Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 5, anul XX, mai 1975

Revista Teatrul, nr. 5, anul XX, mai 1975

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Revista Teatrul, nr. 5, anul XX, mai 1975
Revista Teatrul, nr. 5, anul XX, mai 1975

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
REVISTA A CONSILIULUI CULTURII Şl
EDUCAŢIEI
SOCIALISTE
Dreapta
: Ion
Caramitru, Viclor Uebengiiic.
şi
Toma Caragiu
..Azilul
de
noaple"
(le
Maxim Gorki, Tcalrul
„Bulandra".Jos
:
Comedia Franceză,
în
turneu
în (ara
noastră. Scenă„Horajiu"
de
Corneillc.
 
www.cimec.ro
 
Nr. o (anul XX)mai 1075REVISTĂ LUNARĂ EDITATĂ DE
CONSILIUL
CULTURII
Şl EDUCAŢIEI
SOCIALISTE
Şl DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
REPUBLICA
SOCIALISTĂ ROMÂNIA*** Consecvenţă, prestigiu, respect P- *IONUŢ
NTCULESCU
: Patriotismul unei stagiuni : L877—J878 p. 3
MIRCEA
MANCAŞ ;
Etic,
psihologic şi
uman
in piesa românească m>uă . . p. 11
LEOMDA
TEODORESCU
: Sensul unei evoluţii (II) p. 15
AL.
MIRODAN : Puiule dc suspensie P- 18
PAUL TUTUNGIU
: O convorbire cu TEODOR M V/l CU p. 19
ViRGIL
MI NŢEAM :
Tristul
figurant
p. 2(i
Turnee
de peste hotare
FLORIN
TORNEA si
VIRGIL
MUNTEANU : „Comedia franceza" p. 27
FLOR1AN
l'OTRA : Teatrul .Naţional din Budapesta p. .'51ŞTEFAN IUREŞ : Teatrul de păpi olandez, p. .Ti
*
AMZA
SACEANU
:
Spune fabula
!>• 36,, Antract p. 37
FLORIAN
POTRA : Trebuie mai
nudl
? p. 38
CRONICA
DRAMATICA Semnează : MARGARETA IJARBUŢA, CRISTINA
CONSTANTINI
li, MIIIAI CRISAN.
VALERIA
DUCEA.
MIRA
IOSIF,
VIR
GIL
MUNTEAN U. CONSTANTIN RADI -MARIA.
PAUL TUTUNGIU
p. .5 »
MIRCEA
ŞTEFANESCU : O aniversai |>. 7(i
STAN
VLAD
: Slobozia scenă deschisă p. 77MĂRIA MARIN : Viitorul rol — Siniona
Bondm-
si Coslel Constau lin . . . p. 78MIIIAI NA DIX ; Citind sonde de Shakespeare p. 80
NATALI
A
STANCU-ATANAS1U
:
..Eroica
«Ic lîucnos
Aircs"
p. 81
CRONICA
T.V. Semnea: DUMITRU SOLO.MON şi DOINA MOCA . . . p. 8.'5
ALECU
POPOVICI : Antract p. 85
DOCUMENTAR
Grigore Vrnlura |>. 86
M
RCEA
ALRULESCU
: Foyei p. 88
MIRCEAMAN
CAŞ : Nalalia Profir p. 89
ANDI1LT
BALEANU
: Tealnd dc Comedie in Uirueu in Danemarca şi Suedia . . p. '.)!)
STANVLAH*
: Maşinalii de scenă p. 91Dicţionar lonlralION TOBOŞAR J : Alegoria in teatru (II) p. 91Foto : Ileana MuncaciuRedaia si administraţia
str.
Const. Miile. nr. 5—7—9, Bucureşti
'IVI.
L4.35.88 - 14.35.58t Redactor ?cf RADU
POPESCU
Coleoiul de rerlaciie :
AUREL
BARANGA, MII IN EA
GITEORGIIIU.G
IONESCU-GION. HOREA
POPESCU.
ALECU
POPOVICI. DINU
SARARU.
NATALI
A
STANCU-ATANASIU,
FLORIN TORNEA (redactor şef adjunct).
 
www.cimec.ro
 
Consecvenţă,
prestigiu,
respect 
M
ai
activă şi mai eficientă ca oricînd, politica internă şi externă aRomâniei socialiste înscrie în cartea de aur a istoriei
pagini demne
de admiraţie. în cei 30 de ani care au trecut de la victoria asuprafascismului, de la
Eliberare,
s-au produs. în
toate domeniile
de activitate dinţara noastră — în dezvoltarea economiei, în perfecţionarea relaţiilor sociale, îu răspîndirca culturii, a ştiinţei, a
tuturor
artelor — salturi cantitative şi
cali
tative nu
numai
fără precedent, dar care nici nu puteau fi
imaginate
cu
numai
Irei-patru decenii în ur.Sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general,tovarăşid Nicolae Ccauşescu, au fost parcurse, într-un
timp
record, mai
multe
etape istorice de însemnătate fundamentală. Poporul nostru a lăsat,
demult,
 în urmă, in cenuşa istorici, orînduirea burghezo-moşiereasşi s-a îndreptat,
cu
vigoare tinerească în acţiune şi cu
maturitate
deplină în gîndire, către
edificarea
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi
trecerea
către comunism.
N
i
se pare
firesc
să
depunem
mărturie despre aceste realităţi şi per
spective,
aici,
în
paginile
unei reviste a cărei activitate, critică şi
creatoare,
este consacrată teatrului românesc. Pentru că azi, viaţateatrală de la noi e chemase împletească, mai
mult
şi mai puternicdecît oricînd, cu
toate
aspectele vieţii morale, sociale şi politice a ţării. Simultan cu propăşirea ansamblului vieţii economice şi sociale a Roniei care
dintr-o
ţară cu economia slab dezvoltată şi
predominant
agrară s-a transformat într-o ţaindustrial-agrară în plină dezvoltare — au cunoscut o larînflo
rire
învăţămîntul, ştiinţa, artele, inclusiv arta teatrului, factori de primă însemnătate în progresul societăţii omeneşti şi, în consecinţă, în construcţia
socia
lismului.
Fiecare
pas înainte pe care 1-a făcut şi îl face — în ritm accelerat Ronia socialistă, în ansamblul
omogen
al sectoarelor sale de muncă şicreaţie, este un act de consecvenţă cu înaltele principii călăuzitoare ale
poporu
lui nostru — magistral
formulate
în Programul Partidului Comunist Român,
document fundamental
pentru făurirea viitorului. Aceeaşi consecvenţă, aceeaşidemnă principialitate, sînt evidente în
toate
acţiunile,
atit
pe plan intern cîtşi pe plan extern, ale statului şi
popondui
român, sub cîrmuirea, demnă, justăşi fermă, a tovarăşului Nicolae Ceauşcscu.
Este
departe de a se stinge puternicul ecou al călătoriilor sale în ţări de pe aproape
toate
continentele lumii.Documentele de politică internională şi de relaţii bilaterale, încheiate cu
ocazia
acestor călătorii precum şi cu prilejul vizitelor
unor
înalte personalităţi străine, şefi de state şi de guverne, în România , au
format
o trainică structură a raporturilor interstatale de tip nou, caracteristice pentru onouă ordine economică şi politică în lume. Conform acestui tip de relaţii
1
 
www.cimec.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->