Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adatbázisok kezelése - MySQL

Adatbázisok kezelése - MySQL

Ratings: (0)|Views: 255|Likes:
Published by sili50

More info:

Published by: sili50 on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
12.
ÓRA
Adatbázisok kezelése – MySQL
 A PHP nyelv egyik meghatározó tulajdonsága, hogy nagyon könnyen képes adat-bázisokhoz csatlakozni és azokat kezelni. Ebben az órában elsõsorban aMySQLadatbázisokkal foglalkozunk, de amint majd észre fogjuk venni, aPHP által támo-gatott összes adatbázist hasonló függvények segítségével érhetjük el. Miért esettaválasztás éppen aMySQL-re? Mert ingyenes, ugyanakkor nagyon hatékony eszköz, amely képes megfelelni avalós feladatok által támasztott igényeknek is. Azsem elhanyagolható szempont, hogy többféle rendszerhez is elérhetõ. AMySQL adatbáziskiszolgálót a
http://www.mysql.com
címrõl tölthetjük le.Ebbenazórában akövetkezõ témákkal foglalkozunk:•Megnézünk néhány SQL pélt.•Csatlakozunk egy MySQL adatbáziskiszolgálóhoz.•Kiválasztunk egy adatbázist.•Tanulunk ahibakezesrõl.•Adatokat viszünk fel egy táblába.
 
•Adatokat nyerünk ki egy táblából.•Megváltoztatjuk egy adattábla tartalmát.•Megjelenítjük az adatbázis szerkezetét.
(Nagyon) rövid bevezetés az SQL nyelvbe
 Az
SQL 
jelentése
Structured Query Language 
, vagyis strukturált lekérde-zõ nyelv. Az SQL szabványosított nyelvezete segítségével akülönbözõtípusú adatbázisokat azonos módon kezelhetjük. Alegtöbb SQL termék saját bõví-tésekkel látja el anyelvet, ahogy alegtöbb böngészõ is saját HTML nyelvjárást „be-szél”. Mindazonáltal SQL ismeretek birtokában nagyon sokféle adatbázist fogunktudni használni, alegkülönbözõbb operációs rendszereken. A könyvben – terjedelmi okok miatt – még bevezetõ szinten sem tárgyalhatjukazSQL-t, de megpróbálunk megvilágítani egy-két dolgot aMySQL-lel és általábanaz SQL-lel kapcsolatban. A MySQL kiszolgáló démonként fut aszámítógépen, így ahelyi vagy akár távoligépek felhasználói bármikor csatlakozhatnak hozzá. Miután acsatlakozás megtör-tént, ki kell választanunk amegfelelõ adatbázist, ha van jogunk hozzá.Egy adatbázison belül több adattáblánk is lehet. Minden tábla oszlopokból éssorokból áll. Asorok és oszlopok metszéspontjában tároljuk az adatokat. Mindenoszlopba csak elõre megadott típusú adatot tölthetünk, az
INT
típus például egészszámot, míg a
VARCHAR
 változó hosszúságú, de egy adott értéknél nem hosszabbkarakterláncot jelent. A kiválasztott adatbázisban akövetkezõ SQL utasítással hozhatunk létre új táblát:
CREATE TABLE entablam ( keresztnev VARCHAR(30),
å
vezeteknev VARCHAR(30), kor INT );
Ez atábla három oszlopot tartalmaz. A 
keresztnev
és
vezeteknev
oszlopokbalegfeljebb 30 karaktert írhatunk, míg a
kor
oszlopba egy egész számot. A táblába új sort az
INSERT
paranccsal vehetünk fel:
INSERT INTO entablam ( keresztnev, vezeteknev, kor )
å
VALUES ( 'János', 'Kovács', 36 );
Ú
JDONSÁG
21212. óra
 
 A mezõneveket az elsõ, zárójelek közti kifejezéssel adjuk meg, míg az értékeketamegfelelõ sorrendben amásodik zárójelpár között soroljuk fel. A táblából az összes adatot a
SELECT
paranccsal kaphatjuk meg:
SELECT * FROM entablam;
 A „
*
” szokásos helyettesítõ karakter, jelentése „az összes mezõ”. Ha nem az összesmezõ tartalmát akarjuk lekérdezni, írjuk be az érintett mezõk neveit acsillag helyére:
SELECT kor, keresztnev FROM entablam;
Már létezõ bejegyzést az
UPDATE
paranccsal módosíthatunk.
UPDATE entablam SET keresztnev = 'Gábor';
 Az utasítás az összes sorban
"Gábor"
-ra módosítja a
keresztnev
mezõ tartal-mát. A 
WHERE
záradékkal leszûkíthetjük a
SELECT
és
UPDATE
parancsok hatás-körét. Például:
SELECT * FROM entablam WHERE keresztnev = 'Gábor';
Ez az utasítás csak azokat asorokat írja ki, amelyekben akeresztnev mezõ értéke
"Gábor"
. A következõ példa csak azokban asorokban változtatja
"Gábor"
-raa
keresztnev
mezõ értékét, ahol a
vezeteknev
mezõ a
"Szakács"
karakter-láncot tartalmazza.
UPDATE entablam SET keresztnev = "Gábor" WHERE vezeteknev =
å
= "Szakács";
 Az SQL-rõl további információkat találunk Ryan K. Stephens és szerzõtársai Teach Yourself SQL in 21 Days címû könyvében.
Csatlakozás akiszolgálóhoz
Mielõtt elkezdhetnénk dolgozni az adatbázissal, csatlakoznunk kell akiszolgáló-hoz. APHP-ben erre a
mysql_connect()
függvény szolgál. Afüggvény háromkarakterláncot vár paraméterként: agazdagép nevét, afelhasználó nevét ésajelszót. Ha ezek egyikét sem adjuk meg, afüggvény feltételezi, hogy akérésa
localhost
-ra (azaz ahelyi gépre) vonatkozik és felhasználóként aPHP-t futta-tó felhasználót, jelszóként pedig egy üres karakterláncot ad át. Az alapértelmezés
213Adatbázisok kezelése – MySQL
12

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->