Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 7, anul XVIII, iulie 1973

Revista Teatrul, nr. 7, anul XVIII, iulie 1973

Ratings: (0)|Views: 1,584|Likes:
Revista Teatrul, nr. 7, anul XVIII, iulie1973
Revista Teatrul, nr. 7, anul XVIII, iulie1973

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
www.cimec.ro
 
REVISTA LUNARĂ EDITATĂ DECONSILIUL CULTURII Şl EDUCAŢIEI SOCIALISTEŞl DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Redactor şef RADU POPESCU
DIN SUMAR:AMZA
CEANU : Stagiunea
bucureşteană 1972-1973
— 
Realizări şi proiecteC. PARASCHIVESCU : Frumuseţea moraa concepţieiVALERIA DUCEA : I.A.T.C. Promia 73ION PASCADI : Firesc sau teatral ?t ETIŢIA GÂTZĂ : laşii sub" Aurel Ion Moi conALECU POPOVICI : De vorbă cu Volly Voiculescu-PepinoDIOGENE CÎINELEpiesă nefilosoficăde DUMITRU SOLOMONROLAND BARTHES : Bolile costumului de teatruMARGARETA BARBUTĂ : Decorul de teatru în lume du1950MIHAI NADIN :
La Bacău
: • Gala recitalurilor dramatice • Colocviul criticilorHORIA DELEANU : Goethe
şi
„Kyldex I"
*
Viitorul rol
MARIA MARIN : Despre
Ifigenia
cu Agatha Nicolau
*
MARTIN LINZER : Dezbatere în jurul unei piese noiFLORIN TORNEA :
Prolegomene
— 
La o carte despre Reinhardt
CARTEA DE TEATRU
 Traian Şelmaru : Teatrul politic — Politica teatrală
CRONICA DRAMATICA
— 
semnează : RADU ALBALA, ALECU POPOVICI, VIRGIL MUN-
TEANU,
ILEANA POPOVICI, VALERIA DUCEA, C. PARASCHIVESCU, CRISTINA CON-STANTINIU
DUMITRU SOLOMON : Cronica T.V.
Foto
: Ileana Muncaciu, N. Şvaico
Redacţia şi administraţia :
Str. Const.' Miile. nr. 5—7—9,Bucureşti
Tel.
14 35 88 —
1
4 35 58
 
www.cimec.ro
 
u
0584AMZASÂCEANU
STAGIUNEA
BUCUREŞTEANÂ 1972 1973
Realizări şi proiecte
n
• esfăşurată în
lumina programului ideologic
al
partidului,
a
sarcinilor izvorite
din
 L
Documentele Congresului
al
X-lea
şi ale Conferinţei Naţionale,
documente care
 jalonează
dezvoltarea
întregii
noastre
vieţi
materiale
şi
spirituale, stagiunea teatrala
bucureşteană
1972/1973
s-a
caracterizat prin efortul sporit
al organizaţiilor de
partid,
al
creatorilor
şi
oamenilor
de
teatru pentru
creşterea
rolului teatrului
în
ridicarea nivelului
de cultură al
maselor,
în
formarea
şi
dezvoltarea
conştiinţei lor
socialiste.
 în
ansamblu
se
poate aprecia
că această
stagiune
marcheaun
progres
în
raportcucele anterioare,
în
promovarea unui program artistic
mai
precis conturat,
de pe poziţia
unor
opţiuni
politico-ideologice
şi
estetice clare, angajate,
cu o structură mai corespunză
toare.
Astfel
în
stagiunea 197*2/1973 teatrele dramatice
bucuTeştene au
prezentat
43 de
premiere
din
care
19
piese
din
dramaturgia
româneascontemporană, 7
piese
din
dramaturgia
ţărilor
socialisite,
5
piese
din
dramaturgia
clasică universală, 4
piese
din
dramaturgia
clasică românească şi 8
piese
din
dramaturgia
occidentală. La
acestea
se adaugă
12 spectacole
de
poezie
ale
teatrelor dramatice,
11
premiere
ale
teatrelor muzicale (Opera,Opereta. Teatrul
.,C. Tănase"), 10
prime
audiţii din
repertoriul muzicii universale,
8
prime
audiţii de muzică românească, 5
premiere
ale
Teatrului
„Ţăndărică",
precum
şi 5
premiereale Circului
de
Stat.
In
total,
instituţiile de
spectacole
din Capitaau
prezentat
în
stagiunea
trecută
94
de
premiere
faţă de 80 în
stagiunea
anterioară, o contribuţie mai deosebită
aducind
în
acest
sens
Teatrul
Naţional.
Teatrul
Giuleşti,
Filarmonica, precum
şi
Teatrul
de Operetă.
Analiza repertoriului stagiunii trecute
relevă
preocuparea
sporită a
teatrelor bucu-
reştene
pentru promovarea
prioritară a
piesei
româneşti.
Este
grăitor în
acest
sens
faptulcă,
în Bucureşti, au
avut
loc în această
stagiune
19
premiere
eu
piese originale,
faţă de
numai
4
premiere absolute
în
stagiunea
precedentă.
ynsTiTuruLin
» c
istosia ;
 
www.cimec.ro

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->