Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
07 Attack Analysis

07 Attack Analysis

Ratings: (0)|Views: 281|Likes:
Published by maria547

More info:

Published by: maria547 on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

11/09/2011

 
BMDDIÔL >A[[ADG ALABYTIT
 
‒Bidmltm f`r ]tm– Ilf`rca{i`l
[hm f`bb`~iln bmtt`lt alk ~`rgo``gt arm `uml alk u}obidby avaibaobm }lkmr {hm f`bb`~iln{mrct alk d`lki{i`lt `f ITMD@C:Abb ~`rgt il {hm Hadgmr Hinhtdh``b ur`jmd{ arm ur`vikmk f`r l`l#d`ccmrdiab }tm ~i{hmbmcml{ary tdh``b t{}kml{t" j}li`r hinh tdh``b t{}kml{t" alk hinh tdh``b t{}kml{t ~hm{hmr il au}obid ilt{i{}{i`l" uriva{m ilt{i{}{i`l" `r a uar{ `f h`cm#tdh``biln, [hmtm ca{mriabt cay l`{ omrmur`k}dmk f`r tabm il aly f`rc, [hm ur`viti`l `f aly dbatt" d`}rtm" {raililn" `r dacu ~i{h{hmtm ca{mriabt f`r ~hidh a fmm it dharnmk it mxurmttby f`roikkml ~i{h`}{ a bidmltm ildb}kilnd`bbmnm dbattmt" }livmrti{y dbattmt" {rakm#tdh``b dbattmt" t}ccmr `r d`cu}{mr dacut" alkticibar, [` u}rdhatm a bidmltm" viti{ {hm BIDMLTM tmd{i`l `f {hm Hadgmr Hinhtdh``b ~mo uanm a{~~~,hadgmrhinhtdh``b,`rn/bidmltm,[hm HHT Ur`jmd{ it a bmarliln {``b alk at ~i{h aly bmarliln {``b" {hm ilt{r}d{i`l it {hm ilfb}mldm`f {hm ilt{r}d{`r alk l`{ {hm {``b, ITMD@C dall`{ addmu{ rmtu`ltioibi{y f`r h`~ alyilf`rca{i`l hmrmil it auubimk `r ao}tmk,[hm HHT Ur`jmd{ it al `uml d`cc}li{y mff`r{ alk if y`} filk vab}m il {hit ur`jmd{" ~m k` atg y`} t}uu`r{ }t {hr`}nh {hm u}rdhatm `f a bidmltm" a k`la{i`l" `r tu`lt`rthiu,Abb ~`rgt d`uyrinh{ ITMD@C" ?55;,
Ilf`rcadiôl t`orm ba ‒Bidmldia km ]t`–
Bat bmddi`lmt y d}akmrl`t km {raoaj` tin}iml{mt t`l km addmt` uúobid` y mt{ál kitu`liobmtoaj` bat tin}iml{mt d`lkidi`lmt km ITMD@C:[`k`t b`t {raoaj`t kmb ur`ymd{` ‒Hadgmr Hinhtdh``b– t`l ur`u`rdi`lak`t uara t} }t` l`d`cmrdiab d`l mt{}kial{mt km mtd}mbat uricariat" tmd}lkariat" oadhibbmra{`t y didb`tf`rca{iv`t kml{r` km bat ad{ivikakmt adakécidat ur`uiat km ba ilt{i{}diôl, Kidh`t ca{mriabmtl` u}mkml tmr rmur`k}dik`t d`l filmt d`cmrdiabmt km lilnúl {iu`, Ba icuar{idiôl d`l mt{`tca{mriabmt km d}abq}imr dbatm" d}rt` ` ad{ivikak km f`rcadiôl uara mb q}m tma lmdmtari`uanar }l icu`r{m" q}mka {`{abcml{m ur`hioika til ba bidmldia d`rrmtu`lkiml{m" ildb}ymlk`d}rt`t ml mtd}mbat y }livmrtikakmt" d}rt`t d`cmrdiabmt ` d}abq}imr `{r` ticibar, Uara bad`cura km }la bidmldia viti{m ba tmddiôl ‒BIDMLTM– km ba uánila ~mo kmb ur`ymd{` ‒Hadgmr Hinhtdh``b– ml~~~,hadgmrhinhtdh``b,`rn/bidmltm,Mb ur`ymd{` HHT mt }la hmrraciml{a km aurmlkizajm y" d`c` {ab" ba f`rcadiôl filab kmomur`dmkmr rmabcml{m km ba ilfb}mldia kmb ilt{r}d{`r y l` oatartm úlidacml{m ml mb }t` km bahmrraciml{a,ITMD@C l` u}mkm admu{ar oaj` lilnúl d`ldmu{` rmtu`ltaoibikak abn}la t`orm ba f`rca kmaubidar" li t}t d`ltmd}mldiat" km d}abq}imr ilf`rcadiôl kitu`liobm kml{r` kmb ur`ymd{`, Mbur`ymd{` HHT mt }l mtf}mrz` km }la d`c}likak aoimr{a" u`r b` q}m ti mld}ml{ra ú{ib mt{mur`ymd{` bm ilvi{ac`t a ua{r`dilarb` a {ravét km ba d`cura km }la bidmldia" }la k`ladiôl `}l ua{r`dili`,[`k`t b`t Kmrmdh`t _mtmrvak`t ITMD@C" ?55;,
?
 
 
BMDDIÔL > — A[[ADG ALABYTIT
 
Ãlkidm
‒Bidmltm f`r ]tm– Ilf`rca{i`l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?Ilf`rcadiôl t`orm ba ‒Bidmldia km ]t`–,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?D`l{rio}di`lmt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;>,5 Il{r`k}ddiôl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=>,1 Lm{t{a{ y D`r{af}mn`t —firm~abb # km aubidadi`lmt km h`tumkajm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=>,1,1 Lm{t{a{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=>,1,? D`r{af}mn`t (Firm~abbt),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6>,1,4 Mjmrdidi`t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>>,? Alabizak`rmt km uaq}m{mt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8>,?,1 Alabizalk`,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8>,?,? Kmd`kifidalk` mb {ráfid` km rmk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15>,?,4 Alabizalk` `{rat d`cu}{ak`rat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1?>,?,; Tit{mcat km Km{mddiôl km Il{r}t`t —IKT u`r t}t tinbat ml ilnbét,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1?>,?,= Mjmrdidi`t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1?>,4 _mkmt y Tit{mcat [iu` Tmñ}mb` (H`lmyu`{t y H`lmylm{t),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14>,4,1 [iu`t km Tit{mcat [iu` Tmñ}mb`,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14>,4,? D`lt{r}ymlk` }l Tit{mca [iu` Tmñ}mb`,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1;>,4,4 Mjmrdidi`t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1=Bmd{}rat _md`cmlkakat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16
4
 
BMDDIÔL > — A[[ADG ALABYTIT

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->