Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temperatura Gazów

Temperatura Gazów

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by api-3831751

More info:

Published by: api-3831751 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

WFiTJ
Energetyka
Imi\u0119 i nazwisko
Szymon Sankowski
Rok
III
Zesp\u00f3\u0142
II
\u0106wiczenie
nr X2
Temat: Pomiar temperatury gaz\u00f3w
termoelementami
Data
wykonania:
Data oddania: Zwrot do
poprawy:
Data oddania:
Data
zaliczenia:
OCENA:
1. Wykonanie \u0107wiczenia.

Pomiar temp. gor\u0105cych spalin jest realizowany za pomoc\u0105 trzech termoelement\u00f3w NiCr- NiAl zamocowanych wewn\u0105trz kana\u0142u spalinowego. Dodatkowo mierzona jest temp. powierzchni wewn\u0119trznej \u015bcianki kana\u0142u spalinowego termoelementem Fe-CuNi. Po zapaleniu palnika gazowego nale\u017cy podnie\u015b\u0107 os\u0142on\u0119 izolacyjn\u0105 do g\u00f3rnego skrajnego po\u0142o\u017cenia i zamocowa\u0107 j\u0105 \u015brub\u0105 mocuj\u0105c\u0105. Po ustaleniu si\u0119 temp. wewn\u0105trz \u015bcianki odkr\u0119ci\u0107 zaw\u00f3r wody uruchamiaj\u0105cy aspirator zasysaj\u0105cy spaliny w termoelemencie odci\u0105gowym. odczeka\u0107 kilka minut niezb\u0119dnych do nagrzania kanalika odci\u0105gowego i wykona\u0107 po dziesi\u0119\u0107 pomiar\u00f3w wszystkimi termoelementami NiCr-NiAl (na przemian). Opu\u015bci\u0107 os\u0142on\u0119 izolacyjn\u0105 do skrajnego dolnego po\u0142o\u017cenia. Odczeka\u0107 do ponownego ustalenia si\u0119 temp. \u015bcianki wewn\u0119trznej kana\u0142u spalinowego i powt\u00f3rzy\u0107 seri\u0119 pomiar\u00f3w jak dla poprzedniego przypadku.

2. Cel \u0107wiczenia
Celem \u0107wiczenia jest zapoznanie si\u0119 z metod\u0105 pomiaru temp. spalin przep\u0142ywaj\u0105cy
przez kana\u0142 a tak\u017ce metodami zmniejszania b\u0142\u0119d\u00f3w wskaza\u0144 termoelement\u00f3w.
3. Schemat i zasada dzia\u0142ania termoelementu odci\u0105gowego.

Koniec rury z termoelementem 3 wprowadza si\u0119 do ruroci\u0105gu lub pomieszczenia z gazem, kt\u00f3rego temperatur\u0119 chcemy zmierzy\u0107. Woda pod pewnym ci\u015bnieniem doprowadzona z dyszy 1 wywo\u0142uje podci\u015bnienie i zassanie gazu przez przew\u00f3d 2. Gaz ten op\u0142ywa z du\u017c\u0105 pr\u0119dko\u015bci\u0105 spoin\u0119 3 termoelementu pomiarowego. Wskazania termoelementu zale\u017c\u0105 od pr\u0119dko\u015bci przep\u0142ywu gazu ko\u0142o spoiny pomiarowej.

4. Schemat stanowiska pomiarowego z wykazem aparatury.
Wykaz aparatury:
a) palnik gazowy,
b) dmuchawa powietrza,
c) autotransformator,
d) termoelement Fe-CuNi,
e) termoelement NiCr-NiAl o \u015brednicy termoelektrod 0.3 mm,
f) termoelement NiCr-NiAl o Srednicy termoelektrod 1.0 mm,
g)termoelement zasysaj\u0105cy NiCr-NiAl,
h)miliwoltomierz cyfrowy
5. Wyniki pomiar\u00f3w.
Lp
termoelement
wzorcowy
NiCr-NiAl
\u03c60.3
NiCr-NiAl
\u03c6 1. 0
Odci\u0105gaj\u0105cy
U [mV]
U [mV]
U [mV]
U [mV]
1
13,9
14,1
14
15,7
2
13,9
14,1
13,9
15,7
3
13,9
14,2
14,1
15,8
4
13,9
14,1
13,9
15,6
5
13,9
14,1
13,9
15,7
6
14
14,1
13,8
15,7
7
14
14,1
13,8
15,7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->