Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Repetitorij Iz Troskova i Kalkulacija

Repetitorij Iz Troskova i Kalkulacija

Ratings:

5.0

(6)
|Views: 6,252 |Likes:
Published by api-3828286

More info:

Published by: api-3828286 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Repetitorij iz predmeta – Troškovi i kalkulacije za studente Agronomskog fakulteta u ZagrebuDoc.dr.sc. Zoran Grgi
ć
 
TROŠKOVI I KALKULACIJE
Repetitorij za studenteAgronomskog fakulteta u ZagrebuPriredio: Prof.dr.sc. Zoran Grgi
ć
 Zagreb, ožujka 2006 godine
1
 
Repetitorij iz predmeta – Troškovi i kalkulacije za studente Agronomskog fakulteta u ZagrebuDoc.dr.sc. Zoran Grgi
ć
 
Kazalo
RAZVITAK TEORIJE TROŠKOVA..................................................................................................3MJESTO TROŠKOVA U STRUKTURI DRUŠTVENOG BRUTO PROIZVODA (DBP ILI BP)4TEMELJNI POJMOVI TEORIJE TROŠKOVA...............................................................................6PROIZVODNI PROCESI TVRTKE....................................................................................................8REPRODUKCIJSKO TROŠENJE....................................................................................................10
 NOSITELJI
 
POTROŠAKA...............................................................................................................11MJESTO
 
TROŠENJA.......................................................................................................................12TROŠENJE
 
RADNE
 
SNAGE
 
(SILE)...............................................................................................12TROŠENJE
 
TVARI...........................................................................................................................13AMORTIZACIJA..............................................................................................................................14
METODE OBRA
Č 
UNA AMORTIZACIJE....................................................................................15TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA...............................................................16 
TROŠKOVI - ODRE
Đ
ENJE I RAZVRSTAVANJE........................................................................17
Č
INITELJI
 
KOJI
 
DJELUJU
 
 NA
 
VISINU
 
TROŠKOVA..................................................17RAZVRSTAVANJE
 
TROŠKOVA...................................................................................................18TROŠKOVI
 
I
 
STUPANJ
 
ISKORIŠTENJA
 
KAPACITETA.............................................................22
STUPANJ ISKORIŠTENJA KAPACITETA...................................................................................23 DIFERENCIJALNI TROŠAK........................................................................................................26 
KOEFICIJENT
 
OSJETLJIVOSTI
 
ILI
 
PRILAGODLJIVOSTI
 
(REAGIBILNOSTI)
 
TROŠKOVA.27FIKSNI
 
TROŠKOVI
 
(FT).................................................................................................................29
 ZAKONITOSTI NEPROMJENJIVIH (FIKSNIH) TROŠKOVA....................................................29
PROPORCIONALNO-VARIJABILNI
 
TROŠKOVI
 
(PT)................................................................33
 ZAKONITOSTI PROPORCIONALNO-VARIJABILNIH TROŠKOVA.........................................33 DEGRESIVNO - VARIJABILNI TROŠKOVI (DT).....................................................................35 PROGRESIVNO VARIJABILNI TROŠKOVI (PGT)....................................................................36 UKUPNI VARIJABILNI TROŠKOVI (VT)...................................................................................38
UKUPNI
 
TROŠKOVI
 
(UT).............................................................................................................40GRANI
Č
 NI
 
TROŠKOVI
 
(
GT
)..........................................................................................................42FINANCIJSKI
 
REZULTAT
 
(FR)....................................................................................................43
GRANI 
Č 
 NI FINANCIJSKI REZULTAT (gfr)...............................................................................44
KRITI
Č
 NE
 
TO
Č
KE
 
U
 
KRETANJU
 
TROŠKOVA...........................................................................47
 DONJA I GORNJA TO
Č 
 KA POKRI 
Ć 
 A........................................................................................47 TO
Č 
 KA POSLOVNOG MINIMUMA i MAKSIMUMA.................................................................48TO
Č 
 KA OPTIMUMA TROŠKOVA...............................................................................................49TO
Č 
 KA MAKSIMUM POZITIVNOG i MAKSIMUM NEGATIVNOG FINANCIJSKOG REZULTATA.................................................................................................................................50
IREVERZIBILNOST
 
TROŠKOVA
 
(REMANENCIJA)..................................................................50
KALKULACIJE (IZRA
Č
UNI) TROŠKOVA...................................................................................52
POJAM
 
I
 
VRSTE
 
KALKULACIJE...................................................................................................52
 NA
Č 
 ELA KALKULACIJA.............................................................................................................52
VRSTE KALKULACIJA....................................................................................................................54
STRUKTURA
 
(ELEMENTI)
 
KALKULACIJE...............................................................................56SASTAV
 
CIJENE
 
KOŠTANJA
 
U
 
POLJOPRIVREDI......................................................................58
METODE KALKULACIJA................................................................................................................60MODERNI SUSTAVI I METODE OBRA
Č
UNA TROŠKOVA.....................................................66
 
Repetitorij iz predmeta – Troškovi i kalkulacije za studente Agronomskog fakulteta u ZagrebuDoc.dr.sc. Zoran Grgi
ć
 
RAZVITAK TEORIJE TROŠKOVA
Intenzivno izu
č
avanje troškova po
č
elo je krajem 19. i po
č
etkom 20.stolje
ć
a, kada se javljaju prve gospodarskih krize u kapitalisti
č
kim zemljama. Potreba za analizom troškova je odre
đ
ena pogoršanjem financijskih uvjeta poslovanja. Tvrtke su radi opstanka i razvitkana tržištu morale proizvoditi sa snižavanjem troškova proizvodnje, odnosno prodajnecijene. Za ostvarenje tog cilja morale su izu
č
avati i dobro poznavati odnose troškova iu
č
inaka.Zahtjev: - Poslovanje uz snižavanje prodajne cijene i pokrivanje troškova izrade.Upitnost: - Do koje granice sniziti prodajnu cijenu da bi se bilo konkurentnim na tržištu, a poslovalo s dobitkom.Pojavom prvih industrijskih poduze
ć
a nastaje industrijsko knjigovodstvo odnosnoknjigovodstvo troškova koje biva podloga za temeljitu analizu troškova.Prvi pisani radovi koji tretiraju troškove vezani su uz
 fiziokraciju
(vladavina prirode) injezinog za
č
etnika francuza Qvensija (1757.), koji u svojim radovima iznosi prve izra
č
une,ukupni kapital, troškove i dohodak francuskih poljoprivrednika.Prvi tiskani radovi i detaljni opisi izu
č
avanja troškova javljaju se u radovima EugenaSchmalenbacha u Njema
č
koj (
marginalisti 
č 
ka škola).
 
U svom radu
Grundlagen der  Selbstkostechung und Preispolitik 
opisuje proporcionalne fiksne, degresijvne i progresivnetroškove. Ovaj autor je prvi opisao i postavio teoriju troškova.Teorija
-
gr 
č
ka rije
č
 
theoria
 
- zna
č
i promatranje, ispitivanje, postavljanje.- vrhunac svake znanosti je teorija ili op
ć
a važe
ć
a spoznaja o stvarima, zbivanjima iodnosima.

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Petra Bulat liked this
svet1000 liked this
Amra Gadžo liked this
slatkica22 liked this
kasim.tatic liked this
harasho liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->