clinice4.3. Diagnosticul PCI5. Recuperarea paraliziilor cerebrale infantile..5.1. Abordări curente în terapia de recuperare5.2. Management-ul cazului de PCI5.3. Terapia fizical-kinetică5.4. Terapia medicamentoasă5.5. Terapia ocupatională5.6. Ortezarea5.7. Terapia chirurgicală ortopedică
2. PARTEA SPECIALĂ – CERCETĂRI PERSONALE
1. Motivaie şi premize2. Scopul şi obiectivele specifice.
3. MATERIAL ŞI METODE
 3.1. Materiale – cazuistică3.2. Metode de cercetare3.2.2. Colectarea şi prelucrarea datelor epidemiologice, demografice, socio-economice şievaluarea factorilor de risc3.2.3. Evaluarea clinico – funcională: parametrii clinici şi funcionali3.2.4. Explorări paraclinice3.2.5. Metode statistice3.3. Metodologia de recuperare
4. REZULTATE OBINUTE4.1. STUDIUL I – Evaluarea clinico-etiologică şi funcională într-un lot de copii cuparalizie cerebrală infantilă
4.1.1. Studiul parametrilor demografici şi socio-economici la copiii din lotul cercetat4.1.2. Studiul parametrilor etiopatogenici - factorii de risc asociai cu PCI4.1.3. Evaluarea clinică şi funcională în paralizia cerebrală infantilă4.1.4. Evaluarea afeciunilor şi complicaiilor asociate
4.2. STUDIUL II – Recuperarea complexă la copilul cu paralizie cerebrală infantilăspastică
4.2.2. Compliana la tratamentul de recuperare4.2.3. Eficiena tratamentului recuperator fizical-kinetic aplicat pe o perioadă de 2 ani(24 luni) la nivelul membrului inferior spastic în PCI într-un lot de 52 copii4.2.4. Corelaii clinico-funcionale care pot descrie prognosticul privind ambulaiacopilului cu PCI spastică.
5. DISCUII6. CONCLUZII
.
 7. BIBLIOGRAFIE8. ANEXE
 
3
1.
 
PARTEA GENERALA
Istoria acestei maladii a demonstrat că există mari diferene de concept şi abordare cuimplicaii evidente asupra evoluiei şi a prognosticului, pe termen lung sau scurt. S-a încercat înmai multe rânduri să se ajungă la un acord general al modului de definire şi a abordării acesteimaladii. Unificarea modului de abordare trebuie să înceapă de la găsirea şi folosirea uneiterminlogii comune, a unor cuantificărilor clinice generale valabile la nivel mondial.
Paralizia cerebral
ă (PC) descrie un grup de tulburări permanente ale dezvoltăriimotricităii şi posturii, ce determină limitarea activităii, care sunt atribuite unor disfunciinonprogresive ce apar în dezvoltarea encefalului fetal sau al copilului mic. Aceste tulburărimotorii ale paraliziei cerebrale sunt adesea acompaniate de tulburări senzoriale, de percepie,cognitive, de comunicare şi comportament, epilepsie şi afectări musculoscheletale secundare.
(APRILIE 2006)
[124]Paralizia cerebrală PC (1) descrie un grup (2) de tulburări (4 ) permanente (3) aledezvoltării (5) motricităii şi posturii (6) ce determină sau cauzează (7) limitări ale activităii (8)care sunt atribuite (9) unor non-progresive (10) disfuncii (11) ce apar în dezvoltareaencefalului (13) fetal sau la copilului mic (12). Tulburările motorii ale paraliziei cerebrale suntadesea acompaniate de (14) tulburări senzoriale (15), de percepie (16), cognitive (17), decomunicare (18) şi comportament (19), epilepsie (20), şi afectări musculoscheletale secundare(21).
 
c
 
Clasificarea pacienilor cu PC în clase şi gupe. Scopul clasificării include:
1. Descrierea
: oferirea unui grad aprofundat de detalii despre individul cu PC care va delimitaclar natura problemei şi severitatea acesteia.
2. Predicia
: oferă detalii care pot informa pe cei care oferă servicii de sănătate despre nevoiacurentă şi viitoare de servicii la indivizii cu PC.
3. Comparaia
: oferă informaii suficiente pentru a permite o comparaie raională a seriilorcazurilor cu PC adunate în diferite locuri.
4. Evaluarea modificării
: oferă informaii care vor permite comparaia unui individ cu PC îndiverse momente de timp.Etiologia PC este diversă şi multifactorială. Majoritatea cazurilor de PC apar prin afectareacerebrală în perioadele prenatală (în cursul sarcinii), perinatală (la naştere), postnatală (dupănaştere).
c
FORME CLINICE DUPĂ TOPOGRAFIA PARALIZIILOR CEREBRALEb.1. Hemipareza (hemiplegia)
afectare unilaterală a membrului superior şi inferior de aceeaşiparte.
b.2. Paraplegia
afectare motorie a membrelor inferioare, uneori cu afectare uşoară a celorsuperioare.
b.3. Triplegia
trei membre afectate
 b.4. Tetraplegia
afectare concomitentă a tuturor celor patru membre cu afectare funcională a întregului corp.
Sistemul de Clasificare a Funciei Motorii Grosiere (GMFCS)
a fost realizat carăspuns la nevoia de a avea un sistem standardizat pentru clasificarea severităii disabilităii demişcare în rândul copiilor cu PC [132]. Sistemele descriptive anterioare au inclus trei nivele,precum: uşor, moderat-mediu şi sever sau sistemul Evans: nu merge, stil de viaă limitat,funcional dar nu independent, sau merge independent [58, 80]. O descriere cu cinci nivele aabilităii de mers a copilului a fost raportată de către Hutton et al. [82] în studiul lor desprefactorii ce afectează sperana de viaă, deşi, pentru a face analiza lor, ei au împărit dateleobinute în doar două categorii: de subieci care merg şi de subieci care nu merg. Totuşi, nu aexistat o evaluare a validităii şi încrederii privind nici unul dintre aceste sisteme până ladezvoltarea GMFCS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->