Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
14Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
inv-2008-chuong 4

inv-2008-chuong 4

Ratings: (0)|Views: 2,706|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Published by: vanthiep50 on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
AUTODESK INVENTOR - L
ắp ghép các chi tiết
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 263
CHƯƠNG 4
 
L
ẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT
 
Các chi ti
ết sau khi đã thiết kế riêng rẽ, chúng sẽ được lắp ghép lại với nhau để thành mộtđơn vị thiết kế hoàn chỉnh hoặc thành một cỗ máy.
 
Dưới đây là hình minh hoạ các chi tiết được thiết kế riêng rẽ sau đó được lắp
ghép l
ại với
nhau thành m
ột cụm chi tiết.
 
Trong chương này chúng ta nghiên cứu các lệnh để lắp ghép.
4.1 KH
ỞI TẠO BẢN LẮP
 
4.1.1
 
KH
ỞI TẠO
 
B
ản vẽ lắp ghép được chứa trong tập tin
.iam
, vì v
ậy chúng ta phải tạo tập tin bằng lệnh
New
, trong h
ộp thoại
New File
ch
ọn tập tin mẫu
Standard.iam
.
 Khi b
ản lắp ghép được khởi tạo hoặc mở ra, thanh lệnh (
Panel Bar
) t
ự động được kích
ho
ạt. Nếu muốn hiện thanh công cụ, dùng lệnh
Tools
Customize
. H
ộp thoại xuất hiện,
ch
ọn
Toolbars
Assembly Panel
, nh
ấn nút
Show
.
 
AUTODESK INVENTOR - L
ắp ghép các chi tiết
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 264
Khi chưa có chi tiết nào được đưa vào, thanh
l
ệnh
có d
ạng như hình
bên trái sau khi m
ột
chi ti
ết được đưa vào bản lắp, thanh
l
ệnh
d
ạng như hình
bên ph
ải
, các l
ệnh tiếp theo được
kích ho
ạt
.
4.1.2
 
CÁC THI
ẾT LẬ
P
BAN ĐẦU
 
C
ũng như các phần khác, các thiết lập ban đầu
c
ủa bản lắp thường là mặc định. Chúng ta
c
ũng cần phải tìm hiểu để biết tác động của các thiết lập này tron
g qua trình th
ực hiện công
vi
ệc, nếu cần có thể thay đổi.
 
D
ẠNG LỆNH:
 
Trình
đơn:
 
Tools
Applycation Option
Assembly
GI
ẢI THÍCH:
 
H
ộp thoại hiện ra:
 
 
AUTODESK INVENTOR - L
ắp ghép các chi tiết
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 265Trong này có các l
ực chọn sau:
 
Defer Update:
 
ON (có đánh dấu)
-
khi thay đổi hình dạng của chi tiết hoặc ràng buộc, mối
ghép không t
ự động cập nhật mà phải nhấn nút
.
OFF
(không dánh d
ấu)
-
các thay đổi được tự động cập nhật.
 Hình d
ưới minh hoạ
Defer Update:
 
ON
.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
celebgirl liked this
Hung Ha liked this
tva2012 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->