Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JAIJAIDIN Love Volume 1 (2)

JAIJAIDIN Love Volume 1 (2)

Ratings: (0)|Views: 645|Likes:
Published by api-3788255
Bangla Magazine
Bangla Magazine

More info:

Published by: api-3788255 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

\u00dfrJoJK\u2264T
- Fo UJj
14 \u00dflms\u2206~JKr nJPuJmJxJ Khmx\u00c7 pJ~pJ~Khjn J P u J m J x J x\u00c4UqJ~ nPr pJPm nJPuJmJxJr WajJ~\u00c7
KT\u2202\u00e1 IJKo KuUKZ InJPuJmJxJ, IPrJoJK\u2264TfJr TgJ\u00c7

I\u00b7 m~x \u00dfgPTA KZuJo UMm \u00dfrJoJK\u2264T\u00c7 KT\u2202\u00e1 A\u2264JrKoKcP~a kJPxr kr mJmJPT yJKrP~ mqmxJr TJrPe Fm\u00c4 C\u00f3 Kv\u00e3J uJn TPr KjP\PT k\u00b4KfK\u00d4f TrJr \jq \u00dfrJoJ\u00bf TrJr xo~ mJ xMPpJV KZu jJ\u00c7 A\u00f2J KZu KmP~r krA \u00dfrJoJ\u00bf TrPmJ \u00dfmRP~r xP\u00f1\u00c7 KT\u2202\u00e1 K\u00a9v mZPr UMm C\u00f3 KvK\u00e3f S \u02dbJat \u00dfmR \u00dfkPuS \u00dfmR-Fr oPiq \u00dfrJoJK\u2264TfJr KZaJPlJaJS \u00dfjA\u00c7

IJoJr \u02d8L UMm \u00e8eL\u00c7 FT\j oKyuJr KmKnj\u00fa \u00e8eJmuL pKh KmPv\u00e4we TrJ pJ~, pKh k\u00b4KfKa KmwP~
100 jJ\u2019Jr irJ y~ fJyPu \u00dfx kJPm Kj\u00d5\u201ek :
%
1. IJhvt oJ
80
2. IJhvt TjqJ
80
3. WrPT xM\u00aar TPr xJK\P~ f\u00e1uPf
90
4. \u201ekYYtJ xJ\x\u00f6J S IPjqr TJPZ Ck\u02d9JkT
90
5. rJj\u00faJ TrJ, mJ\u00f3Jr \u00dfhUJPvJjJ~
85
6. IJhvt \u02d8L
50
7. \u00dfk\u00b4KoTJ mJ \u00dfrJoJK\u2264TfJ~
10
pKhS CkPrr oJTtKva IJoJr \u02d8Lr kZ\u00aa yPm jJ fmMS fJPT F jJ\u2019JrA \u00dfhPmJ\u00c7
KTZM ChJyre KhA\u00c7

IJoJr A\u00f2J pUjA TKu\u00c4Pmu mJ\JPmJ fUjA \u00dfx hr\J UMPu yJKx oMPU \u02ddJVfo \JjJPm\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfhUPf kJA fJr oMU j~, fJr Kjf\u2019\u00c7 \u00dfTJPjJ oPf, hr\Jr \u00c9zPTJ-aJ UMPuA Kjf\u2019 \u00dfhJuJPf \u00dfhJuJPf \u00dfnfPr d\u00e1PT pJ~\u00c7

vLPfr rJPf \u00dfuPkr KjPY fJPT \KzP~ iPr \u00caPf YJA\u00c7 KT\u2202\u00e1 IJoJr kJPv \u00caPu fJr mPu WMo y~
jJ\u00c7 hM\Pj hMkJPv gJKT, oJP^ gJPT TjqJ\u00c7

KmP~r kr kr FTmJr kJvJkJKv mPx KaKnPf FT KxPjoJ \u00dfhUJr xo~ FTaJ \u00dfrJoJK\u2264T hOvq \u00dfhPU nJPuJmJxJ~ IJ\u00e2J\u2202 yP~ pUj fJr KYmMT iPr IJhr TrPf \u00dfVKZ fUj fJr ^JoaJ, \u00dffJoJr \jq vJK\u2202Pf FTa\u00e1 \u00dfaKuKnvj \u00dfhUJr \u00df\J IJPZ? \u00dffJoJr TJPZ mxPuA \u00dfUJYJ-\u00e8fJ!

