Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ignjatije Brjančaninov - SLOVO O SMRTI

Ignjatije Brjančaninov - SLOVO O SMRTI

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,193 |Likes:
Published by api-3773727

More info:

Published by: api-3773727 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Sveti Ignjatije Brjan\u010daninov
SLOVO O SMRTI

SMRT JE NEPOJMLJIVA \u010cOVJEKU
BOGOM NAM SE OTKRIVA PRIRODA SMRTI
UDIO TIJELA POSLIJE SMRTI
UDIO DU\u0160E POSLIJE SMRTI
RAJ I NEBESA
PAKAO
RAZDVAJANjE DU\u0160E OD TIJELA
SMRT PRAVEDNIKA I GRE\u0160NIKA
SMRT DU\u0160E
VJE\u010cNA SMRT
ADSKE MUKE

ZRA\u010cNA MITARSTVA

DUHOVNI PROLAZAK KROZ MITARSTVA ZA \u017dIVOTA NA ZEMLJI
SMRTNI GRIJEH
STRAST
PRIPREMANJE ZA SMRT

PAM\u010cENJE SMRTI ILI SJE\u010cANJE NA SMRT
POZIV NA SJE\u010cANJE I RAZMI\u0160LJANJE O SMRTI
TROPAR

Sveti Ignjatije Brjan\u010daninov
SMRT JE NEPOJMLJIVA \u010cOVJEKU
Da se opominje\u0161 dana kada si iza\u0161ao iz Misira dok si god \u017eiv.(1)

Smrt je velika tajna. Ona je - ra\u0111anje \u010dovjeka iz zemnog vremenog \u017eivota za vje\u010dnost. U trenutku odvijanja tajne smrti, mi svla\u010dimo sa sebe svoj grubi omota\u010d - tijelo, i, du\u0161evnim bi\u0107em, tananim, eternim, prelazimo u drugi svijet, u obitelj bi\u0107a istorodnih s du\u0161om. Svijet je taj nedostupan grubim organima tijela, kroz koje, za vrijeme na\u0161eg prebivanja na zemlji, djeluju osje\u0107anja, koja, ina\u010de, i pripadaju du\u0161i. Du\u0161a, kad iza\u0111e iz tijela, nevidljiva nam je i nedostupna, kao i drugi predmeti nevidljivog svijeta. Mi u trenu odvijanja tajanstvenog \u010dina smrti samo opa\u017eamo ne-disanje, naglu be\u017eivotnost tijela. Zatim ono po\u010dinje da se raspada, i mi \u017eurimo da ga sakrijemo u zemlju. Tamo ono postaje \u017ertva trule\u017ei, crva, zaborava. Tako su umrla i zaboravljena bezbrojna ljudska pokoljenja. \u0160to se zbivalo i zbiva s du\u0161om kad napusti tijelo? To nam ostaje, pri na\u0161im mogu\u0107nostima poznanja, neizvjesno.

Skrivena je tajna - smrt. Dok svijetlost kr\u0161\u0107anstva nije ozarila ljudski rod, on je o besmrtnosti du\u0161e imao uglavnom grube i la\u017ene predstave. Najve\u0107i paganski mudraci jedino su mogli da samoumno zaklju\u010duju i naga\u0111aju o tome. No. Ipak je srce palog \u010dovjeka, kao da ne bje\u0161e pomra\u010deno i ograni\u010deno, istrajno opipavalo, da tako ka\u017eemo, svoju vje\u010dnost. Sva idolopokloni\u010dka vjerovanja slu\u017ee kao dokaz za to; sva ona obe\u0107avaju \u010dovjeku \u017eivot poslije smrti, - \u017eivot ili sretan ili nesretan, zavisno od zemaljskih zasluga. Ako ve\u0107 za vrijeme kratkog ovda\u0161njeg stranstvovanja svoje brige usredsr\u0111ujemo na to da udaljimo od sebe svaku tugu i okru\u017eimo se svakom prijatno\u0161\u0107u, tim prije smo du\u017eni da se pobrinemo o svom udjelu u vje\u010dnosti. \u0160to smrt \u010dini sa nama? \u0160to du\u0161i predstoji iza predjela materijalnog? Zar tamo nema pla\u0107e za dobro i zlo koje je \u010dovjek \u010dinio na zemlji voljno i nevoljno? Zar tamo nema nagrade, kad zlo na zemlji ve\u0107inom caruje i vlada, a dobro je progonjeno i strada? Neophodno, neophodno nam je da otkrijemo tajnu smrti, i da ugledamo nevidljivu tjelesnim o\u010dima budu\u0107nost \u010dovjeka poslije smrti.

