Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan Esei

Soalan Esei

Ratings:
(0)
|Views: 2,652|Likes:
Published by Kissm Iptho
Soalan KISSM-Esei
Soalan KISSM-Esei

More info:

Published by: Kissm Iptho on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
CONTOH SOALAN ESEI
---------------------------- 
SISTEM PENTADBIRAN NEGARA
1.Kerajaan Tempatan diwujudkan bagi memberi peluang kepadapenduduk-penduduk tempatan mengambil bahagian di dalampengurusan kawasan mereka. Nyatakan secara ringkasa)kuasa-kuasa yang diberikan pada Kerajaan Tempatanb)apakah kuasa-kuasa kerajaan negeri ke atas kerajaantempatan.Jawapan:a)Kuasa-kuasa kerajaan Tempatan
i.mengadakan undang-undang kecil ‘by-lawsii.mengutip cukai,kadar sewa dan lain-lainiii.berautonomi kewanganiv.melantik kakitangannya sendiri
b)Kuasa-kuasa Kerajaan Negeri ke atas Kerajaan Tempatan
i.menerima atau tidak segala akta tentang kerajaan tempatan yangdigubal oleh Parlimen,sama ada secara penuh atau sebahagiansahajaii.mengawal perubahan sempadan,kemasukan kawasan baru danpengiktirafan status perbandaraniii.melantik ahli majlis,datuk Bandar atau yang di-pertua penguasatempataniv.meluluskan belanjawan penguasa tempatanv.meluluskan pinjaman untuk melaksanakan projek spt penurapan jalan,pembinaan gerai dan lain-lainvi.meluluskan perjawatan penguasa tempatanvii.mempunyai budi bicara untuk memecat Ketua Jabatan sebuahpenguasa tempatan atau timbalannyaviii.mengesahkan undang-undang kecil spt cukai pintu dsb.ix.Boleh melambatkan kelulusan untuk membuat penilaian semulaperkadaran bagi penguasa tempatan spt. Cukai pintux.Memberi arahan jenis am mengenai dasar-dasar kepada pihakberkuasa tempatanxi.Kerajaan negeri menampung jumlah perbelanjaan yang tidakmencukupi oleh penguasa tempatanxii.Kerajaan negeri akan mengadakan pemantauan segala kegiatanpihak kerajaan tempatanxiii.Mempunyai kuasa untuk memindahkan semua atau sebahagiandaripada fungsi penguasa tempatan kepada Menteri Besar xiv.Meluluskan segala jenis perkhidmatan untuk kebajikan masyarakatseperti urusan pungutan sampah dan lain-lain.
KISSM
1
 
CONTOH SOALAN ESEI
---------------------------- 
2.
(a) Huraikan tiga (3) tanggungjawab/fungsi utama agensi-agensipusat(b) Bincangkan tiga(3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalankeatas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensipusat.Jawapan:a)Tanggungjawab /fungsi sgensi pusat
i.menggubal dasar dan perancangan ekonomi Negaraii.membekalkan keperluan sumber manusai,peruntukankewangan kepada agensi kerajaaniii.memberi perkhidmatan tertentu yang diperlukan oleh agensi-agensi mengurusiv.membentuk dasar dan perancangan mengenai keperluanasas dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan olehagensi-agensi mengurus.
b)Penyelarasan dan kawalan agensi pusat ke atas agensimengurus
i.pemeriksaan anggaran belanjawan tahunanii.pemeriksaan permintaan mengadakan skim perkhidmatandan menambah atau menggred jawataniii.pemeriksaan perancangan pembangunan ekonomi tahunandan lima tahuniv.menguatkuasakan peraturan-peraturan kewangan danperkhidmatanv.penyelarasan pembentukan dasar program dan projekkerajaan bagi mengesan masalah dan menyelasikannya.\
3.Agensi-agensi kerajaan boleh dibahagikan kepada tiga komponenpenting iaitu Kementerian,jabatan dan perbadanan awam. Huraikansecara ringkas sifat serta fungsi mana-mana dua (2) komponenagensi tersebut.Jawapan:KementerianSifat :
Merupakan agensi tertinggi kerajaan
Tanggugjawab seseorang menteri dilaksanakan oleh badanyang dipanggil Kementerian
Ia merupakan agensi tertinggi di dalam jentera pentadbiranpusat atau persekutuan
Menteri-menteri yang memegang Kementerian yang pentingdan mempunyai anggungjawab yang berat akan dibantu olehtimbalan-timbalan menteri
KISSM
2
 
CONTOH SOALAN ESEI
---------------------------- 
Ketua setiausaha merupakan pegawai pentadbir. Beliauadalah penasihat perdana menteri.terutama dalampembentukan dasar-dasar dan tanggungjawab
Semua Kementerian beribupejabat di KL
Fungsi:
Membentuk dasar-dasar,merancang,mengawal danmenyelaras pelaksanaan tugas-tugas yang diletakkan dibawah portfolionya
Tugas-tugas dan tanggungjawab Kementerian disalurkan kebeberapa buah jabatan dan perbadanan awam yangditubuhkan dalam Kementerian tersebut
Terdapat Kementerian yang tidak mempunyai jabatan sepertiKementerian luar negeri.
JabatanSifat:
Agensi kerajaan yang diwujudkan di dalam sesebuahKementerian
Semua jabatan mempunyai cawangan-cawangan di peringkatnegeri dan daerah
Kebanyakan jabatan diketuai oleh ketua pengarah
Jabatan-jabatan peringkat negeri/daerah diketuai oelhpengarah
Fungsi:
Melaksanakan sebahagian daripada perkara dan dasar-dasar yang terletak di bawah Kementerian itu.
Bertanggungjawab mengawas dan menyelaras perjalanancawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah
Bertanggungjawab bagi perkara-perkara ikhtisas dan teknikal
Kebanyaakan jabatan diketuai oleh pegawai-pegawai dariberbagai perkhidmatan ikhtisas
Perbadanan AwamSifat:
Agensi yang baru ditubuhkan di Negara ini
Mengambilalih beberapa peranan yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan
Terdapat beberapa perbadanan awam yang baru ditubuhkanuntuk melaksanakan beberapa tugas baru sepertiKESEDAR,PETRONAS,UDA dan lain-lain
Prestasi perbadanan awam cukup cemerlang selepaspelaksanaan DEB di mana telah menjayakan pencapaianobjektif dasar tersebut
Agensi yang telah dibentuk ini meliputi bidang-bidang sepertilatihan,Pendidikan,perdagangan,perindustrian,kewangan,pembangunan wilayah dan lain-lain.
KISSM
3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
nazahiahhalim liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hanif Azahar liked this
sofyanshah liked this
Ealesah Rajanderam liked this
Sri Nadia Moksin liked this
Nurhidaya Gani liked this
Nur Hafizah Ibrahim liked this
Nurul Fatihah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->