Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
26Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kursus Geografi Persekitaran - Kajian Lapangan di Langkawi - Pelancongan

Kerja Kursus Geografi Persekitaran - Kajian Lapangan di Langkawi - Pelancongan

Ratings: (0)|Views: 4,012|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus Geografi Persekitaran : Kajian Lapangan di Langkawi - Kegiatan Ekonomi Pelancongan oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 2/2011 dari IPG KaDRI
Kerja Kursus Geografi Persekitaran : Kajian Lapangan di Langkawi - Kegiatan Ekonomi Pelancongan oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 2/2011 dari IPG KaDRI

More info:

categoriesTypes, Research, History
Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
HALAMAN PENGAKUAN
“ Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
 yang tiap
 –
 
tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya ’’.
 TandatanganNama PenulisTarikhTandatanganNama PenulisTarikhTandatanganNama PenulisTarikh
 
SEKAPUR SIREH...
Assalamualaikum, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya dapat kamimenyiapkan tugasan Kerja Kursus Berasakan Ilmu (KKBI)
 –
Projek GeografiPersekitaran (PSS 3104) dengan jayanya.Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan khas untuk pensyarahtersayang, Puan Anisah Bt Harun dan Cik Nur Hijrah Bt Zakaria . Tanpa bimbinganmereka, tidak mungkin kami dapat menyiapkan tugasan ini mengikut piawaian yangtelah ditetapkan. Sesungguhnya segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diperolehisepanjang menyiapkan tugasan ini amatlah berharga serta akan dipraktikkan padamasa hadapan.Ucapan jutaan terima kasih ditujukan kepada pemandu pelancong yang banyakmemberikan informasi yang diperlukan mengenai kawasan kajian serta sabar melayanisetiap pertanyaan yang diajukan oleh kami. Ribuan terima kasih turut ditujukan kepadasemua responden yang sudi memberikan kerjasama yang baik sama ada ketikaditemubual atau ketika menjawab borang soal selidik.Tidak ketinggalan kepada semua ahli kumpulan, ucapan tahniah dan syabaskerana telah berjaya menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Buat ibu bapa yangkami sayangi, terima kasih di atas bantuan kewangan serta tidak jemu memberikansokongan moral agar kami berjaya menyiapkan tugasan ini.Selain itu, terima kasih kepada rakan- rakan dari unit PISMP Kajian SosialSemester Dua yang sudi berkongsi pandangan dan melontarkan idea yang bernasdisaat kami ketandusan idea.Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secaratidak langsung dalam menjayakan proses menyiapkan kerja kursus ini. Semoga Allahmemberkati mereka.
 
PERKARA MUKASURAT1.0 PENDAHULUAN
1
2.0 KAEDAH MENGUMPUL MAKLUMAT
2
3.0 KONSEP BUDAYA
3.1
Budaya Menghargai masa
3.2
Budaya mematuhi peraturan
3.3
Budaya Gotong-royong
3.4
Budaya berpakaian
3.5
Budaya Seni Tari dan Alat Muzik
345677
4.0 SUMNER MENGAPLIKASIKAN BUDAYA
4.1
buku teks
4.2
Information Communication Technology (ICT)
4.3
Bahan bantu mengajar
4.4
Projek kewarganegaraan
99111212
5.0 NILAI-NILAI MURNI DALAM USAHA MEREALISASIKAN PERPADUAN
13
6.0 RUMUSAN
14
7.0 BIBLIOGRAFI
15
LAMPIRAN
33

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Norizan Ahmad liked this
Jeqhlin Mannoris liked this
Nadia Dia liked this
Exora Iraa liked this
Fatimah Jamadi liked this
Amirul Mohammad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->