Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Week 2 Curriculum

Week 2 Curriculum

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,731 |Likes:
Published by api-3827331

More info:

Published by: api-3827331 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
Week 2 P. 5
WEEK 2
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
TIMESCHEDULE
Skills Activities Skills Activities Skills Activities Skills Activities Skills Activities
MeetingTime
Natutukoy angmga kasapi ngmag-anakNasasabi angbilang ng mgakasapi ng mag-anakAwit:“Mahal Ko angNanay at Tatay”(PEHT)“Ang Aming Mag-Anak”(PEHT)Pag-usapan angmga kasapi ngmag-anakIpasabi kung ilanang babae atlalakiPaghambinginang mga mag-anak ayon sabilangPuso ng PamilyaKagamitan:kartolina, gunting,pandikit, larawanng nanay, tatay atmga kapatidGumuhit ngmalaking puso sakartolinaGupitin angiginuhit na pusoIdikit sa puso anglarawan ngnanay, tatay atmga kapatid atiba pangnakatatandangkasapi ng mag-anak.Nasasabi angmga gawain ngbawat kasapi ngmag-anakNasasabi angmga pang-araw-araw na gawainng mag-anak
 
Awit:
“He’s Got theWhole World inHis Hands” 
Balik-Aral:
Pagkukuwentotungkol sasariling mag-anak at ibapang kasapinito sa tulongng dinalanglarawanHalimbawa:lolo, lolatiya, tiyoAwit:“Si Filemon”Paupuin nangpabilog ang mgabata.Magpasa ng bola.Ang batangnakasalo nito angunang magsasabing gawain ngisang kasapi ngmag-anak. Ulitinang gawain.
 
Nakapagkuku-wento ngmasayangkaranasan/pangyayari samag-anakGanyakin angmga bata namagkuwentotungkol sa mgamasasayangkaranasan ngmga bata.Halimbawa:Noong Sabado,nagdiwang ngkaarawan angkapatid ko.Maraminghandang pagkain.Masaya kami.Maramingdumating nabisita.Nakapagkuku-wento ngmasayangkaranasan/pangyayari samag-anakMagbigay ng ibapang sitwasyon/magpakuwentong masayangpangyayari okaranasan ngmag-anakNakapagkuku-wento ngmasayangkaranasan/pangyayari samag-anak
 
Magbigay ng ibapang sitwasyon
 
 
Week 2 P. 7
DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
TIMESCHEDULE
Skills Activities Skills Activities Skills Activities Skills Activities Skills Activities
Mga tugmatungkol sa mgahayop(PEHT)Halimbawa:kambing,kalabaw, palakaHayaanglumabas ang mgabata at umikot sapaaralan.Pakinggan angmga tunog sakanilang paligid.Mamili ng isangtunog na narinigat gayahin.Pagpasok sa silidpahulaan angmga napilingtunog.Pag-usapan kungito’y malakas/mahina, mababa/mataas at mulasaan o sino/anoang gumawa nito.Tatalon angreynaKekembot siya.Bum ta rara bumTa ra ra bumTa ra ra be laAng Dyip(PEHT)
The Wheels of the Bus
 
Himig
: TheMulberry Bush)The wheels onthe bus goround and round.Round and round, round and round.The wheels onthe bus goround and round.Round and round, round and round  All through thetown.Substitute:
 
The wipers onthe bus goswish, swish,swish (etc.)(wave bothhands right toleft)
 
The horn onthe bus goestoot! Toot! Toot! (etc.)(Children cuptheir mouthswith handsand say Toot,toot, toot)Carefully cut out the circle.Provide eachchild/group acircle. Ask pupils to dothe following:
 
mark dots of red, blue and green on thecircle
 
 push a pencil through thecenter of thecircle
 
spin the circlelike a top Ask children what they observe.(Rings of different colors appear.)
Laro: “I Spy”Magpapakita ngkulay ang guro(pula, asul, dilaw)Sasabihin ngguro “Maynakikita akongbagay na kakulaysa mesa,” o ibapang katulad napangungusapHahanapin ngmga bata angbagay natinutukoy ng guro(palitan angkulay)Maglagay ng iba’tibang bagay namay eksaktonghugis sa kahon.Isa-isang kukuhaang mga bata ngisang bagay sakahon atihahanap ito ngiba pang bagayna kapareho nitong hugis sa loobng silid-aralan.
Be sure the poster cards arenot properly arranged, but  jumbled.The teacher givesthe go signal of arranging fromsmallest tobiggest group.Pupils arrangethemselvesholding the poster cards fromsmallest tobiggest and/or vice versa.
Variation:
Other objects maybeused in the poster cards.The arrangement maybe inverted.i.e. from biggest to smallest for more activities
Variation:
Have sets of objects drawing on poster cards posted upsidedown on theboard.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pathrose liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->