Sr TgJ \u00cajPu nJPuJmJxJ kJuJPjJr kg kJ~ jJ\u00c7

\u00caPjKZ \u00dfrJoJK\u2264TfJ x\u00c4\u00e2JoT\u00c7 KT\u2202\u00e1 IJoJr \u00dfmuJ~ fJ UJPa jJ\u00c7 FTmJr \u00dfTJPjJ FT TJrPe fJPT IPjT IJhr TrJr kr pUj k\u00b4Kf IJhPrr IPk\u00e3J~ IJKZ fUj \u00dfx \JjJPuJ, TJu \u00dfZPur \u00db\u00e1Pu \u00dfmfj KhPf yPm \u00dfpj IJKo n\u00e1Pu jJ pJA\u00c7 \u00dfTJj xo~, IJr KT TgJ!

pJT\u00c7 IJoJr \u02d8Lr Foj \u00e3ofJ \u00dfp oJAP\u00e2JSPnPj Vro TrJ m\u02dc\u00e1PTS oJ\u00a9 FTKa TgJr \u00c6JrJ Kck l\u00ed P\r m\u02dc\u00e1Pf kKref TrPf kJPr\u00c7 KxPjoJ, jJaPTr nJPuJmJxJr hOPvqr k\u00b4Kf AK\u00f1f TrPu \u00dfx mPu, Sxm KxPjoJ-jJaPT y~\u00c7 fJ mJ\u02dcPmr \jq j~\u00c7

pJ~pJ~KhPjr KmPvw x\u00c4UqJ \u00dfpUJPj nJPuJmJxJr TgJ gJPT fJPT kKzP~KZ, \u00dfTJPjJ lu y~Kj\u00c7 IJoJr xom~xL m\u00ba\u00e1rJ pUj x\u00acJPy hMA KfjmJr \u02d8Lr xP\u00f1 \u00dfk\u00b4o TPr, IJoJr hv KhPjS FTmJr \u00dfk\u00b4o TrJ yP~ SPb jJ\u00c7

nJPuJmJxJr TgJ muPu fJr C\u2022Pr \u00dfx mPu, \u00dffJoJPT \u00dffJ IjMoKf KhP~A \u00dfrPUKZ\u00c7 IJPrJ FTKa
KmP~ TPrJ\u00c7
IJKo krL\u00e3J TPr \u00dfhPUKZ, \u00dfx IJoJPT UMm nJPuJmJPx\u00c7
IJKoS fJPT UMm nJPuJmJKx\u00c7

IJKo UMm iJKotT mqK\u00dc\u00c7 K\u00c6fL~ KmP~ TrJ mJ jLKfyLj \u00dfTJPjJ TJ\ TrJ kZ\u00aa TKr jJ Fm\u00c4 IJoJPT KhP~ fJ x\u00f7mS j~\u00c7 \u02d8Lr FA InJPuJmJxJ xMun mqmyJPr UMm T\u00d3 kJA\u00c7 xm UMPu mPuKZ, \u00dfmJ^JPf \u00dfYP~KZ\u00c7 KT\u2202\u00e1 \u00dfTJPjJ uJn y~Kj\u00c7 IJoJr FA \u00dfrJoJK\u2264T oj \u00dfTmuA \u02d8Lr nJPuJmJxJr \jq \u00dfTPh oPr\u00c7

KbTJjJ k\u00b4TJPv IKj\u00f2\u00e1 T
KT ?
- IJ\of rJjJ
FTKhj mJmJ muPuj, KmP~ Tr\u00c7
mJKzr xmJA FUJPj-\u00dfxUJPj hMA YJraJ \u00dfoP~ \u00dfhPUS \u00dfluPuJ\u00c7 FTKhj IJoJPTS FTaJ \u00dfoP~
\u00dfhUPf muPuJ\u00c7 \u00dfxA k\u00b4go\u00c7

k\u00b4KfPmvL FT\Pjr mJKzPf IjJjM\u00d4JKjTnJPm \u00caiM FT kuPTr \jq fJPT \u00dfhUuJo\u00c7 \u00dfx \u00dfYJU f\u00e1Pu IJoJPTS \u00dfhUPuJ\u00c7 FA \u00dfhUJPhKUaJ WaPf xo~ \u00dfuPVKZu FT KoKjParS To\u00c7 IJoJr yqJ IgmJ jJ muJr IJPVA WajJ\u00e2Po FT\Pjr xP\u00f1 fJr KmP~ yP~ pJ~\u00c7 IJr fJPT oPj gJPTKj, gJTJr TgJS j~\u00c7

Fxm IPjT kMrPjJ TgJ\u00c7 xm n\u00e1PuA KVP~KZuJo\u00c7 ybJ\u201c \u00dfxKhj cJTPpJPV FTaJ KYKb \u00dfkuJo\u00c7
IJ\u00c1pt! \u00dfxA \u00dfoP~Ka KuPUPZ\u00c7
k\u00b4J~ kPjPrJ mZr kPr \u00dfoP~Ka fJr hMmtufJr TgJ k\u00b4TJv TrPuJ\u00c7 \u00dfx FUj FT\Pjr \u02d8L,
x\u2202JPjr oJ\u00c7 IPdu KmP\u2022r oJP^ mxmJx\u00c7 xmJA xMUL mPuA \JPj\u00c7 IJKoS FUj irJPZJ~Jr
mJAPr\u00c7 fmMS FPfJKhj kPr fJr \u02ddLTJPrJK\u00dc IJoJr \u00dfnfPr jf\u00e1j \u00dfmJPir \j\u00ec KhP~PZ\u00c7 k\u00b4v\u00fa
\JPV, FaJPTS KT nJPuJmJxJ mPu?
bJT\u00e1rVJS \u00dfgPT
\u00dfyJPau
- oJxMh rJjJ

