Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

1.2. Obiectul şi metoda statisticii
1.4. Tipuri de scale folosite în statistică
1.5.1. Planul unei observări statistice
1.5.2. Metode de culegere a datelor prin observarea statistică
2.1. Metode primare de sistematizare a datelor statistice
2.2. Tehnici de prelucrare
2.3. Metode de prezentare a datelor statistice
2.3.1. Tabele statistice
2.3.2. Serii statistice
2.3.3. Grafice statistice
2.3.3.1. Prezentarea seriilor statistice unidimensionale
2.3.3.2. Prezentarea distribuŃiilor statistice bidimensionale
3.1. NoŃiunea de indicator statistic. Tipuri de indicatori
3.2. Indicatori relativi
4.1. Indicatorii tendinŃei centrale
4.1.1. Indicatorii medii
4.1.2. Indicatorii de poziŃie sau de structură
4.2. Indicatorii de variaŃie
4.2.1. Indicatorii simpli ai variaŃiei
4.2.2. Indicatorii sintetici ai variaŃiei
4.2.3. Regula adunării dispersiilor
4.4. Media şi dispersia unei variabile alternative
4.5. Asimetria
5.1. Necesitatea folosirii sondajului statistic
5.2. Erorile de sondaj
5.3. Procedee de selecŃie folosite în practica statistică
5.3.1. Sondaje nealeatoare
5.3.2. Sondaje aleatoare
5.4.1.1. Indicatori ai sondajului aleator simplu
5.4.2. Sondajul tipic (stratificat)
5.4.3. Sondajul de serii
5.5.1. Probleme ale testării unei ipoteze statistice
5.5.2. Teste asupra ipotezelor statistice
5.5.3. Teste pentru media caracteristicilor
5.5.3.2. Testul Z pentru verificarea egalităŃii a două medii
5.5.3.3. Testul t (Student)
5.5.4. Verificarea normalităŃii unei distribuŃii cu testul χ2
6.3. Metode analitice (parametrice) de analiză a legăturilor statistice
6.3.1. Regresia liniară simplă
6.4. InferenŃă statistică în cadrul modelului liniar
6.4.1. Validarea modelului de regresie cu testul F
6.5. Regresia şi corelaŃia curbilinie simplă
6.6. Regresia şi corelaŃia multiplă
6.7.1. Coeficientul de asociere
6.7.2. CoeficienŃii de corelaŃie ai rangurilor
7.1. NoŃiuni. ParticularităŃi
7.2. Sistemul de indicatori statistici ai seriilor cronologice
7.3. Analiza statistică a componentelor SCR
7.3.1. Componentele unei serii cronologice
7.3.2. Metode de determinare a trendului
7.3.3. Metode mecanice de ajustare a SCR
7.3.4. Metode analitice de determinare a trendului
7.4. Previzionarea indicatorilor economici prin extrapolare
8.1. NoŃiunea de indice. ConŃinutul şi funcŃiile indicilor
8.2. Indicii individuali
8.3. Indicii sintetici
8.3.3. Indicii calculaŃi ca medie a indicilor individuali
8.5. Sisteme concrete de indici
8.5.1. Indicii valorii, volumului fizic şi ai preŃurilor
8.5.2. Indicii productivităŃii muncii
9.1. Eurostatistica – sistemul statisticii comunitare
9.2. Definirea Sistemului Conturilor NaŃionale (SCN)
9.3. Conturile macroeconomice
9.5. Indici de preŃuri utilizaŃi în statistica macroeconomică
9.6. ComparaŃii în timp şi comparaŃii internaŃionale
10.1. NoŃiuni şi concepte generale
10.2. Definirea BalanŃei de plăŃi externe (BPE)
10.3.1. Indicatori statistici pentru analiza contului curent al BPE
11.1. NoŃiuni utilizate în statistica datoriei externe
11.2. Analiza statistică a datoriei externe
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bazele Statisticii Mariana Elena Balu

Bazele Statisticii Mariana Elena Balu

Ratings: (0)|Views: 93 |Likes:
Published by Anuska Popa

More info:

Published by: Anuska Popa on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 39 to 277 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 289 to 347 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 355 to 369 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->