Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
daigdig - katutubong kapatid 1

daigdig - katutubong kapatid 1

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,403|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
MGA MAGANDANG DAIGDIG NG ATING MGA KATUTUBONG KAPATIDSession Guide Blg. 1I. MGA LAYUNIN
 1. Nakikilala ang ating mga kapatid na katutubo2. Nailalarawan ang mga katangian at mga gawaing pangkultura ng mgakatutubo3. Napaghahambing ang kanilang mga katangian at mga gawaingpangkultura4. Naipapakita ang paggalang sa kanilang kultura at mga paniniwala
II. PAKSA
A. Aralin 1: Kilalanin Natin ang Ating mga Kapatid na Katutubo, pp. 4-17Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: WastongPakikitungo sa Kapwa, Pagiging Malikhain, PakikipagtalastasanB. Kagamitan: Mga Larawan ng Katutubong PilipinoPlaskards, Pentel pen, Tsart
III.PAMAMARAANA. Panimulang GawainPagganyak
Magpakita ng mga larawan ng iba’t ibang katutubong Pilipino (Igorot,Agta, Manobo, Tiduray, B’laan, at iba pa).Itanong: Alin sa mga nakalarawan ang kilala nyo? Kunin at iharap anglarawan sa klase. Sabihin kung ano ang nalalaman mo tungkol sa kanila.
B. Panlinang na Gawain1. Paglalahad
Sabihin:Pag-aaralan natin ang ibat ibang katutubong Pilipino.Papangkatin ko kayo sa tatlo. Ganito ang tuntunin ng laro:
 
Bawat pangkat ay magpaparamihan ng tala ngnalalaman sa bawat katutubo. Isulat sa mga pira-pirasongkartolina.
Pagkatapos ng 5 minuto, ipadikit sa pisara angkartolinang sinulatan.
Babasahin ang mga nakatala at titingnan kung tama omali.
Mananalo ang may pinakamaraming tamangimpormasyon. Ipabasa ang modyul nang pangkatan atpasagutan ang tanong sa ibaba.Pangkat 1: pahina 5-7Pangkat 2: pahina 11-12Pangkat 3: pahina 13-15Mga tanong:1. Anu-ano ang mga katangiang pisikal ng mga katutubo?2. Saan-saan sila nakatira?3. Anu-ano ang kanilang mga gawaing pang-agrikultura?4. Ipakita ang mga natatanging gawain at kaugalian ng mga ito.2.
Pagtatalakayan
Bawat pangkat ay magbibigay ng kanilang ulat na maykasamang pagpapakita o simulation. 
Sasagutin muna nila ang mga tanong para sa kanilangpangkat.
Pagkatapos ng pagsagot sa mga tanong, isa sa mgakasapi ay magbabasa ng tungkol sa mga katangian at gawain ngmga katutubo habang ang ibang kasapi ay magpapakita nito saklase.
Habang nagbibigay ng ulat ang bawat kasapi, angbawat pangkat ay matamang makikinig at magtatala ng mgamahahalagang katangian ng lahat ng mga katutubo.
Ang bawat pangkat ay pipili ng dalawang tribong etnikona tinalakay at paghahambingin ang mga ito sa tulong ng VennDiagram sa ibaba.
2
 
Pagkatapos ng talakayan, muling balikan ang talaan ng bawatpangkat na nakasabit sa pisara. Iwawasto ng buong klase sapamamatnubay ng facilitator ang unang talaan ng bawat pangkatayon sa kinalabasan ng talakayan. Ang pangkat na maymaraming tamang sagot ang panalo. 
3. Paglalahat
Paupuin nang pabilog ang mga mag-aaral. Mulingbabalikan ang kanilang ginawang talaan at susuriin. Pagkataposay sasagutin ang mga sumusunod na tanong:1. May pagkakatulad ba o pagkakaiba ang mga ito?2.Saan sila nagkakaiba? Saan sila nagkakatulad?
4. Paglalapat
Hatiin ang mga mag-aaral sa tatlong pangkat. Papag-isipin sila ng paraan kung papaano nila maipakita angpaggalang sa kanilang mga kapatid na katutubo.Halimbawa:
5. Pagpapahalaga
Ipabasa sa mga mag-aaral ang tula na nasa pahina16 ng modyul. Pagkatapos basahin ay sasagutin ng mga mag-aaral ang mga tanong :1. Sino ang kinikilala sa tulang ito?
Pagkakaiba
Agta
Pagka-kaibaManoboPagka-katulad
3I
sang araw, naglalakad ka sa daan. Nakita mo ang isangmatandang B’laan. Nahihirapan siya sa pagtawid sa daandahil sa maraming sasakyan. Siya ay pagod na pagod athalatang uhaw na uhaw dahil sa malayong pinanggalingan.Bitbit ng matanda ang malaking bag. Ano ang gagawin mo?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->