28 oJYt 2002 xJu\u00c7 IJorJ \u00dfoJa hv\j dJTJr CP\u00a8vq rSjJ yuJo\u00c7 FP\K\u00bfr TgJ oPfJ fJPhr IKlPxr TJPZA FTKa \u00dfyJPaPu rJf TJaJPjJr \jq CbuJo\u00c7 k\u00b4PfqPTr xP\u00f1A fJPhr VJKct~Jj rP~PZ\u00c7 IJoJr xP\u00f1 IJoJr mJmJ\u00c7

\u00dfhJfuJ~ k\u00b4PfqPTA \u00c0o Kju\u00c7 IJKo Fm\u00c4 IJoJr mJmJ FT \u00c0Po\u00c7 kJvJkJKv hMPaJ Kx\u00f1u \u00dfmc\u00c7 YJrKhPT nLwe \u00dfjJ\u00c4rJ\u00c7 mJmJ FPfJ IkKr\u00cfJr \u00dfhPU nLwe \u00df\u00e3Pk \u00dfVPuj\u00c7 \u00dfyJPau m~PT \u00dfcPT muPuj F\u00e8PuJ kKr\u00cfJr TrPf\u00c7

\u00dfZPuKa FojnJPm hJKzP~ rAPuJ \u00dfpj KTZMA \u00dfvJPjKj\u00c7 KTZM\u00e3e kr K\, IJ\u00f2J mPu YPu \u00dfVu\u00c7
KmTJu YJraJ\u00c7 \u00c0o \u00dfgPT \u00dfmKrP~ \u00dfhKU mJAPr j~\j mPx IJ`J KhP\u00f2\u00c7 IJoJPT \u00dfhPU xmJA \u00dfmv
IJV\u00b4y KjP~ muPuJ, mx fJzJfJKz, TgJ IJPZ\u00c7
muuJo, KT TgJ?
rJ\ muPuJ, IJ \u00dfr, hJ\u00c0e mqJkJr WPa \u00dfVPZ!
rJ\ rJ\vJyLr \u00dfZPu\u00c7 j~\Pjr oPiq fJr xP\u00f1 IJr AorJPjr xP\u00f1 IJoJr \u00dfmv xUqfJ yP~PZ\u00c7

AorJj IJoJPhr oPiq m~Px xmJr \u00dfZJa\u00c7
rJ\ fJPT muPuJ, AorJj, f\u00e1Ko FTa\u00e1 \u00c0o \u00dfgPT WMPr IJPxJ \u00dffJ\u00c7
AorJj IKj\u00f2J xP\u2022\u00f4 S CPb YPu \u00dfVu\u00c7

fJr YPu pJS~Jr xP\u00f1 xP\u00f1A rJ\ Klv Klv TPr muPuJ, \JKjx, IJorJ \u00dfTJgJ~ FPx
\u00dfkRPZKZ?
\u00dfTj? dJTJ~\u00c7
IJPr \u00dfxaJ \u00dffJ \JKjx nJPuJ TgJ\u00c7 KT\u2202\u00e1 FUj IJorJ xmJA \u00dfTJgJ~ IJKZ muPf kJKrx? FTaJ
\u00dfoRYJPTr \u00dfnfr\u00c7
\u00dfrPV KVP~ muuJo, KT xm C\ufb01J-kJ\ufb01J mTKZx\u00c7

rJ\ FTaJ oMYKT yJKx KhP~ muPuJ, IJ \u00dfr, C\ufb01JkJ\ufb01J jJ\u00c7 xKfqA IJorJ FTaJ \u00dfoRYJPTr oPiq FPx kPzKZ\u00c7 FUJPj jJjJj rTo oiM kJS~J pJ~\u00c7 \u00caiM oJukJKj KhPuA mqx, \u00c0Po \u00dfkRPZ pJPm\u00c7 KTZM\u00e3e YMk TPr \u00dfgPT xmJr KhPT fJKTP~ \u00dfhUuJo k\u00b4PfqPTr \u00dfYJU KYT KYT TrPZ \u00dfpj \u00dfTCA IJr oiM UJS~Jr \u00dfuJn xJouJPf kJrPZ jJ\u00c7 IJorJ KbT mPxKZuJo hMA fuJr xJoPjr KhPT

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shorab2014 liked this
shorab2014 liked this
shorab2014 liked this
shorab2014 liked this
shorab2014 liked this
humaunfmq liked this
farzana0985 liked this
rafiqul_13816663 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->