Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 9 anul XXII, septembrie 1977

Revista Teatrul, nr. 9 anul XXII, septembrie 1977

Ratings: (0)|Views: 115|Likes:
Revista Teatrul, nr. 9 anul XXII, septembrie 1977
Revista Teatrul, nr. 9 anul XXII, septembrie 1977

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

 
Nr.
9
septembrie
1977
REVISTĂ
A
CONSILIULUI CULTURII
Şl
EDUCAŢIEI SOCIALISTE
ι
LA
DESCHIDEREA
STAGIUNII:
vlurl,
reportaje,
mărturii
de
creaţie în
dezbatere:
CRITICA
DE
TEATRU
ŞERBAN CIOCULESCUla
75 de ani
NTIER
DRAMATURGIC
NOAPTEA
PE
ASFALTpiesa
de
THE0DOR MĂNESCU
» ilea dramati
·
muzicăîleviziune
·
meridiane
·
fost
tional
di/i
George>
Motoi
μ
Mitei
Gheorghiu
i
..r;i
Iie
u
Adam
? tie
Leon.du
Teodorescu,
Teatrul
Xntiona
mtcnrefti
Taiiana
lekel,
Vistrian
Roman
>i
Maria
Potra
in
JU-
(ct a
Fericirii
de
Au r e l
Baronga,
Teatru]
Mic
 
www.cimec.ro
 
 Nr.
9
(anul
XXII)
septembrie
1977 
Revistă lunară editată do
Consiliul
Culturii
şi
Edu
caţiei Socialiste şi de
Uni
unea
Scriitorilor
din Re
publica
Socialistă Româ
nia
Redactor-şef 
RADU
POPESCU
Retlactor-şef 
adjunct
FLORIN
TORNEA
La
deschiderea
stagiunii
Cuvlntul
tovarăşului
Ladislau
Hegedus* * ·
Dimensiuni
şi perspective
M1RCEA
ŞTEFANESCU : Nu
reluare,
ci premieră .
SANDA MANU
: „Romulus cel
Mare"
....
CRISTIAN MUNTEANU
: „Cine a fost
Adam
?" parabolă modernă
I.EONIDA TEODORESCU
: Instăpînirea
talentului
M1HAI
BERECHET
: Ce
stagiune
îmi
doresc
. .* * *
Teatrul
Mic : Noua reţetă a Reţetei
fericirii"
ILEANA
DUNAREANU
: Despre poezia
stagiunii
.
FLORICA
ICHIM
: Avalanşă de
premiero
. . .
DAN
NASTA
: Peter Hacks sau Metamorfozele
iubiri
AI*
POPOVICI
: Teatru-şcoală şcoalâ-teatru . . .* * *
Prin teatrele
din ţară89910
lt
11
12
p.
14
p.
15
(interviuri
şi
reportaje realizate
de
PAUL TUTUNGIU,
VIRGIL
MUNTEANU,
IONUŢ
NICULESCU
şi C. PA-
RASCHIVESCU)CRONICA DRAMATICA
Semnea:
CRISTINA
CON-
STANTINIU-DUMITRESCU, MIRA 10SIF, VIRGIL
MUNTEANU,
CONSTANTIN PARASCHIVESCU, CON
STANTIN
RADU MARIA
I.
Ν. : Rampa", acum 50 de ani
Muzică
RADU STAN
: „Dragoste şi jertfă" la
Opcrn
Română .LUMINIŢA
VARTOLOMEI
:
Zilele muzicii
româneşti
p.
17
p.
29
p.
30
p.
31
V. MINDRA
:
Politic
şi poetic În
teatru
p. 33
M1HAI
NADIN
:
Noutate
şi
confirmare
p. 34
Semnal
VIRGIL
MUNTEANU
: Albă, grasă şi frumoasă . . . p. 36
IONUŢ
NICULESCU
: Şerban Cioculescu la 75 de ani . . p. 37Şantier
dramaturgieRADU
F.
ALEXANDRU,
ION BAIEŞU, LIA CRIŞAN,
MIRCEA RADU IACOBAN, VASILE NICOROVICI,ALEXANDRU
SEVER,
DUMITRU SOLOMON, VIR
GIL
STOENESCU,
I. D. ŞERBAN,
LEONIDA TEODORESCU, PETRU VINTILA, GHEORGHE VLAD
, p. 40
 
