Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SG 2 Ang Kasunduang Pangkapayapaan

SG 2 Ang Kasunduang Pangkapayapaan

Ratings: (0)|Views: 281|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ANG KASUNDUANG PANGKAPAYAPAAN NG MINDANAO
Session Guide Blg. 2
I.
MGA LAYUNIN
1. Natutukoy ang mga ginawa ng ating pamahalaan para magkaroon
ng kapayapaan sa Mindanao
2.Naipaliliwanag ang iba\u2019t ibang tangkang pangkapayapaan na
isinasagawa ng iba\u2019t ibang administrasyon ng ating pamahalaan
3. Naipakikita ang pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay
II.
PAKSA
A.Aralin 2: Ang Mahabang Lakbayin Tungo sa Kapayapaan sa
Mindanao, p. 20-34

Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Pansariling
kamalayan, kasanayang pagpasiya, mabisang
pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin.

B. Kagamitan: Larawan, diyaryo (luma at bago)
III.
PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
Pagganyak
\u2022
Ipakita ang mga larawan sa pahina 20 ng modyul.
\u2022
Kilalanin at isulat ang pangalan ng nasa larawan.
\u2022
Pag-usapan ang kanilang naging bahagi sa pagsasaayos ng
kaguluhan sa Mindanao.
\u2022
Hilingin na ipakita ang ipinahandang dula.
\u2022
Pag-usapan ang mensaheng taglay ng dula.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
\u2022

Ipabasa ang artikulo tungkol sa kaguluhan sa Mindanao na
nangyari noong idinedeklara ang Batas Militar na nasa pahina
21 ng modyul.

\u2022
Ipasagot ang tanong sa Subukan Natin sa pahina 22 ng modyul.
4
\u2022
Talakayin ang mga naging sagot.
2. Pagtatalakayan
\u2022
Magsagawa ng isang Symposium.
\u2022
Magbuo ng pangkat upang ito ay pangunahan ang mga
nasangkot na pamamahala tungo sa kapayapaan ng Mindanao.
\u2022

Matapos pangunahan ang iba\u2019t ibang pamamahala ay pumili ng isang tagapagsalita na magsasalita sa mga naging hakbang ng mga iba\u2019t ibang pamamahala.

- Marcos
- Aquino
- Ramos
- Misuari
- Arroyo

\u2022
Pumili ng isang tagapamagitan o moderator. Bigyan ng limang
minuto ang bawat tagapagsalita.
\u2022
Ipabuod sa moderator ang mga nasabi ng mga tagapagsalita.
\u2022
Purihin ang kilos at pagsasabuhay ng lahat.
3. Paglalahat
\u2022
Itanong at ipasagot sa bawat isa.
1. Ano ang pinakamahalagang bagay na natutuhan ninyo?
2.Ano pa ang gusto ninyong linawin?

3. Sa anong paksang tinalakay naantig ang inyong damdamin?
4. Ipabasa ang Tandaan Natin sa pahina 33 at 34 .
5. Ipagawa ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga

pangyayari sa kapayapaan ng Mindanao.
4. Paglalapat
\u2022
Ipasagot ang mga tanong sa Subukan Natin sa pahina 30-31.
\u2022
Ihambing ang sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 48-
49.
5. Pagpapahalaga
\u2022
Ano ang kahalagahan nang inyong kaalaman ukol sa
kasaysayan ng Mindanao?
5

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
arenroferos liked this
Benjie Aguilo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->