Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A BALATONFELVIDÉKI SEUSO KINCSEKRŐL

A BALATONFELVIDÉKI SEUSO KINCSEKRŐL

Ratings: (0)|Views: 123 |Likes:
Published by Jeno Dudas
Na, ezt is jól elrabolták tőlünk...
Na, ezt is jól elrabolták tőlünk...

More info:

Published by: Jeno Dudas on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

 
LORD NORTHAMPTON SZABADON RENDELKEZHET A SEUSO-KINCCSEL(Magyar Hírlap 1994-10-05) New York-i tudósítónktólA New York-i fellebbviteli bíróság elutasította a Seuso-kincsek ügyének újratárgyalását, s ezzel jogerőre emelkedett az az elsőfokú ítélet, amely lord Northamptont mondta ki a kincs tulajdonosának.Mint Koszorús Ferenc, a magyar fél ügyvédje elmondta, az elsőfokú tárgyalásonaz volt a bíró kifogása, hogy sem a magyar, sem a horvát fél nem tudtakellőképpen bizonyítani, hogy a kincset az ő területén találták meg.A fellebbezést a horvát és a magyar fél egyaránt az elsőfokú tárgyalás jogihiányosságaival indokolta, ezt azonban a fellebbviteli fórum bírái nemtartották helytállónak. Mint ismeretes, a magyar álláspont szerint afelbecsülhetetlen értékű római kori kincsekre a Balaton-felvidéken a hetvenesévekben bukkantak rá, s azok illegális úton kerültek ki Magyarországról. Afellebbviteli bíróság döntése révén a kincsek fölött változatlanul a milliomoslord rendelkezhet. A magyar fél ügyvédje még nem döntötte el, hogy további jogilépéseket javasol-e a kincsek visszaszerzésére.Geréb LászlóBIZONYÍTÉKOK A SEUSO-KINCS ÜGYÉBEN (Magyar Hírlap 1995-03-31)(MH) A Régészeti és Művészettörténeti Társaság tegnap szakmai előadástszervezett a Seuso-kinccsel kapcsolatos ötéves kutatómunka eredményeiről. Mintismeretes, a New York-i bíróság elsőfokon Lord Northamptont mondta ki a Seuso-kincs tulajdonosának, és tavaly októberben a magyar fél per-újrafelvételikérelmét is elutasította. Az indoklás szerint ugyanis nem nyert bizonyítást,hogy a kincs magyar területről származna. Nagy Mihály, a Nemzeti Múzeum RómaiGyűjteményének munkatársa elmondta, hogy sikerült megdönteniük az amerikairégészek azon állítását, miszerint a Seuso-kincs a Közel-Keletről származna. Anegyedik század második felében készült ezüsttálak ugyanis a korabeli pannonművészet stílusjegyeit hordozzák magukon. Az egyik ezüsttálon a Balatonábrázolása és római neve, a Pelso szó látható, amiből arra következtettek, hogya Seuso-kincs a Balaton-felvidékről származhat.KERESIK A SEUSO-KINCSRE UTALÓ TÁRGYAKAT - MAGYAR BÁLINT SZEMLÉJEASZABADBATTYÁNI ÁSATÁSOKON (Magyar Hírlap 1996-08-06)MH-információAz utóbbi időben jelentősen nőtt az illegális műkincs-kereskedelem útjánforgalomba került műtárgyak száma, ezért a most készülő, a kulturálisörökségről és a múzeumokról szóló törvényben mielőbb jogi eszközökkel
 
