Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Week 1 Curriculum

Week 1 Curriculum

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,380|Likes:
Published by api-3827331

More info:

Published by: api-3827331 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Week 1 P. 1
WEEK 1
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
DAY 5
TIME
SCHEDULE
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Meeting
Time

Napahahalaga-
han ang pakiki-
pagkuwentuhan
sa guro at sa
mga kamag-aral

Nagagamit ang
po at opo sa
pagsagot sa
guro/matatanda

Tula:
\u2022 Ang Po at Opo
\u2022 Ang Batang
Magalang
(PEHT)

Awit:
Magandang
umaga po
Mahal naming
guro
Kami po\u2019y
bumabati
Magandang
umaga
Kami po\u2019y
nakahandang
Magbasa at
magsulat
Buong puso ang
bati
Magandang
umaga

Tula:
Po at Opo
Ang Po at Opo
Ang dalawang
salita na
ginagamit ng
magalang na
bata
Ang po at opo,
Laging gamitin
sa pakikipag-
usap
sa nakatatanda
sa atin.

Nasasabi ang:
\u2022 Ngalan ng
araw
\u2022 Bilang ng

lalaki/ babae
(pumasok/di-
pumasok)

Laro:
Tracing Relay
(PEHT)
Mga Araw sa
Isang Linggo

Sabihin ang
ngalan ng mga
araw sa isang
lingo. Sabayan
ng palakpak.
Pumalakpak
habang sinasabi:

\u201cLing-go, Lu-
nes, Mar-tes,
Mi-yer-ku-les,
Hu-we-bes, Bi-
yer-nes, Sa-ba-
do.\u201d

Hayaang sumali
ang mga bata sa
pagpalakpak.
Muling bigkasin
ang ngalan ng
mga araw
kasabay ang
pagpalakpak.
Bigkasin ito nang
mahina
hanggang sa \u201cSa-
ba-do\u201d na
bibigkasin nang
malakas.

Nasasabi ang:
\u2022 Ngalan ng
araw
\u2022 Bilang ng

lalaki/ babae
(pumasok/ di-
pumasok)

\u2022 Uri ng panahon
Laro:
Hop Relay
(PEHT)

Awit:
Mga Araw ng
Linggo
(Himig: Lubi-Lubi)

What is the
weather today?

Anong uri ng
panahon
mayroon tayo
ngayon?

Pag-usapan ang
mga kagamitan
sa bawat
panahon.

Pag-usapan ang
mga angkop na
gawain sa bawat
uri ng panahon.

Use courteous
expressions

\u2022 Good morning
\u2022 Good afternoon
\u2022How do you

do?
\u2022 How are you?
\u2022 I\u2019m fine, thank
you.
Songs:
\u2022 Good Morning
to You
(PEHT)
\u2022How Do You
Do, My Good
Friend?
\u2022 Hello, Hello!
\u2022 Where is
Thumb man?

Dialog:
Teacher: Good
morning, children.
Pupils: Good
morning, Ma\u2019am.
Teacher: How do
you do?
Pupils: We\u2019re

fine. Thank you!

And you?
Teacher: I\u2019m fine,
too. I\u2019m glad to
see you.
Pupils: We\u2019re
glad to see you
too.
Teacher: Thank
you.
Pupils: You\u2019re
welcome.

Use courteous
expressions
\u2022May I__ __.
Yes, you may.
\u2022 Please excuse
me.

\u2022 I\u2019m sorry.
\u2022 That\u2019s all right.
\u2022 G oodb ye.
\u2022 Good night.

Rhyme:
Let\u2019s Dance
(PRB)

Children form a
circle.
Demonstrate the
\u201cstep, close, step\u201d
dance steps.
Say the rhyme
and do the
actions asked for.

