Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HoSoThamNhung Tai San NguyentanDung

HoSoThamNhung Tai San NguyentanDung

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 18,418|Likes:
Published by api-3715092

More info:

Published by: api-3715092 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Tr 
ở 
v
ề 
trang chính: Phát Thanh Dân Ch
2006 
 
Tr 
ở 
v
ề 
trang H 
S
ơ 
Tham Nh
ũ
ng
 
Đ
I
M M
T B
N THAM NH
Ũ
NG T
I KIÊN GIANG
24.03.2007 — Hoàng Thành
Tài S
n N
ổ 
i c
a Nguy
n T
ấ 
n D
ũ
ng
 
ừ 
khi CSVN b 
 ị 
a ra chuy 
n kê khai tài s 
n cán b 
ch 
ư 
a a
đề
đế 
ở 
 
đ 
âu mà Th 
ướ 
ng Nguy 
ễ 
n T 
ấ 
ũ
ng có nhi 
u tài s 
n nh 
ư 
nhà hàng, khách s 
n,
đấ 
đ 
ai,
đ 
oàn xe taxi vài tr 
ă
m chi 
ế 
c,
đấ 
t, mua nhà,
ở 
i nhà b 
ă
ng n 
ướ 
c ngòai.Nh 
ư 
ng Nguy 
ễ 
n T 
ấ 
n D 
ũ
ng hô hào ch 
ng tham nh 
ũ
ng “Quy 
ế 
t Li 
t”!?? 
 
y AI … ch 
ng AI ….khi s 
ự 
th 
t là: 
 
Nhà riêng c 
ủ 
a th 
ủ 
ướ 
ng Nguy 
n T 
n D 
ũ 
ng t 
i Kiên Giang.
 
Khu 
đấ
t r 
ng h 
ơ 
n 3.000 m2 này t 
a l 
c t 
đườ 
ng Nguy 
n Trung Tr 
ự 
c, ph 
ườ 
ng An Hòa - R 
ch Gía , ngu 
n g 
y ru 
ng c 
ủ 
a dân v 
ớ 
i cái c 
ớ 
là Quy ho 
ch ….th 
ờ 
i 3 D 
ũ 
ng còn làm bí th 
ư 
ỉ 
nh 
ủ 
y Kiên Giang , nay 3 D 
ũ 
ng lên ch 
ứ 
c th 
ủ 
ướ 
ng 
đượ 
c thêm nhà m 
ớ 
ở 
SàiGòn ,còn ngôi nhà này cho công ty b 
o hi 
m B 
o Minh thuê l 
i .
 
 
Page 1 sur 11H
S
ơ 
Tham Nh
ũ
ng - Nguy
n T
n D
ũ
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
 Cây x 
ă
ng này c 
ủ 
a m 
ru 
t Th 
ủ 
ướ 
ng Nguy 
n T 
n D 
ũ 
ng (cách nhà c 
ủ 
a Ba D 
ũ 
ng ch 
ư 
đầ
y 50m) ngay 
đầ
u c 
Quay - An hòa - R 
ch Gía.
Đ
ây là cây x 
ă
ng ch 
ỉ 
bán trá hình thôi ch 
ứ 
th 
ự 
c
ự 
ơ 
i ch 
ứ 
a
ă
ng cung c 
p cho 
Đ
òan xe taxi hàng tr 
ă
m chi 
ế
c c 
ủ 
a T 
ư 
Th 
ng (em c 
ủ 
a Ba D 
ũ 
ng) và Ba D 
ũ 
ng 
đ 
ang ngang d 
c kh 
p các n 
đườ 
ng Mi 
n Tây.
 