www.cimec.ro
 
La
deschiderea stagiunii
Z
a Clubul
Uzinelor 
„Republica",
vineri,
15
septembrie
1977,
orele
15,30 aşa cum au
anunţat toate publicaţiile
noastre
cotidiene
a
avut 
loc
deschiderea oficială
a
stagiunii
teatrale
şi
muzicale 1977—1978.
Faptul
acest 
act 
solemn
s-a
săvîrşit 
in
incinta
unei instituţiimuncitoreşti vorbeşte
cu
elocvenţă despre
o
realitate
semnificativă
în
 peisajul nostru
cultural
despre strînsa apropiere
a
făuritorilor 
bunu
rilor 
spirituale
de
producătorii
bunurilor 
materiale.
Teatrul
„Nottara"
a
prezentat unei numeroase asistenţe
alcătuită,
în cea mai
marc
parte,
din
muncitori
de
înaltă
calificare,
ingineri,
maiştri,
ca şi din
tineri
ucenici
spectacolul
cu
piesa
Patima
fărăsfîrşit
de
Horia
Lovinescu,
piesă premiată,
in
vara
aceasta,
la
înche
ierea
primei
ediţii
a
Festivalului
naţional „Cîntarea României"
şi
asupra
căreia
revista
noastră
a dat la
timp
seamă, îndată după premieră.înainte
de
ridicarea
cortinei
inaugurale
a
stagiunii,
tovarăşul
 Ladislau
Hegedils,
secretar 
de
stat 
la
Consiliul
Culturii
şi
Educaţiei
Socialiste,
a
rostit 
cuvintul
de
deschidere,
pe
care
îl
publicăm
mai jos :
• 
Cuvîntul tovarăşului
LADISLAU
HEGEDÏIS,
secretar
de
stat
la
Consiliul
Culturii
şi
Educaţiei
Socialiste
V
iaţa cultural-artistică
a
ţării consemnează astăzi
un
eveniment
de
semnifi
caţie majoră
:
deschiderea
stagiunii
teatrale
şi
muzicale 1977—1978. Însufleţite
de o
înaltă conştiinţă
a
responsabilităţii sociale
susţinută
de
flacăra
vie
a
vocaţiei
artistice
animate
de
dorinţa dezvoltării continue
a
profesionalităţii,
colec
tivele
instituţiilor
de
spectacol
teatral
şi
muzical
au
pregătit noua stagiune călăuzite
de
năzuinţa nobilă
de a
spori
funcţia modelatoare
a
artei,
de a
creşte necontenit
contri
buţia
ei la
educarea complexă, cetăţenească
şi
estetică,
a
maselor.
Arta,
în
societateanoastră,
în
spiritul
cerinţelor actuale
ale
acesteia, spunzînd orientărilor cuprinse
în
documentele
de
partid,
ale
Congresului
.
Educaţiei
Politice
şi al
Culturii
Socialiste,
sc
afirmă
ca un
instrument
din ce în ce
"
mai eficace
de
perfecţionare socială,
de
îmbogăţire spirituală
a
maselor.
In
repertoriul
formaţiilor
teatrale
şi
muzicale, creaţia românească ocupă
un loc
preponderent,
de o
atenţie deosebită bucurîndu-se operele
noi,
carereflectă, într-o largă
diversificare
stilistică, aspecte
şi
probleme actuale.
Ne
este deosebitde plăcut
să
constatăm
că
toate
teatrele
din
ţară inaugurează stagiunea
cu
spectacole
 
www.cimec.ro

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mironel Vasile liked this
drnaturadan9268 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->