Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anyagi pontMechTesztGyujt

Anyagi pontMechTesztGyujt

Ratings: (0)|Views: 211|Likes:
Published by api-3828155

More info:

Published by: api-3828155 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Vizsgakérdések az Anyagi pont mechanikája című modulhoz
Válassza ki az alábbi mondatok közül azokat, amelyeket helyesnek gondol! Ügyeljen arra, hogy nem feltétlenülvan ilyen mondat, de ha van egy, lehet több is!
1. Egy test tömege
a.
a test gyorsulásával arányos. b.a testben foglalt atomok száma.c.a szabaderő és a gyorsulás hányadosa.d.a nyugalmi súrlódási erő fellépése esetében a kényszererő és a gyorsulás hányadosa.
2.Egy pontszetest mozgási energiája
a.tartós egyensúly esetében állandó. b.tartós egyensúly esetében az idő múlásával csökken.c.tartós egyensúly esetében az idő múlásával növekszik.d.a helyzeti energia növekedésével csökken.
3. A felületi kényszererő
a.
00
)(
nn F  K 
e
=
.
 b.
00
)(
nn F  K 
 sze
=
.
c.
00
)(
nn F  K 
 sze
=
.
d.
00
)(
nn F  K 
 s
=
.
4.A harmonikus rezgést végző pontszerű test mozgási energiája
a.a kistől független. b.a kis függvény reciproka.c.a rugó megnyúlásakor pozitív, összenyomódásakor negatív.d.soha nem zérus.
5.A mechanika első axja szerint
a.
minden test megtartja mozgási állapotát. b.minden test nyugalomban van, amíg a ráható erők eredője zérus.c.minden test nyugalomban van az inerciarendszerben.d.azt a vonatkoztasi rendszert, amelyben a mara hagyott test megtartja mozgási állapot,inerciarendszernek nevezzü
 
6.
A dinamika alapegyenlete
a.
ma F 
e
=
.
 b.
am F 
e
=
.
c.
ma F  F  F  F 
 s szee
=++=
.
d.
am F  F  F  F 
 s szee
=++=
.
7.A hajítás
a.olyan mozgás, melynek során a mozgó test hiperbola pályát ír le. b.olyan mozgás, melynek során a mozgó test parabola pályát ír le.c.olyan mozgás, melynek során a mozgó test szinuszos pályát ír le.d.olyan mozgás, melynek során a mozgó test által leírt pályavonal síkgörbe.
8.A körmozs gyorsusa
a.
va
×+×=
ω β 
.
 b.
va
×+×=
ω β 
.
c.
ω β 
×+×=
va
.
d.
va
×+×=
ω β 
.
9.A sebességgel arányos csillapíerővel leírhacsillapított rezgés kitérés függvénye kis kitéréseesetében
a.
)sin(
0
α ω 
β 
+=
e x x
x
.
 b.
)sin(
0
α ω 
+=
 x x
.
c.
)sin(
0
α ω 
β 
+=
e x x
.
d.
)sin(
0
α ω 
β 
+=
ev x
.
10.Egy erő pillanatnyi teljesítménye
a.az erő és a sebesség szorzata. b.az erő és a sebesség vektorok skaláris szorzata.c.az erő és a sebesség vektorok vektori szorzata.d.az erő által végzett munka idő szerinti differenciálhányadosa.
11. A dinamika alapegyenlete:
am F  am F c ma F bam F a
e sze
====
.,.........,.........,.........,.......
12. A mozgási energia
a. a munka egyik formája. b. egy mozgás során állandó.c. az idő négyzetes függvénye.d. mértékegysége a J (Joule) ami =
km
22
sec
.
13. A tömegközéppont tétele szerint
a. a magára hagyott test megtartja tömegét. b. egy mechanikai rendszer tömegközéppontja, vagy súlypontja, úgy mozog, mintha arendszer össztömege oda volna egyesítve, és a külső erők is ott hatnának.c. zárt rendszer impulzusa állandó.d zárt rendszer tömegközéppontja nem mozog.
14. Az egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó vonatkoztatási rendszerek 
 
a. esetében a fizikai jelenségeket leíró egyenletekbe be kell írni a sebességet is, ha azonos jelenséget akarunk leírni. b. ekvivalensek.c. ekvivalensek az egyetlen létező inerciarendszerrel.d. az inerciarendszer ekvivalens minden, agymáshoz képest állandó sebességgel mozgó.vonatkoztatási rendszerrel.
15. A pontszerű test lendülete
a. a pontszerű test tömegének és gyorsulásának a szorzata. b. a sebességének és a tömegének szorzata.c. az erő x idő szorzatok összege adja.d.a gyorsulás idő szerinti integrálja.
16. A munka
a. mindig az erő nagysága szorozva az elmozdulás nagyságával. b. minden esetben az erővektor és az elmozdulásvektor skaláris szorzata.c. az erő abszolút értékének és az elmozdulás abszolút értékének a szorzata a két mennyiségáltal bezárt szög koszinuszával minden az út minden résszakaszára, s az ilyen szorzatok összege a vizsgált útra.e.minden esetben az erő és a test által megtett út szorzata.
17. A mozgási súrlódási erő
a. függ a kényszererőtől. b. ha nincs szabaderő, csak kis súrlódási erő lép fel.c. ha nincs gyorsulás, nem lép fel súrlódási erő.d. függ a szabaderőktől.
18. A felületi kényszererő
α  α  
cos.,.......cos.,.......)(.,.......,......
0000
m K nm K c nn F  K b n F  K a
 szee
====
19. A gyorsulás
a. független az időtől b. nem függ az elmozdulásvektor változásátólc. független a sebességvektor változásátóld. függ a vonatkoztatási rendszer sebességétől
20. Az egyenletesen gyorsuló mozgás sebessége
a. a gyorsulás és az idő szorzata. b. az elmozdulás és az idő szorzata.c. az elmozdulás és az idő hányadosa.d. a gyorsulás-idő diagram alatti terület.
21. A gyorsulás
a. az erő-idő diagram alatti terület.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->