Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etika i Moral-seminar

Etika i Moral-seminar

Ratings: (0)|Views: 1,937|Likes:
Published by Irena ஜ Sirena

More info:

Published by: Irena ஜ Sirena on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
Uvod
Etika i moral su veoma široki, sadržajni i razvojni pojmovi. Njihova značenja su toliko povezana i tako se prepliću da se često pod pojmom etika podrazumeva moral i obratno. Međutim to su ipak dva pojma i svaki od njih ima svoje značenje. Za etiku je bitno značenje da jeteorija, a za moral da je praksa. Etika, kao teorija o moralu, izučava sve pojave koji su povezani sa moralom. Ona proučava: poreklo, način postojanja ( nastanka i razvoja ), saznavanja i vrednovanje morala.Ustvari, etika je filozofska nauka o moralu. Etika predstavlja pravila i principe koji definišu pravilno i pogrno ponašanuje. Savremenaekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu iliberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumeva visok stepen poverenj ili socijalnog kapitala, odnosno pokre dilemu u odnosuizmeđu ekonomije i etike. Potiče od grčke reči ETOS što znači običaj,navika, značenje, ćud.Etika je filozovska disciplina koja ispituje smisao i ciljevemoralnih htenja, osnovne kriterijume za moralno vrednovanje, kao iuopšte zasnovanost i izvor morala. Dakle, etika je nauka o moralu nemasamo zadatak da upozna ljude sa tim šta je to moral i koje su njegoveosnovne komponente, već i da zauzme kritički stav prema postojećojmoralnoj praksi. Zadatak etike nije samo da ukazuje na stav različitagledanja ljudi, nego i da daje vrednosne ocene i ukazije na prave iiskonske vrednosti.
1
 
Menadžerska etika
Pojam i značaj etike
Predmet proučavanja etike je moral, odnosno aktivnost i praksakoja uzima u obzir važnost dobroga i lošeg, kao i pravila koja regulišu teaktivnosti. Kao teorija morala, etika se bavi njegovim izvorima, razvojem principama i normama ljudskog ponašanja, utvrđujući pravila moralnog,koji se objedinjuje u etički kodeks.Poslovna etika je način koncipiranja, sklapanja, komuniciranja iizvođenja poslova u istovremenom skladu s duhovnim, sociološkim, biološkim i prirodnim zakonitostima čoveka i okruženja ili, jednostavnije, poslovnu etiku možemo objasniti kao prirodno vođenje poslova, odnosno poslovanje u skladu s prirodom. Poslovanje u skladu s prirodom znači i poslovati najekonomnije, uz najmanji utrošak energije, najmanjuentropiju i ekolki trak, što ujedno zni i poslovati najetičnije.Poslovna etika zahteva dvostruko zadovoljavanje ciljeva i potreba.Poslovni subjekt da bi bio etičan treba realizovati ciljeve i potrebedrugoga i biti pošten i etičan u tome kao što mora biti pošten i etičanspram samoga sebe. Poslovna etika ima svoje dve osnovne dimenzijeispoljavanja i manifestovanja, a to su kolektivna, grupna etika i etika pojedinca. Kolektivna etika ukljuje etke postupke u poslovnimodlukama rukovodstva i menadžmenta kompanija koje se odnose naspoljašnje subjekte i okruženje, ali i etke odnose unutar samihkompanija. Na drugoj strani, pojedinac koji ne poseduje elementarne principe lične poslovne etike, i ima deficit ukupnih moralnih standarda,uvek je spreman da izvrši prevaru, da stavi svoje lične interese iznadkolektivnih, zakonskih, iznad normi obajnog poslovnog morala iljudskog odnosa, da naruši poslovnu klimu i atmosferu.Etika u menadžmentu međuljudskih resursa podstiče vrednosti i primenu etičkih načela u poslovnim odnosima i aktivnostima; postavljajustandarde poštenja, pravde i socijalne odgovornosti. Briga oko etičkihstandarda u poslovnom sistemu povećava se svakog dana i nameće potrebu izgradnje etičkog kodeksa. Neke od specifičnih etičkih pitanja, koja stvaraju poteškoće na području menadžmenta ljudskih resursa su:- koliko informacija o zaposlenom treba dati ili uskratiti drugomzaposlenom.
2
 
- Treba li pri zapošljavanju kandidata proveriti njihovekompentencije bez njihovog znanja.- Koje su obaveze prema zaposlenima sa dugim stažom, koji je postao neefikasan.- Da li bi pušačima trebalo zabraniti pušenje na poslu.- Sme li se inače kvalifikovanom kandidatu, odbiti molba jer njegovo dete ima zdravstvenih problema.U internacionalnim uslovima etički pritisci rastu. Svi menadžeri,uključujući i menadžere ljudskih redursa, treba da budu osetljivi na rtička pitanja i svesni njihovog dalekosežnog delovanaja. Etička pitanja umenadžmentu imaju više dimenzija. Zatvaranje pogona i selidba na nivoulokacija utiču na zaposlene, na njihove porodice, zajednice i na drugeodnose.
Poslovna etika
Osnovno pitanje koje se postavlja u analizi poslovne etike je: gde je granica koja određuje da li je nešto u poslovanju moralno ili nije?Odrediti granicu poslovne etike predstavlja veliki izazov za svakogrukovodioca i menadžera, ali i za sve zaposlene ljude. To je pitanje ličneodluke, vlastitog doživljaja situacije, potreba, interesa i motiva, pitanjevlastitog moralnog integriteta, ali i pitanje kulturnog nasleđa, očekivanja i pritisaka koji dolaze iz preduzeća i okruženja.Poslovna etika predstavlja polje dveju različitih perspektiva:moralne ili etičke i poslovne ili ekonomske perspektive. S jedne strane,moralna perspektiva za svoje polazište uzima moralne vrednosti kakve suistina, pravda, poverenje, poštenje solidarnost. S druge strane, poslovna perspektiva temelji se na ekonomskim vrednostima i kategorijama kakvesu profit, efikasnost, konkurentnost, uspešnost. Moglo bi se reći da je predmet poslovne etike upravo prosek koji se dobija ukrštanjem moralnihi ekonomskih aspekata poslovanja.Poslovna etika ima svoje dve osnovne dimenzije ispoljavanja imanifestovanja:-kolektivna etika-etika pojedinca- Kolektivna etika uključuje etičke postupke u poslovnimodlukama menadžmenta kompanija koje se odnose na spoljašne subjektei okruženje, ali i etičke odnose unutar samih kompanija.
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vladimir Balan liked this
gunxy liked this
Jovana Tomic liked this
Mini Maus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->