Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

Ratings: (0)|Views: 97 |Likes:
Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976
Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
REVISTĂ
A CONSILIULUI CULTURII Şl
EDUCAŢIEI
SOCIALISTE
Tn
acest
numâr:CONGRESUL EDUCAŢIEI
POLITICE
Şl
AL
CULTURII
SOCIALISTE
Semnează
:
Horia
Lovinescu,
Constantin Măciucă, Valentin
Sil
vestru, Florian Potra,
Al.
Mirodan,
Gheorghe
Vlad,
Dumitru
Solomon
şi
alţii
PODUL SOARELUI
piesă
în
două părţi
de
Şerban Codrin
Cronica
dramatică, discuţii,
interviuri,
reportaje,
meridiane
Radu Beligan
„O,
pentru
ce îmi
daţi
povara
grijii
(Shakespeare
:
„Richard
al
IIMea")
4
Carmen Galin
„Dimineaţa
e
lumină
ţi nu mai ai
de
ce
-ţi
fie
frică"
(Ibsen
:
„Raţa sălbatică")
 
www.cimec.ro
 
 Nr.
(anul^
^ 21)
iunie
W7
Revistă lunară editaţii de
ConsiliulCulturii
şi
Edu
caţiei
Socialiste
şi de
Uniunea
Scriitorilor
din
Republica
Socialistă România.
Redactor-şef 
RADU POPESCU
Colegiul de redacţie :
AUREL
BARANGA,MIHNEA GHEOR-
GHIU,
C.
IONESCU-
GION, HOREA PO
PESCU,
ALECU
PO-
POVICI,
DINU SĂRA-
RU.
NATALIA
A-
TANASIU, FLORINTORNEA
(redactor-şef adjunct).
CONGRESUL EDUCAŢIEI
POLITICE
ŞI AL
CULTURII SOCIALISTE
* * *
Nobila
răspundere p. 2
Din
lucrările secţiunii
pentru
creaţiamuzicală şi dramatică
I10RIA LOVINESCU
: Omul nou — un
imperativ impus
de realităţi p. 5
CONSTANTIN
CIU: Vocaţia educativă a
teatrului
p. 6
VALENTIN
SILVESTRU
:
Ponderea teatrului
in
cadrul
culturii
socialiste
p. 8
SINKA
KAROLY :
Propagarea
şi
valorificarea
creaţiei
originale
p. 10
In
lumina Congresului
educaţiei
politice
şi al
culturii
socialisteFLORIAN
POTRA : Artă şi
ideologie
— o singură
expresie modelatoare
p. 12
AL.
M
IROD
AN
:
AJirmarca
originalităţii p. 13
BISZTRAI
RIA :
Actorul
în
promovarea
artei
militante,
p. 14
ALECU
POPOVICI : Forţa de
convingere
a
unor
eroi
adevăraţi p. 15GHEORGHE
VLAD
:
Responsabilitatea
scriitorului
. . p. 17
ALEXA VISARION
:
Pentru
adevărul
artei
. . . . p. 18
DAN MICU
:
Necesitatea teatrului politic
p. 19
DUMITRU
SOLOMON :
Umanismul
şi
fericirea
. . . p. 20
CORNEL1U
MARCU LONEANU
: Conştiinţa de
sine
a
unui popor,
a
unei
naţiuni p. 22
MARGARETA BARBUTA
:
Dramaturgia examenului
deconştiinţă p. 24
LEONIDA
TEODORESCU :
Dramaturgia
ca literatură . . p. 28
PAUL TUTUNGIU
: O
convorbire
cu
Virgil
Stoenescu
. . p. 29
Teatrul
de
amatoriVICTOR PARIION
:
Pledoarie pentru
un
drum
şi un
stil
propriu
. . . . p. 34
Intilnirile revistei
„Teatrul"REP : 24 mai 1976
Colocviu vilcean
p. 37
Semnal
VIRGIL MUNTEANU
:
Interpretul,
uraganul
şi forţa
gra
vitaţionap. 40
 
www.cimec.ro
 
Cronica
dramatică
('.ionici
la
spectacolele
: „Cazul Enăchcscu*
4
de Eugenia
Busuioceanu,
„Cafeaua actriţei" de
Emil
Poenaru,„Un leagăn pe cer" de
Silt5
Andras,
dramatizare deSzal>6 Jozsef, „Barbarii" de
Maxim
Gorki,
„Ne
vestele
vesele din Windsor" de Shakespeare, „Omuldezăpadă" de A. de
Hcrz,
„Tineri căsătoriţi caucameră" de
Mihail
Roşcin, „După cădere" de
Arthur
Mii
„Aceşti Îngeri trişti" de D. R. Popescu.Semnea: RADU
ALBALA,
CRISTINA CONSTAN-
TTNIU,
KOCSIR
MARIKA,
MIRA IOSIF, IONUŢ
NICULESCU
p. 4t
Viitorul
rolMĂRIA
MARIN
:
Violeta
Popescu şi Ştefan Iordache . . p. 54
Puncte
de suspensie...
AL.
MIRODAN : O banalizare originală . . . . p. 58Discuţii
PAUL
EVERAC : Concepţii şi direcţii în
critica
dramatică p. 59
DOINA
MOGA :
Baletul
Felix
Blaska p. 68
Turnee
de peste
hotare
BOGDAN
ULMU
:
Teatrul
Dramatic din
Plovdiv.
Romeoşi Julieta de Shakespeare p. 69
Meridiane
PETRE
IOSIF : In doprimăveri
italiene
. . . . p. 70
Foto
: Ileana
Muncaciu.
 REDACŢIA Şl
ADMI
 NISTRAŢIA
Str.
Constantin
Miile
AV. 57
 —
9
Bucureşti
Tel
14.35.S8
fi
14.35.58
PODUL
SOARELUIpiesă Iu dopărţi
(patru tablouri)
deŞerban
CodrinPAUL
TUTUNGIU
: La
Teatrul
popular din
Alexandria
:Un
rulment
numit
Calypso" de I. D. Şerban . . p. 95
Teatrul
radiofonic
M.
ALEXANDRU : Cronica p 96
 
www.cimec.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->