One, two, three,
One, two, three
Not too fast, not
too slow
One, two, three,
One, two, three
Face a partner
and say \u201chello\u201d
Dance with your
partner, round we
go
Step, close, step,
hello, hello
Turn around then
make a bow
Thank your
partner then you
go.
(Thank you)

Acting out
situations using
courteous
expressions

Big Group
Activities
Naipakikilala ang
sarili
\u2022 Buon g
pangalan
\u2022Palayaw
\u2022 Kas ar i an
Laro:
\u2022 Passing the
ball
\u2022 Spin the bottle
\u2022 Little Sally
Water
Natutukoy ang:
\u2022 Iba\u2019t ibang
bahagi ng
katawan
Laro:
Confusing Game
(PEHT)

Naisasagawa
nang nag-iisa ang
wastong paraan
ng paglilinis ng
katawan

Awit:
\u2022 This is the Way
\u2022 Malinis Ako
(PEHT)

Nakikilala ang
iba\u2019t ibang
masustansyang
pagkain

Parada ng mga
gulay at prutas
habang binibig-
kas ang tugmang
kaugnay ng gulay
na dala-dala

Nasasabi ang
iba\u2019t ibang
masustansyang
pagkain

Pag-usapan ang
iba\u2019t ibang
masustansiyang
pagkain

Week 1 P. 2
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
DAY 5
TIME
SCHEDULE
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
\u2022 Gamit ng iba\u2019t
ibang bahagi
ng katawan
\u2022 Nagagawa ng

iba\u2019t ibang
bahagi ng
katawan

\u2022 Pang an gal ag a

sa iba\u2019t ibang
bahagi ng
katawan

Tula:
Put Your Finger
in the Air
(PEHT)
Awit:
My Toes, My
Knees
(PEHT)

Awit:
Paa, Tuhod
Balikat, Ulo

Song:
Head, shoulders
Knees and toes
Knees and toes
Head, shoulders
Knees and toes
Knees and toes
Eyes and ears
And mouth and
nose
Head, shoulders
Knees and toes
Knees and toes

Tugma:
(PEHT)

Laro:
Mahiwagang
Kahon
Sino Ako?

Inspection Song
(PEHT)
Ako ay Malinis

Ako ay malinis
Sa katawan at
damit
Mabango,
maganda
Kahali-halina
Katawan ko\u2019y
malinis
Maayos ang bihis
Maganda ang
tindig
At laging makisig.

Pagkilala ng mga
bata sa mga
gulay at prutas

Pagpapangkat ng
gulay at prutas

Aral-pasyal sa
gulayan ng
paaralan

Awit: Bahay-kubo

Pagdalhin ng
prutas at gulay
(Gagawa ng
ensalada)

Pagsasabi ng
simulang tunog
(initial sound) ng
kinilalang gulay o
prutas

Supervised
Recess

Nagkakaroon ng
kamalayan sa
wastong pag-
uugali at gawi sa
pagkain

Pagpapaalala ng
wastong pag-
uugali at gawi sa
pagkain

Halimbawa:
Pagpapasalamat
sa Panginoon
para sa pagkain

Awit o Tula:
Aming Diyos
Salamat sa Iyo
sa mga pagkaing
ito,
Aming Diyos
Salamat sa Iyo
Sa mga biyayang
ito.
Amen

Nalilinang ang
wastong pag-
uugali at gawi sa
pagkain

Pagpapaalala:
Hugasan ang
mga kamay bago
kumain

Awit o Tula:
Hugas, hugas na
Hugas na ng
kamay
Magsabon at
magbanlaw
Hugas na ng
kamay

Pagpapakita:
Wastong
paghugas ng
kamay bago
kumain

Nakikilala ang
mga gamit sa
pagkain

Ipakita ang mga
gamit sa pagkain

Tula:
Kutsara at tinidor
Plato at baso
Gamit sa pagkain
Ihanda bago
kumain.
Kutsara at tinidor
Plato at baso
Gamit sa
pagkain,
kailangang linisin.

Nasasabi ang
kahalagahan ng
pagiging malinis
sa mga gamit sa
pagkain

Pagpapaalala:
Sabihin ang
kahalagahan ng
pagiging malinis
sa mga gamit sa
pagkain

Awit:
(Himig: Leron
Leron Sinta)

\u201cTayo\u2019y Magligpit\u201d
Tayo na\u2019t
magligpit
Masaya\u2019t umawit

Mga kagamitan,
ay ating
hugasan
laging iingatan
ang anumang
bagay

Naisasagawa ang
wastong ugali at
gawi sa pagkain

Pagpapaalala:
Gawin ang
wastong ugali sa
pagkain

Tula o awit
habang iniha-
handa ang
pagkain

Ang gatas at ang
itlog ay
pagkaing
pampalusog.

Ang saging at
papaya ay
pagkaing
pampaganda.

Ika\u2019y uminom ng
gatas at kumain
ng itlog.

