Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:
Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978
Revista Teatrul, nr. 7, anul XXIII, iulie 1978

More info:

Published by: cIMec - Institutul de Memorie Culturala on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

 
REVISTĂ
A CONSILIULUI CULTURII Şl
EDUCAŢIEI
SOCIALISTE
„Moartea
Iui
Vlad
Ţc-
peş"
de Dan
Tărchilă,
în
interpretarea
artiştilor
a¬
matori
din
Giurgiu
:
Cornelia
Săceanu,
elevii[Drusa)
şi
Pelrică
Brczoi,iudor (Vlad
Ţepeş)Scenă
din
piesa scriito
rului
sovietic
Ion
Druţă,.Păsările tinereţii
noastre",
in
montarea Tea
trului
Dramatic
din
Bra-
PROMOŢIA
78
SCAUNUL
comedie
în
două părţide
TUDOR
POPESCU
Aurel
Baranga
văzut
din
profil
Cronica
literaturii
dramatice
·
Cronica
spectacolelor
·
Stagiunea
estivală
·
Meridiane
·
Cartea
de
teatru
·
Cenacluri
·
Cronica
inversă
·
Retrospectivă
·
Specta
colul sportiv
O comedie radiofonică
:
DOAGA
de
DORU
MOŢOC
 
www.cimec.ro
 
Revistă lunară editată de
Consiliul
Culturii
şi
Edu
caţiei Socialiste şi de
Uni
unea
Scriitorilor
din Re
publica. Socialista
Româ
nia
Redactor-şef 
RADU
POPESCU
Redactori-şefi adjuncţi
FLORIN
TORNEA
TIIEODOR
MĂNESCU
* * *
Angajare, calitate,
eficienţă p. I
STAGIUNEA
77—78 (I)
VALENTIN
SILVESTRU
: Din perspectiva manifestărilorde cultuteatrală p. 3
NATALIA
STANCU
: Pînă nu de
mult,
minimalizata soli
daritate
Ρ· 7
GEORGE
GENOU!
: Cîteva
considerii P- 10
COLOCVIUL
NAŢIONAL DE
LITERATURA DRAMATICA
(HI)
VALERIU
RAPEANU
p. 12
MIKO
ERVIN
Ρ- W
SEMNAL
VIRGIL
MUNTEANU
:
Aveţi salutări de pe
litoral
. . p. 16
CRONICA LITERATURII DRAMATICE
LAURENŢIU
ULICI
:
Teatrul
Măriei Banuş, un joc
secund"?
p. 17
·¥·
V.
P. :
Breviar
A.T.M Ρ- 18
VALENTIN
SILVESTRU
:
Aurel Baranga
văzut din
profil
P- 19
FESTIVALUL
NAŢIONAL ClNTAREA ROMÂNIEI"
V.
D. : O premieră şi un creator schimb de
opinii
. . p. 20
CRONICA
SPECTACOLELOR semnează
CONSTANTIN
CUBLEŞAN,
MIRA IOSIF, VIRGIL MUNTEANU,
IONUŢ
NICULESCU, CONSTANTIN PARASCH1-VESCU, VICTOR PARDON, PAUL TUTUNGIU
. p. 21
VIITORUL
ROL
MARIAMARIN
: Romei Stănciugel p. 38
TH.
MĂNESCU : Ştefan
Berciu,
50 p. 39
CONTRAPUNCT
IIORIA
DELEANU
:
Eliberarea spectatorului
. . . . p. 39
STAGIUNEA ESTIVALACARMEN TUDORA
: Spectacole. Dar ce spectacole ? . . p. 41
 
www.cimec.ro
 
angajare
calitate
eficienta
I
ulie.
Sliişii dc
stagiune,
moment
de tradiţională cumpănire
asupra
realizărilor
artistice
de
peste
an,
asupra
stării
actuale
a mişcării
tea
trale,
de
stabilire
a trăsăturilor
care
o
definesc
în
momentul
dc faţăşi a
locului
pe
care
îl ocu, a orientării ei în viaţa cetăţii, în
ansamblulprocesului
dc
dezvoltare
a societăţii
noastre. Coloanele
şi
paginile feluritelor
publicaţii de literatură şi artă — aşadar, şi
paginile revistei noastre
sînt
generos puse
la dispoziţia
comentariului actului artistic teatral,
al răsu
netului
său în conştiinţa
publicului.
Sub
acest rapforl
— al confruntărilor şi
schimburilor
de păreri şi de experienţă —
dezbaterile
şi luările de poziţie
de acum, sintetizatoare,
nu fac det să aducă la un
punct culminant numeroasele
discuţii —
organizate
sau
spontane
care
au însoţit, mai
mult
şi
mai
substanţial decît altădată,
faptele
dc artă
consumate
pe
scenele
ţării,
pe
tot
parcursul stagiunii. Acestea,
discuţiile, au
conferii, dealtfel, stagiunii,mai evident
decît în alţi ani, un
caracter distinctiv, larg
cuprinzător, desporită animaţie şi de
responsabilitate,
sub
aspectul
judecăţilor de
valoare,dar
mai cu seasub
raportul
integrării creaţiei
artistice propriu-zisc
în
actul
general
dc creaţie în
care
este
angajat
tot
omul muncii,
de la oraşeşi
sale,
din ţara noastră. Mui
subliniat
şi mai
decis
decît altădată,
ideeade
artă
politic
angajată, dc artă actuală — aşadar,
activ
prezentă în
pro
cesul
de
redimensionare
continuă şi revoluţionară a vieţii şi realităţilor
noastre
— a încărcat
aceste
discuţii cu o semnificaţie cc
tinde
să depăşească
hotarele teoriei, pentru
a pătrunde în practică şi
pentru
a
fertiliza
cu
germeni specifici
şi a grăbi
edificarea lumii
noi şi a
omului
nou pc pămîntulţării
noastre.
η
acest context
de
dezbaleri
care,
în
fond,
se
deschid spre
noi
căutări de
prielnice drumuri
şi
orizonturi
slujitorii artelor
află,
ca
în
toate momentele
dc răscruce cc i-au înlîmpinal dc-a
lungulanilor
noştri de
construire
socialistă,
busola
şi călăuza sigură, în
partid,
încuvînlul tovarăşului
Nicolac
Ceauşescu.
Recent,
în
cuvinlul
de
deschidere
α
Conferinţei Naţionale a
Uniunii
Artiştilor
Plastici,
şi. mai
recent,
în
con
cluziile
cu
care
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu a încheiat lucrările
plenarei
CC.
al
P.C.R.
din aceaslună.
Cu
adresă directă la
problemele
dc creaţie ale
minuitorilor penelului
şi
lutului
;
apoi.
la
oamenii muncii,
în
genere,
răspunzători dc
problemeleeconomice
şi
industriale,
de creşterea bogăţiei
materiale
a ţării,
bogat
sub
stanţialele
directive
ale
secretarului general
al
partidului
au răsunat, şi deastă dată, cu un viu şi
stimulator ecou,
şi în
lumea oamenilor
de
teatru.
Lucru
firesc.
Fiindcă
teatrul
se revendică,
prin
însăşi
natura
lui, de la
I
1
 
www.cimec.ro

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mironel Vasile liked this
sf_ultimat3 liked this
Ninel Petrache liked this
raizenangelo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->