1. (Zak. Pon. 16, 3).
Sveti Ignjatije Brjan\u010daninov
BOGOM NAM SE OTKRIVA PRIRODA SMRTI

Tajna smrti obja\u0161njava nam se rije\u010dju Bo\u017ejom, a posredstvom djelovanja Svetoga Duha \u010dini se \u010dak dostupnom i otkrivenom osje\u0107anjima, o\u010di\u0161\u0107enim i oplemenjenim blagoda\u0107u: Sveti Duh, rekao je apostol Pavle, ispituje dubine Bo\u017eje, ne samo \u010dovje\u010dje.(1) Smrt je - razlu\u010denje du\u0161e od tijela, sa kojim se sastavlja voljom Bo\u017ejom, i voljom Bo\u017ejom opet rastavlja. Smrt je - razlu\u010denje du\u0161e od tijela, \u0161to je posljedica na\u0161ega pada, \u010dime je tijelo prestalo da bude netrule\u017eno, kako je prvobitno bilo stvoreno Tvorcem. Smrt je - kazna besmrtnom \u010dovjeku kojom je on unesre\u0107en za neposlu\u0161nost Bogu. Smr\u0107u se bolno rascijepa i razdire \u010dovjek na dva dijela koja ga sa\u010dinjavaju, i po smrti ve\u0107 nema \u010dovjeka: posebno postoji du\u0161a njegova, a posebno tijelo njegovo.

1. (1 Kor. 2, 10).
Sveti Ignjatije Brjan\u010daninov
UDIO TIJELA POSLIJE SMRTI

I tijelo produ\u017eava da \u017eivi, mada znamo da se ono raspada i vra\u0107a u zemlju iz koje je uzeto: ono produ\u017eava da \u017eivi u samom truljenju svome; ono nastavlja da \u017eivi u raspadu, kao sjeme u zemlji, o\u010dekuju\u0107i ponovo sjedinjenje sa du\u0161om, poslije \u010dega \u0107e postati vi\u0161e nedostupno ovoj vidljivoj smrti. Tijela posebnih izabranika Bo\u017ejih, ne podlije\u017eu truljenju, jer su obilno ispunjena blagoda\u0107u Bo\u017ejom, i u samoj sjeni smrtnoj projavljuju po\u010detak svoga slavnog uskrsnu\u0107a. Umjesto zadaha, ona odi\u0161u miomirom; umjesto da okolinom \u0161ire smrtonosnu zarazu, ona donose iscjeljenje od svih bolesti, ulijevaju \u017eivot. Takva tijela su istovremeno mrtva i \u017eiva - mrtva po prirodi \u010dovje\u010djoj, \u017eiva prisustvom u njima Svetoga Duha. Ona svjedo\u010de u kakvom je dostojanstvu i svetosti stvoren Bogom \u010dovjek, a to dostojanstvo, ta svetost vra\u0107eni su iskupljenjem.

Sveti Ignjatije Brjan\u010daninov
UDIO DU\u0160E POSLIJE SMRTI

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bojan Spasovski liked this
abusidik liked this
jfilipovic liked this
slvc1408 liked this
slvc1408 liked this
keninike liked this
njekica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->