Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nasa Iyong Kamay Ang Kapayapaan 2

Nasa Iyong Kamay Ang Kapayapaan 2

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 1,177|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2015

pdf

text

original

NASA IYONG MGA KAMAY ANG KAPAYAPAAN
Session Guide Blg. 2
I.
MGA LAYUNIN
1. Naisasagawa ang pananatili ng kapayapaan sa sarili, pamilya,
komunidad at bansa
2. Natutukoy ang mga paraan upang makatulong sa pananatili ng
kapayapaan
3. Natutukoy ang kahalagahan ng pananagutan ng bawat isa
bilang kasapi ng lipunan
4.Naipapakita ang pangunahing kasanayan sa pakikipamuhay

kasanayang makipagkapwa, pag-aangkop ng sarili sa mga saloobin, pansariling kamalayan, kasanayang magpasiya at mabisang komunikasyon

II.
PAKSA
A.Aralin 2: Paano Natin Makakamit ang Kapayapaan sa Ating
Lipunan, p. 21-31

Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay :
kasanayang makipagkapwa, pag-aangkop ng sarili sa
mga saloobin, pansariling kamalayan, kasanayang
magpasiya at mabisang komunikasyon

B. Kagamitan: Mga larawan, Radio cassette at tape
III.
PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
1. Balik-Aral
\ue000
Maisagawa ang isang pagsusuri sa sarili.
\ue000
Itanong sa sarili ang ilang tanong tulad ng:
Oo

Hindi
a. Ako ba ay madaling magalit?
b. Ako ba ay maraming kaibigan?
c. Ako ba ay mahinahong makipag-usap?
d. May pagtitimpi ba ako sa aking sarili?
e. May disiplina ba ako sa aking sarili?

5
2. Pagganyak
\ue000
Ipakita ang larawan sa pahina 21 ng modyul.
\ue000
Pag-aralan at suriing mabuti ang larawan.
\ue000
Isipin ninyo na kayo ang nasa larawan na.
- tumutulong sa pananatili ng kapayapaan sa pamilya,
komunidad at bansa.
- malaki ang paniwala na nagsisimula ang kapayapaan
sa aking sarili.
- Ipinaiiral ang disiplina para sa kapayapaan.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
- Kilalanin ang sarili sa pamamagitan ng isang \u201cReflection
Activity\u201d.
\ue000
Paupuin ng maayos ang mga mag-aaral.
\ue000
Patugtugin ng mahinang-mahina ang isang malambing
na tugtugin.
\ue000
Ipikit ang inyong mga mata.
\ue000
Isiping muli ang ipinakitang larawan na nasa pahina 21
ng modyul.
\ue000
Isipin na naroroon kayo sa larawan.
\ue000
Ipasalaysay o ilarawan o isulat ang maaaring gawin nila
upang masiguro ang kapayapaan.
\ue000
Suriin at pag-usapan ang kinalabasan ng \u201cReflection
Activity\u201d.
\ue000
Sipiin ang mga nakita nila sa kanilangreflection .
\ue000
Batiin sila sa kanilang reflection.
2. Pagtatalakayan
\ue000
Ipabasa sa kanila ang strip na nasa pahina 24-25.
Basahin Natin Ito ng modyul.
\ue000
Ipasadula ang comic strip.
\ue000

Talakayin ang kinalabasan ng pagsasadula sang-ayon sa
mga tanong sa Subukan Natin Ito sa pahina 26 ng
modyul. Pagkatapos ay ihambing ang sagot sa Batayan
sa Pagwawasto sa pahina 37-38.

\ue000
Ipabasa ang Alamin Natin sa pahina 26 at ang isang
maikling balita sa Pag-isipan Natin sa pahina 27.
\ue000
Matapos na mabasa ang dalawang babasahin ay
ipasagot ang mga tanong na ito:
a. Tungkol saan ang artikulo?
6
b. Paano kaya magaganap ang ganitong
pangyayari?
\ue000

Ipasulat ang mga sagot sa journal at ihambing ang mga
ito sa mga halimbawang sagot sa pahina 27-28 ng
modyul.

\ue000
Ibigay ang buod ng aralin at dapat tandaan
3. Paglalahat
\ue000
Ano ang pinakamahalaga para sa inyong natutuhan sa
araling ito?
\ue000
Ano sa mga paksa ang ibig mo pang linawin?
\ue000
Sa anong paksang tinalakay naantig ang iyong
damdamin?
4. Paglalapat
\ue000
Bumuo ng 3 pangkat at ipatalakay ang sitwasyong ito:
\ue000
Bigyan ng 5 minuto upang matalakay ito.
\ue000

Ipalista ang mga paraan upang inyong mapanatili ang
kapayapaan sa pamilya, komunidad at bansa. (Bigyan ng
manila paper at pentel pen ang bawat pangkat)

Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3

\ue000
Basahin at sagutin ang Subukan Natin ito na nasa pahina
28.
\ue000
Ikumpara ang inyong sagot sa listahan sa pahina 28.
5. Pagpapahalaga
\ue000

Ano ang binibigyan mo na pagpapahalaga upang patuloy
na makatulong ka sa pananatili ng kapayapaan sa
pamilya, pamayanan at bansa?

\ue000

Isalarawan ang binibigyan mo ng halaga upang
mapanatili ang kapayapaan sa pamilya, pamayanan at
bansa.

IV.
PAGTATAYA
7

Bilang kasapi o miyembro ng isang pamilya,
komunidad at bansa, ano ang mga paraan na
inyong gagawin sa pananatili ng kapayapaan.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jajack Sangalang liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
arenroferos liked this
Benjie Aguilo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->