Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh Muc Sach Tieng Viet

Danh Muc Sach Tieng Viet

Ratings:
(0)
|Views: 287|Likes:
Published by Lê Văn Đàn

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Lê Văn Đàn on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
STTTÊN SÁCHTÁC GI
NHÀ XU
T BN
1
50 năm công tr
 ình v
t lý chọn lc
GS. VS Nguy
n Văn Hiệu
Nhà xu
t bn Go Dc
2Bài t
p cơ học giải tích
Nguy
n Văn Đạo
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
3Bài t
p giải tích (G
o trình toán nhóm ngành 1) T
p 1
Ph
m Ngc Thao
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
4Bài t
p giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân)
Tr
n Đức Long, Ho
àng Qu
c To
àn,...Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
5Bài t
p hóa đại cương (ng cho si
nh viên nhóm ngành I, II,III) t
t cc tng Đại học (Tập 2)
Rénédier ; V
ũ Đăng Đdịch
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
6Bài t
p toán cao cấp (Tp 3: Phép tính gii tích nhiu biến
s
)
Nguy
n Đ
 ình Trí, T
Văn Đĩnh,...
Nhà xu
t bản Giáo Dụ
c7Bài t
p v
à l
i giải cơ học lưng tử
Jung-Kuo LimNhà xu
t bn Go Dc
8Bài t
p v
à l
i giải nhiệt động lực hc v
à v
t lý thng k
êJung-Kuo LimNhà xu
t bn Go Dc
9Bài t
p v
à l
i giải Quang học
Jung-Kuo LimNhà xu
t b
n Giáo D
c
10Bài t
p v
à l
i giải vật lý cht rn, thuyết tương đối v
à cácv
n đli
ên quanJung-Kuo LimNhà xu
t bn Go Dc
11Bài t
p Vt Lý : Thuyết tương đối v
à V
t Lý cht rắn (2
cu
n)
Yung-Kuo-LimWorld Scientific12Bài t
p Vt lý cơ học & b
ài t
p Vt Lý cơ học ng tử
Yung-Kuo-LimWorld Scientific13Bài t
p vt lý lý thuyết (Tp 2) Cơ học lưng tử
-V
t lý
th
ng k
êNguy
n Hu Minh
-T
Duy Lợi,...
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
14Bán d
n hữu cơ Polyme công nghệ chế tạo, tính cht v
à
ng
d
ng
Nguy
n Đc Nghĩa
Nhà xu
t bn Khoa hc Tnhi
ên và Công ngh
15Báo cáo khoa h
c ti hội nghị Vật liu đất hiếm v
à
ng dng
H
i Vt lý Vit Nam
Vi
n Khoa học Việt Nam
16Báo cáo khoa h
c t
i hội nghị Vật liệu đất hiếm v
à
ng dng
H
i Vt lý Vit Nam
Vi
n Khoa học Việt Nam
17Các bài gi
ng về lý thuyết lưng tử c hNa(11 cuốn)
Nguy
n Văn Hiệu, Nguyễn Bích H
àNhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
18Các nguyên lý c
ơ bản của quang đin thọc v
à vi
n thông
quang h
c
Trung tâm nghiên c
u khoa hc Pháp
-Vi
n KHCN Việt Nam
19
Các Pơng Pháp Toán, L
ý (2 cu
n)
Nguy
n Văn Hiệu, Nguyễn Bích H
àNhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
 