Đ
oàn xe Taxi c 
ủ 
a
đ 
òan Ba D 
ũ 
ng + T 
ư 
Th 
ng có m 
t kh 
p các t 
ỉ 
nh mi 
n Nam có các tên nh 
ư 
Gia Th 
o,Ph 
ươ 
ng Trinh, Hoàn M 
ỹ 
….
Đậ
u ng 
n ngang chi 
ế
m lòng l 
 
đườ 
ng trong thành ph 
nh 
ư 
ng ch 
ng có anh công an 
Page 2 sur 11H
S
ơ 
Tham Nh
ũ
ng - Nguy
n T
n D
ũ
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
giao thông nào dám 
đế
n h 
i th 
ă
m nh 
ư 
nh 
ữ 
ng chi 
ế
c xe khác...
Đ
ây là nh 
ữ 
ng l 
ợ 
i th 
ế
kinh doanh “Quy 
n L
ự 
c“.
 
Nh 
ữ 
ng dãy nhà này c 
ủ 
a ông Nguy 
n h 
ữ 
u Khai m 
t cán b 
cao c 
p trong th 
ườ 
ng v 
ụ 
ỉ 
nh u 
ỷ 
.
 
Ông KHAI 
đ 
ã dùng quy 
n l 
ự 
c tham nh 
ũ 
ng hàng ch 
ụ 
c t 
ỷ 
 
đồ
ng t 
ừ 
các "phi v 
ụ 
" mua Tàu H 
i âu kê kh 
ng gía,
đụ 
khoét gian l 
n trong xây d 
ự 
ng công viên An Hòa Kiên Giang. Ông Khai 
đ 
ã c 
u k 
ế
t v 
ớ 
i nhi 
u cán b 
trong t 
ỉ 
nh 
ủ 
quãng Tr 
ườ 
ng L
c H 
ng 
để
bán n 
n nhà,
đồ
ng th 
ờ 
i dùng th 
ủ 
 
đọ
an chi 
ế
đọ
at nhi 
u n 
n có v 
 ị 
trí “ngon “ nh 
ư 
 hình trên. Trong các v 
ụ 
này 
đề
u có s 
ự 
nhúng tay c 
ủ 
a T 
ư 
Th 
ng (em ru 
t N.T. D 
Ũ 
NG ). D 
ư 
lu 
n r 
t ph 
n n 
và trông ch 
ờ 
 
đư 
a v 
ụ 
án này ra ánh sáng. Nh 
ư 
ng t 
t c 
 
đ 
ã 
đượ 
c N.T. D 
ũ 
ng v 
“dàn x 
ế
p” 
n th 
a. Th 
ế
là v 
ụ 
án ông Khai b 
 ị 
chìm xu 
ng ….. Nay ông Khai 
đ 
ã 
đượ 
đị 
nh c 
ư 
 
ở 
ỹ 
??? 
nh vi 
n Bình An – R 
ch Gía m 
ớ 
đượ 
c xây thêm khi 
đả
ng viên làm kinh t 
ế
ư 
nhân?!! Theo tin 
đượ 
c bi 
ế
t t 
ừ 
trong h 
đồ
ng qu 
n tr 
 ị 
thì có 
đế
n 80% c 
 
đ 
ông là cán b 
cao c 
p c 
ủ 
a t 
ỉ 
nh Kiên Giang có ph 
n hùn không d 
ướ 
5
ỷ 
 
đồ
ng, nh 
ư 
hai ông : Ba Tân 05 t 
ỷ 
(Phó Ch 
ủ 
 ị 
ch
ỉ 
nh ), Tr 
n Lam 10 t 
ỷ 
…. ..(Nguyên Phó Ch 
ủ 
 ị 
ch
ỉ 
nh )………
 
Đ
ây là nh 
ữ 
ng c 
ơ 
i t 
t cho các quan r 
ử 
a ti 
n .
 Page 3 sur 11H
S
ơ 
Tham Nh
ũ
ng - Nguy
n T
n D
ũ
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thuy Tran liked this
thangnd286 liked this
thanhhoabinh85 liked this
Le Ngoc Thien Nhien liked this
dinhlenam liked this
denon8833 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->