szabályozni kell ezt a problémát – mondta Magyar Bálint kultuszminiszter tegnap, amikor ellátogatott a szabadbattyáni ásatáshoz, a római kori Seuso-kincsek feltételezett származási helyéhez.A hetvenes években került elő a késő római kori Seuso-kincs (ezüst étkészlet).Tulajdonjogáért 1991-ben kezdeményeztek pert a magyar kormány felhatalmazásaalapján. A döntés alapja az volt, hogy a kincseket a régészeti tudományosadatok a mai Magyarország területéhez kötik, bár erre csak közvetett bizonyítékokat sikerült bemutatni. A pert 1994-ben Magyarország elvesztette, segy év múlva az amerikai szövetségibíróság a magyarországi hatóságok fellebbezését is elutasította. Négy esztendeje kezdődött Szabadbattyán határában, közvetlenül a Sárvíz bal partján a III. századi, tízezer négyzetméter alapterületű római villafeltárása. Azzal a céllal, hogy hátha kiássák a Seuso-kincsekre utalótárgyakat. Ám eddig csupán római cserepek, csatok, dárda, lándzsa ésnyílhegyek, valamint egy IV. század végén elrejtett éremlelet került elő.A villát a III. században építették, s feltehetően a IV. század elején égettle. Az objektum létezéséről elsőként 1886-ban Rómer Flóris írt. Az egykoriépület reprezentatív jellege arra utal, hogy tulajdonosa vagyonos, legalábbszenátori rangú és a császárral közvetlen kapcsolatban lévő római patríciuslehetett.Az ásatások alátámasztják, noha közelebbi bizonyítékok eddig nem kerültek elő,hogy a Seuso-kincs kapcsolatba hozható az épülettel – mondta Nádorfi Gabriella,az ásatás vezetője. A nagyszabású régészeti feltárást a MűvelődésiésKözoktatási Minisztérium évente 800 ezer forinttal finanszírozza.Az ásatás bejárásán Magyar Bálint kérdésünkre elmondta, az illegális műkincs-kereskedelemmel kapcsolatos jogi szabályozást is magában foglaló kulturálisörökségről szóló törvény tervezete még az idén a parlament elé kerül. A törvényvalószínűleg rendelkezik egy önállórégészeti hivatal létrehozásáról is.Balogh GyulaESÉLYEK A SEUSO-KINCSEK VISSZASZERZÉSÉRE (Magyar Hírlap 1997-10-20)Hajdú Éva újságírót miniszteri biztossá nevezte ki Magyar Bálint művelődési ésközoktatási miniszter. Hajdú véleménye szerint van remény a Magyarországterületéről előkerült Seuso-kincsek visszaszerzésére.A római kori ezüstlelet 14 darabja bankszéfben várja jobb sorsát. Négy évvelezelőtt a New York-i megyei bíróság ítéletében nem látta bizonyítottnak aSeuso-kincs magyarországi származási helyét. A Lord Northampton által vezetettkonzorcium sem volt nyertese a pernek, mivel nincs hitelt érdemlőeredetigazolás a birtokában. A per kezdetekor, 1990-ben a tárgyegyüttes becsültértéke hatmillió, napjainkban negyvenötmillió dollár. Hazánk hárommilliódollárt áldozott a sikertelen perre.
 
A kincs regényes története során több emberéletet követelt. Így SümeghJózsefét, aki egykoron kiásta a kincset, 1980 decemberében felakasztva találták egy kőszárhegyi pincében, ahol az értékes leletet rejtegette. Ekkor indultak országhatárokat is átlépő rejtélyes útjukra a különleges ezüsttárgyak.Ugyanakkor a kincs Polgárdi környéki előkerülésének természettudományos,régészeti és rendőrségi bizonyítékai vannak, mi több a New Scotland Yard isnyomoz az ügyben. Lord Northampton élete legrosszabb befektetésekéntkönyvelheti el a kincs megvásárlását. Elcsapta régi ügyvédjét, sőt be is perelte, mert az hamis eredetigazolásokért egymillió fontot fizettetett vele.Az adatgyűjtés eredményétől függően viszont a miniszteri biztos a lord ellenfontolgatja az angliai perlés lehetőségét.Berényi Péter ÚJ FELVONÁS A SEUSO-KINCS ÜGYÉBEN (Magyar Hírlap 1997-11-28)Úgy tűnik, újabb fordulatot vesz a szövevényes Seuso-ügy, amelyről a tavalyikiállítás katalógusában hosszabb tanulmányt közölt Hajdú Éva újságíró, akit aközelmúltban miniszteri biztossá nevezett ki Magyar Bálint. A dolgok jelenlegiállásáról kérdezte a Magyar Hírlap a miniszteri biztos asszonyt.- Törvényes úton nem került a leletegyüttes a Magyarország birtokába, mitörtént a per óta eltelt négy évben?- A legfontosabb előrelépés, hogy a Scotland Yard, amely már korábbanfolytatott nyomozást a kincsek Angliába kerülésének körülményeiről, kérésünkreújból elővette az ügyet, és a magyar rendőrséggel együttműködve ismét folytatjaa nyomozást. A kincsek valószínű megtalálója, Sümegh József 1980-ban gyilkosságáldozata lett, a tettest vagy tetteseket azóta sem sikerült megtalálni, pedignagy előrelépést jelentene az eredet bizonyításához, hiszen a gyilkosoknak közük lehetett a kincsek illegális külföldre juttatásához.- Northampton lordjának milyen szándékai vannak a kincsekkel?- Miután a tárgyak származási helye és útja semmilyen hiteles irattal nem bizonyítható, és hatalmas értékről van szó, nincs olyan komoly múzeum bárhol avilágon, amelyik hajlandó lenne ezeket megvásárolni. A lord pedig kizárólag befektetési célból vásárolta annak idején, és a tulajdonjog körüli perek isrengeteg pénzét felemésztették, beleértve azt az egymillió fontot, amennyit ahamis libanoni eredetigazolásért fizetett. Hazánk elveszítette a pert NewYorkban, és a kincsek az ő birtokában maradtak, de nem tud azzal mit kezdeni.Az eredetet továbbra sem bizonyítja semmi. A bírósági végzésben is szerepel,hogy a lord nem mentesül a későbbiekben esetlegesen felmerülő tulajdonjogiigényektől. A lord időközben beperelte egykori ügyvédjét a hamis libanoni papírok ügyében, vélhetően peren kívül kap kártérítést egykori jogiképviselőjétől.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->