20
c phương pp và thiết
b
ị quan trc môi trưng c <2
Cu
n>
Lê Qu
c H
ùngVi
n Khoa học v
à Công ngh
Vit Nam
21
Chương tr
 ình
đào tạo đại học ng
ành Công ngh
thông tin (3
cu
n)Trưng Đại học Công nghĐại học
Qu
c gia H
à N
i
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
22
Chương tr
 ình
đào tạo về truyn v
à d
n sóng quang planar
Nguy
n Văn Hiệu, Chu Đ
 ình Thúy,...23
điện tử (Tập 1)
Ph
m Anh Tuấn
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
24
Cơ hc (8 cun)Đoàn Nht Quang
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
25
học giải tích
Nguy
n Văn Đạo
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
26
Cơ học lưng tử
V
ũ n H
ùng
Đại hc Sư phm H
à N
i
27
Cơ hc lưng ttp 1 (3 cun)Đng Quang Khang
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
28
h
c lý thuyết (15 cuốn)
Nguy
n Hu Minh
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
29
sở thuyết ca vt lý lưng tử <365 cun>
Nguy
n Văn Hiệu
-Nguy
n Bá Ân
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
30
sở thuyết Lưng tử (128 cun)
Ph
m Văn Thiều
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
31
sở thuyết lưng tử c chất rắn (18 cuốn)
Nguy
n Văn Hiệu
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
32
sở lý thuyết nhóm v
à lý thuy
ết biểu diễn nhóm (6 cun)
Nguy
n Văn Hiệu
Nhàxu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
33
Cơ sphương tr
 ình vi phân và lý thuy
ết ổn định
Nguy
n Thế Ho
àn-Ph
m Thu
Nhà xu
t bn Go Dc
34
Cơ sở quang học phi tuyếnCao Long Vân, Đinh Xuân Khoa,...
Nhà xu
t bn Go Dc
35
Cơ sở vt lý
(T
p 1: Cơ học I) (12 cun)
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
36
sở vật lý (Tập 2: học II) (12 cuốn)
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
37
sở vật lý (Tập 3: Nhiệ
t h
c) (2 cun)
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
38
sở vật lý (Tập 4: Điện hc) (4 cun)
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
39
sở vật lý (Tập 5: Điện hc II) (4 cun)
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
 
40
sở vật lý (Tp 6: Quang hc v
à v
ật lý ng tử)
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
41
Cơ svt lý cht rn (6 cun)Đào Trn Cao
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
42
sở vật lý. Điện học II
David Hadiday-Robert Resnick-JearlWalkerNhà xu
t bn Go Dc
43Công ngh
Micrô và Nanô đin tĐào Khc An
Nhà xu
t bn Go Dc
44Công ngh
planar silic
-cácquá trình c
ơ bản vt lý v
à linhki
nDương Minh Trí 
Nhà xu
t bn Trẻ
45Công ngh
sinh học cây ăn trái
Tr
n Văn Minh
Nhà xu
t bn Trẻ
46Công ngh
sinh học tn ni và động vật
Phan Kim Ng
c, Phan Văn Phúc,...
Nhà xu
t bn Go Dc
47Công ngh
sinh hc v
à nông nghi
p sinh ti bền vững
Nguy
n Văn Uyn
Nhà xu
t bản Nông nghiệp
48
Đá quý thế giới và đá qu
ý Vi
t Nam <2 quyển>
Vi
n Khoa hc Vt liệu
Nhà xu
t bản Văn hóa Thông tin
49
Đại số (Giáo tr
 ình
đại hc đại cươn
g) (3 cu
n)
Hoàng Xuân SínhGiáo D
c
50
Đại số tuyến tính qua các ví dv
à bài t
p
Lê Tu
n Hoa
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
51
Đin đng lực hc (3 cuốn)
Nguy
n Phúc Thun
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
52
Động lc học các cht hệ điểm < 87quyển>
Nguy
n Văn Hiệu
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
53Gi
i tích (Tập 1) (Giáo tr
 ình
đi cương)
Nguy
n Xuân Li
êmNhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
54Gi
i tích các h
àm nhi
u biến. Những nguy
ên lý c
ơ bản v
àtính toán th
c h
ành
Đinh Thế Lục, Phạm Huy Đin,...
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
55Gi
i tích h
àm
Đậu Thế Cấp
Nhà xu
t bn Go Dc
56
Giáo sư Lê Văn Thiêm (2 quyển)
Nguy
n Văn Đạo
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
57
Giáo Tạ Quang Bu con ngưi v
à s
nghip (3 cuốn)
Nguy
n Văn Đạo
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
58Giáo trình c ph
ương pp toán l
ý (18 cu
n)
Khoa Công ngh
ĐHQGHN
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
59Giáo trình c
u tạo chtđại cương (Nhóm nnh 2)
Lâm Ng
c ThimTrưng Đi hc Đi Cương
60Giáo trình
đại số tuyến tính ( 10 cun)
Ngô Vi
t Trung
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i
61Go Tnh dao
động v
à sóngPh
m Quý Tư
Nhà xu
t bn Đi hc Quốc gia H
à N
i

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hùng Godi liked this
machpro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->