Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
druk5_sem2

druk5_sem2

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by api-3831627

More info:

Published by: api-3831627 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

NARZ\u0118DZIA PROGRAMISTY
Krzysztof Patan
Instytut Sterowania i System\u00f3w Informatycznych
Uniwersytet Zielonog\u00f3rski
k.patan@issi.uz.zgora.pl
Plan wyk\u0142adu:
1. Kompilator j\u0119zyka C
2. Zarz\u0105dzanie projektami
3. Edytory
4. Debugowanie
5. Pro\ufb01lowanie
6. Tworzenie plik\u00f3w pomocy
7. \u015arodowiska programistyczne
Narz\u0119dzia programisty
1
Kompilator j\u0119zyka C/Objective C/C++

\u00a2Kompilator j\u0119zyka C i C++ w systemie Unix \u2013 programcc
\u00a2Kompilator na warunkach licencji GNU \u2013 programgcc
\u00a2Kompilacja \u2013 t\u0142umaczenie programu \u017ar\u00f3d\u0142owego na j\u0119zyk

maszynowy
\u00a2Wynik kompilacji \u2013 modu\u0142 wynikowy (obiektowy)*.o
\u00a2Konsolidacja \u2013 zebranie wszystkich modu\u0142\u00f3w wynikowych i
utworzenie modu\u0142u wykonywalnego
Instytut Sterowania i System\u00f3w Informatycznych
Uniwersytet Zielonog\u00f3rski
Narz\u0119dzia programisty
2
Przyk\u0142adowy program i jego kompilacja
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
printf("Hej, hopla\n");
exit(EXIT_SUCCESS);
}
kompilacja:
$ cc -o hej hej.c
$ hej
Hej, hopla
$ _
brak ustawie\u0144 wPATH \u2013 uruchamianie poprzez dodanie przedrostka./
$ ./hej
Instytut Sterowania i System\u00f3w Informatycznych
Uniwersytet Zielonog\u00f3rski
Narz\u0119dzia programisty
3
Opcje kompilatora
4onazwa pliku\u2013 generowanie modu\u0142u wykonywalnego z okre\u015bleniem nazwy
pliku wyj\u015bciowego; modu\u0142y obiektowe s\u0105 tworzone domy\u015blnie
4-c\u2013 kompilacja plik\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych bez konsolidacji; dla ka\u017cdego pliku
\u017ar\u00f3d\u0142owego tworzy odr\u0119bny plik obiektowy
4Ikataklog\u2013 wstawia katalogna pocz\u0105tek listy katalog\u00f3w, kt\u00f3re b\u0119d\u0105
przeszukiwane w celu odnalezienia plik\u00f3w nag\u0142\u00f3wkowych
4Lkatalog\u2013 wstawia katalogna pocz\u0105tek listy katalog\u00f3w, kt\u00f3re b\u0119d\u0105
przeszukiwane w celu odnalezienia bibliotek

4lfoo\u2013 do\u0142\u0105cza bibliotek\u0119 libfoo
4-static\u2013 do\u0142\u0105czanie tylko bibliotek statycznych
4-g, -ggdb\u2013 w\u0142\u0105czanie informacji dla programu \u015bledz\u0105cego; opcja -gw\u0142\u0105cza

standardowy zbi\u00f3r informacji, opcja-ggdb \u2013 rozszerzony
4-Wall\u2013 wypisanie wszystkich og\u00f3lnie u\u017cytecznych ostrze\u017ce\u0144 jakie mo\u017ce poda\u0107
kompilator
Instytut Sterowania i System\u00f3w Informatycznych
Uniwersytet Zielonog\u00f3rski
Narz\u0119dzia programisty
4
Pliki nag\u0142\u00f3wkowe
Standardowo w katalogu/usr/include
Do\u0142\u0105czanie plik\u00f3w nag\u0142\u00f3wkowych z niestandardowych miejsc: opcja-I , np.:
$ cc -I/usr/openwin/include fred.c
Wyszukiwanie \u0142a\u0144cucha znak\u00f3w w plikach nag\u0142\u00f3wkowych, np. u\u017cywaj\u0105cgrep :
$ grep EXIT_ *.h
stdlib.h:#define EXIT_FAILURE 1
stdlib.h:#define EXIT_SUCCESS 0
Biblioteki
standardowo w katalogach:

/lib
/usr/lib
*.a\u2013 biblioteki statyczne
*.solub *.sa\u2013 biblioteki dzielone

Instytut Sterowania i System\u00f3w Informatycznych
Uniwersytet Zielonog\u00f3rski

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->