Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Malusog Na Pamumuhay 3

Malusog Na Pamumuhay 3

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,698|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
MALUSOG NA PAMUMUHAYSession Guide Blg. 3I.MGA LAYUNIN
1.Natatalakay ang mga sosyal na salik na nakatutulong sa pagkakaroon ngmabuting pamumuhay
2.
Naisagagawa ang kaalaman o ang natutunan upang maging isang
socially adjusted 
na indibidwal
II.PAKSA
a)
Aralin 3 : Emosyonal at Sosyal na Pagkatao. pp. 39-50
Pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay
:Mabisang pakikipagtalastasan, kasanayang makibagay sakapwa, pansariling kamalayanMga Kagamitan:
masking
 
tape, brown paper, markers, envelope
parasa sulat, mga selyo,
cassette tapes
at
player, expression board
III.
PAMAMARAANa)Panimulang Gawain
1.
Balik-aral
Saglit na balikan ang natapos na aralin sa modyul na ito. Alamin samga mag-aaral kung sila ay nakapaghanda ng kanilang mgakuwento at karanasan sa ibang tao na masasaya at nagbibigayinspirasyon. Ito ay karagdagang gawain na itinalaga sa kanila parasa pagpupulong na ito. Hikayatin ang ilan sa mga mag-aaral namagbahagi ng kanilang kuwento.
2.
Pagganyak
Ipaalala sa mga mag-aaral ang isang palasak na kasabihan saIngles na “No man is an island”. Isulat ito sa pisara o sa brownpaper. Tanungin sila kung ano ang pagkaunawa nila sakasabihang ito. Habang nagpapahayag ang mga piling mag-aaral,isulat sa pisara ang mga susing salita o key words na maaari nilangmabanggit na may kinalaman sa aralin. Halimbawa ng mgasalitang ito ay: pakikipagkapwa-tao, kaibigan o kasama,komunidad, pamilya at iba pa.
Pagkatapos marinig ang opinyon ng ilan tungkol sa kasabihan,magpasumula ng pangkalahatang pag-awit na may kinalaman sapakikipagkapwa-tao. Halimbawa ng mga awit na ito ay: “That’sWhat Friends Are For”, “Those were the Days My Friends”. Maaari
15
 
rin namang humingi ng mungkahi mula sa mga mag-aaral. Masmabuti rin kung ang IM ay may nakahanda nang
cassette tape
o
CD
ng mga awitin at
player 
.
b)Paglinang na Gawain
1.
Paglalahad - Laro:
Mga Huni, Tunog at Piyok 
 
Himukin ang mga mag-aaral na makilahok sa pamammagitan ngpagganap bilang iba’t ibang uri ng mga hayop. Italaga ang 3-4 namag-aaral bilang ibon, ang iba ay palaka, pusa, tuko at baboy.Magdagdag ng mga iba pang uri ng hayop depende sa dami ngmga mag-aaral. Huwag gumamit ng hayop na aso at baboy samga lugar o grupo na may mga mag-aaral na Muslim.
Sikapin na ang bawat uri ng hayop ay may 2 o mas marami pangkatulad maliban sa natatanging hayop na buwaya. Gawing sikretoang pagtatalaga sa pamamagitan ng palabunutan. Sabihin sa mgamag-aaral na huwag muna ipagsasabi kung anong hayop angkanilang nabunot.
Subukin ang bawat huni, tunog at piyok ng mga hayop sapamamagitan ng sabay-sabay na paghuni o pagpiyok ng lahat sabawat tatawaging hayop.
Sa pag-paumpisa ng laro, himukin ang mga mag-aaral na ikalat angkanilang sarili sa loob ng
Learning Center 
. Sa pagbilang ng IM,sabay-sabay na gagawa ng tunog ang mga mag-aaral base sakanilang nabunot. Sisikapin ng mga mag-aaral na mahanap angkanilang mga katulad na hayop sa pamamagitan lamang ng mgahuni, tunog at piyok.
Himukin ang mga nabuong pangkat na magsama-sama sa isangsulok. Sa puntong ito, matitira sa gitna ang buwaya na mag-isadahil sadya na siya ay walang makakasama. Magiging nakatutuwaang sitwasyong ito. Sa puntong ito, papalakpakan ang mag-aaralna naitalagang buwaya. O kaya nama’y magpanggap ang IM nasiya ay buwaya rin para may makasama ang natatanging mag-aral.
Kapag ang lahat ay may mga kasama na, himukin ang mgapangkat ng hayop na sabay-sabay na humuni at pumiyok nangmalakas. Pagkatapos nito, pasalamatan ang mga mag-aaral sakanilang masiglang pakikipaglaro.
2.
Pagtatalakayan
Balikan ang karanasan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng larona “Huni, Tunog at Piyok”. Sikaping ipakita sa kanila angkahalagahan nito sa pamamagitan ng mga tanong at pagbibigayopinyon ng mga mag-aaral.
16
 
Mga tanong:
Naibigan n’yo ba ang ating laro? Ano ang naramdaman n’yobilang pusa, ibon, buwaya at kung anu-ano pang hayop?
Madali n’yo bang nakita ang inyong mga kauri o kayo aynahirapan? Paano n’yo sila nahanap? Maliban sa huni,may iba pa ba kayong ginawa upang makita ang inyongmga kauri? Anu-ano ang mga ito?
(Sa natatanging mag-aaral) Ano ang naramdaman mo bilanggumanap na buwaya at walang kasama? Palagay mo baay talagang ikaw ay nag-iisa? Bakit kaya? Naisip mo bangpumiyok bilang baboy o humuni bilang ibon na lamangpara may kapangkat ka rin? Bakit at bakit hindi?
Bigyang kahulugan ang mga elementong ginamit sa laro atihalintulad sa sosyal at emosyonal na kundisyon ng tao.Mga huni, tunog at piyok ngmga hayopParaan ng komunikasyon atpakikipag-kapwa tao – Kungmahusay ang pakikipag-usapat pakikitungo sa kapwa,magiging mas madali angpakikipag-kapwa tao namagdudulot ng masaya atmabuting pamumuhayMga iba’t ibang pangkat nghayopGaya rin ng mga tao, maykanya-kanyang grupo ang mgaito na nakabase sa kanilanginteres, trabaho, estado sabuhay at iba pa. Nakasalalayna sa bawat indibidwal kungpaano hahanapin ang pangkatna siyang makatutugon ngkanyang mga sosyal atemosyonal na pngangailangan.Karaniwan, ito ay tumutukoy sapamilya ng isang tao kungsaan siya ay tanggap maginganuman ang kanyangsitwasyon sa buhay.
Talakayin ang pahina 40-41 sa Modyul na tumutukoy saparaan ng pagbuo ng magandang relasyon sa ibang tao.Tukuyin ang ang mga paraang ito gamit ang mga batayangtanong sa ibaba:
Anu-ano ang mga sosyal na aktibidad na nagdudulot ngmalusog na pamumuhay?
17

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
odylor liked this
meghan8597 liked this
Benjie Aguilo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->