Week 1 P. 3
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
DAY 5
TIME
SCHEDULE
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities
Skills
Activities

Huwag sanang mabasag nang di masugatan

Hindi magtatagal
at ikaw ay
bibilog.

Small
Group
Activities

Nalilinang ang
fine motor
coordination
Paglalaro ng
table blocks

Paghuhubog ng
hugis tao sa
luwad

Paglalaro sa
sand table

Paghahanay ng
mgabl ocks ayon
sa laki

Nalilinang ang
fine motor
coordination
Pagtuhog ng
beads

Pagbuo ng bahay
sa pamamagitan
ng inch cubes

Pagbuo ng bahay
sa pamamagitan
ng popsicle stick

Paggawa ng
malikhaing
istruktura na
gamit ang mga

blocks.
Halimbawa:
bahay, gusali
Nalilinang ang
fine motor
coordination
Pagbubuo ng
puzzle

Pagbuo ng hugis sa pamamagitan ng pinira-

pirasong papel
Pagpapangkat-
pangkat ng mga
inch cubesa yo n
sa kulay
Pagpapangkat ng
table blocksa yon
sa laki
Nalilinang ang
fine motor
coordination

Pagbuo ng hugis
tao sa
pamamagitan ng
pagpupunit ng
papel

Paggawa ng
mosaic(b ut o
(beans), palay,
monggo)
Paggawa ng
hugis bahay sa
sand table
Nalilinang ang
fine motor
coordination

Pagdudugtung-
dugtong ng mga
tuldok

Pagguhit ng
maliliit na tuwid
na linya

Halimbawa:
Pagbabakat ng
pangalan
Story Time

Nagkakaroon ng
kawilihan sa
pakikinig ng
kuwento

Si Wako
(Adarna Vol. 5)

Nagkakaroon ng
kawilihan sa
pakikinig ng
kuwento

Ang Nawawalang
Kuting
(PEHT)

Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
detalye ng
kuwentong
napakinggan

\u2022 A no
\u2022 S ino
Ayoko Na
(PEHT)

Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
detalye ng
kuwentong
napakinggan

\u2022 A no
\u2022 S ino
\u2022 S aan

Dragong Pula
(Adarna Vol. 5)

Nasasagot ang
mga tanong
tungkol sa
detalye ng
kuwentong
napakinggan

\u2022 A no
\u2022 S ino
\u2022 S aan
\u2022 B ak it

Si Pagong at si
Matsing
(Adarna Vol. 1)

Langgam at
Tipaklong
(Adarna Vol. 1)

Big Group
Activities
\u2022 Nagk ak ar o on

ng kamalayan
ukol sa mga
paghahanda
ng sarili sa
pagpasok sa
paaralan

Pagsasabi ng
mga ginagawang
paghahanda ng
sarili bago
pumasok sa
paaralan

Pag-uusap
tungkol sa
kahalagahan ng
pagpasok sa oras

\u2022 Natutukoy ang

iba\u2019t ibang
lugar sa
paaralan

\u2022 Nasasabi ang

gamit ng bawat
lugar sa
paaralan

Pamamasyal sa
paligid ng
paaralan

Pagtutukoy sa
iba\u2019t ibang lugar
sa paaralan

Pagsasabi ng
gamit ng bawat
lugar sa paaralan

Nagkakaroon ng
kamalayan sa
mga tuntunin sa
paaralan

Pag-uusap
tungkol sa mga
tuntunin sa
paaralan

Pagsasagawa ng
mga sitwasyon
na sumusunod sa
mga tuntuning
pinag-usapan
Halimbawa:

1. pagpila
2. pagsunod sa

hudyat ng
kampana o
musika

Naisasagawa ang
mga paraan sa
pagpapanatiling
malinis ng silid-
aralan

Pag-usapan ang
mga tuntunin
tungkol sa
pagpapanatili ng
kalinisan ng silid-
aralan.

Magpasadula ng
ilan sa mapag-
uusapang paraan
ng pagpapana-
tiling malinis ang
silid-aralan

Naisasagawa ang
mga paraan sa
pagpapanatiling
malinis ng
kapaligiran

Balangkas ng
Katawan
(PEHT)

Laro:
\u201cSabi ni Pedro\u201d
(PEHT)

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Caryl Zamudio liked this
Marites Dulaca liked this
pathrose liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->