Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pagbubuod 1

Pagbubuod 1

Ratings: (0)|Views: 6,148|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
PAGBUBUODSession Guide Blg. 1I.MGA LAYUNIN
1.Natutukoy ang paksang pangungusap sa talata
2.
Naipahahayag ang batayang ideya o kaisipan batay sapaksang pangungusap
3.
Naipahahayag ang malikhaing ideya at pasiya bunga ngkritikong pag-iisip
II.PAKSA
a)
Aralin 1
: Pagtukoy sa Batayang Ideya o Kaisipan, pp. 9-12Pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay: Malikhaing pag-iisip, mabisang pakikipagtalastasan, kritikong pag-iisip
 b)
Mga Kagamitan
: mga lumang dyaryo at magasin, maliliit na piraso ngpapel, krayola o
highlighter 
, tape
III.
PAMAMARAANa)Panimulang Gawain
1.
Balik-aral
Ipaalala sa mga mag-aaral ang mga tinalakay sa nakaraang modyul sapamamagitan ng pagtatanong kung anu-ano ang mga natutunan atnatatandaan nila. (Ang nakaraang modyul ay tungkol sa pagtukoy sabatayang ideya o kaisipan ng talata o akda.) Isulat sa pisara ang mgamahahalagang punto na ibinigay ng mga mag-aaral.
2.
Pagganyak
- Laro:
 
Kuwento sa Basket 
Paraan:
1)
Maghanda ng 15-20 na maliliit na piraso ng papel. Sa bawatpiraso ng papel, sumulat ng isang pangungusap tungkol sa kahitanong bagay. Tiyakin na hindi magkakaugnay ang mgapangungusap. Halimbawa:
Ang butiki ay isang uri ng hayop na nakatutulong sa tao.
Malakas ang ulan kahapon.
 
Malaki ang naitutulong ng kompyuter sa mga mag-aaral saaming bayan.
Ako ay naglalaba tuwing Sabado.
Nagulat si Aling Rosa sa biglang desisyon ng panganay naanak.
2)
Ilagay ang mga piraso ng papel sa isang basket. Sabihin sa mgamag-aaral na may kuwento na nakalagay sa basket. Himukin silana makinig na mabuti upang maunawaan nang lubos angkuwento. Tumawag ng isang “volunteer” upang basahin isa-isaang mga piraso ng papel.
3)
Pagkatapos ng pagbabasa, tanungin ang mga mag-aaral kungnaibigan ba nila ang kuwento. Alamin din mula sa kanila kungano ang naunawaan nila sa kuwento. (Sa puntong ito, maaaringmagtawanan ang mga mag-aaral dahil wala naman talagangkahulugan ang kuwento!)
4)
Ibalik ang mga piraso ng papel sa basket. Muling himukin angmga mag-aaral na alamin ang iba pang mga kuwento sa basket.Sa pagkakataong ito, bumunot ng isang piraso ng papel mula sabasket at basahin ito. Hilingin na ituloy ang kuwento sapamamagitan ng pagdudugtong ng isang pangungusap dito.Halimbawa:
Ang butiki ay isang uri ng hayop na nakatutulong sa tao.
Kinakain ng butiki ang mga lamok at iba pang insekto namaaaring magdulot ng sakit sa tao.
5)
Hayaang dugtungan ng mga mag-aaral ang pangungusaphanggang makabuo sila ng maikling kuwento na may kinalamansa butiki at kung paano ito nakatutulong sa tao.
6)
Maaaring bumunot ang IM ng isa o dalawa pang piraso ng papelat hayaang bumuo ang mga mag-aaral ng panibagong kuwentobatay sa mga pangungusap sa bawat piraso ng papel.
7)
Sa pagtatapos ng bawat kuwento, tulungan ang mga mag-aaralna tukuyin kung ano ang paksa o kabuuang kaisipan ng bawatkuwento nila.
 b)
Panlinang na Gawain
1.
Paglalahad
Pangkatin ang mga mag-aaral. Ipamahagi ang iba’t-ibang kopya ng dyaryo at mga babasahin gaya ng magasin sabawat pangkat. Hayaan ang bawat pangkat na mamili nglimang
news items
o artikulo mula dito. Ipaalala sa kanila napumili ng mga artikulo na may 2-5 na talata lamang. Kung
2
 
napakahaba ng isang artikulo, maaaring basahin lamang anglimang unang talata nito.
Bigyan ang mga mag-aaral ng panahon na basahin angmga
news items
at artikulo. Hayaan na pag-usapan nila angkanilang mga nabasa at sagutin ang mga tanong nasumusunod:
Tungkol saan ang iyong binasa?
Ano ang pinakamahalagang kaisipan sa iyongbinasa?
Gamit ang krayola o
highlighter 
, hayaang guhitan omarkahan ng mga mag-aaral sa kanilang pangkat ang isangpinakamahalagang pangungusap sa bawat talata o artikulo nakanilang binasa.
2.
Pagtatalakayan
Ilathala sa ibang grupo ang mga minarkahang artikulo.Idikit ang mga ito sa dingding o pisara. Hayaang umikot angmga mag-aaral sa mga nakalathala na babasahin at bigyangpansin ang mga pangungusap na minarkahan ng kanilang mgakamag-aral. Bago umikot ang mga mag-aaral, ipaalala sa kanilana dapat nilang sagutin ang mga sumusunod na batayangtanong:
Saan matatagpuan ang mga pangungusap naminarkahan? Ito ba ay nasa simula, dulo o gitna ng talata?
Ano ang isinasaad ng pangungusap? Ito ba aynagsasabi ng kabuuuan ng kuwento o balita na nakasaad satalata? Aling salita o mga salita sa pangungusap angnagdadala ng kaisipan o
main idea
?
Magagawa mo bang ilahad sa iyong sariling salitaang paksa ng bawat talata? Ito ba ay katulad ng minarkahanng iyong mga kamag-aral sa bawat talata?
Maaaring isulat ang mga tanong sa isang malaking
brown
na papel at idikit sa dingding o kaya’y ipamahagi angmga tanong na nakasulat sa isang piraso ng papel.
Bigyan ng panahon ang mga mag-aaral na talakayin angkanilang mga obserbasyon sa kanilang grupo.3.
Paglalahat
 
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Geaneen Gomez liked this
Ermae Rojas added this note
ayos
Jhanry Mayap-eng added this note
magaling
Jasmin Cabagnan liked this
John Paul Gornez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->