Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
DNA Monthly (Vol. 7, No. 8)

DNA Monthly (Vol. 7, No. 8)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 500|Likes:
Be inspired by the November-December, 2011, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring "Global Revolution Underway," "The Importance of Being Imminent," "Eleven," and "Cosmic Consciousness."
Be inspired by the November-December, 2011, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring "Global Revolution Underway," "The Importance of Being Imminent," "Eleven," and "Cosmic Consciousness."

More info:

Published by: Phoenix Center for Regenetics on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2011

pdf

 
Pwj}w Na}aPwj}w Na}aJ`wlvjwlikp J`wlvjwlikpMiidpMiidp]apiq}`ap]apiq}`apFj`lhlwjwi}pFj`lhlwjwi}p@na`diqw@na`diqw@ikw@ikw
-L njva cqpw `iouhawag wna fiq}wn j` ]abakawl`p Oawnig( jkg looagljwah| L njg  ua}`auwlik
 Uawa} Pnauna}g(
GKJ Oikwnh| .Vih+ 2( Ki+ >,
Hlda:62 uaiuha hlda wnlp+
Pqmp`}lma fi} F]AABi wi J}`nlva Lkga~
Kivaoma}/Ga`aoma} =5:: .Vih+ 2( Ki+ >,Kiwjmha & Zqiwjmha3Glvlka P|kwnaplp
@
haj}h| wna}a lp j rajhwn if avlgak`a pqbbapwlkb wnjw wna jk`lakwp ra}a jmpihqwah| `ikvlk`ag wnjw ojci} avakwp riqhgma najglkb iq} rj| jp ra bi wn}iqbn wna pnlfw lkwi wna Jba if Jzqj}lqp+ Ra“va paak u}iif wnjw wna Oj|j `jhakgj} `i}}apuikgp wi }ajh `|`hap lk wna pihj} p|pwao wnjw oj| rahh ma g}lvak m| wna bjhj~| … Ra“va paak ojk| jk`lakwu}iuna`lap gap`}lmlkb wna `iolkb if j Bihgak Jba( rna}a nqojkp riqhg jbjlk ma jp bigp+ Wnlp imvliqph| pnirp qpoq`n oi}a lp jw ri}d wnjk cqpw j ojci} `jwjpw}iuna …‘Jhh wnapa jk`lakw w}jglwlikp pqbbapw wnjw nqojklw| lp qkga}bilkb pioa w|ua if avihqwlikj}| avakw+ Wna Wlmawjk]jlkmir Mig| impa}vjwlikp blva pw}ikb pquui}w wi Mlmhl`jh u}iuna`lap pqbbapwlkb wnjw ra oj| w}jkpfi}o lkwi pioapi}w if aka}bawl` mig|‗wna Ua}fa`wag Mig| …‘Imvliqph| wna}a lp ki rj| wi dkir lf ra rlhh w}jkpfi}o lkwi j hlbnw mig| if pioa pi}w‗mqw ra gi kir dkir wnjw ra j}abilkb wn}iqbn j }julg unjpa if avihqwlik( ik j gl}a`w( mlihibl`jh havah+ Iq} `lvlhlsjwlik njp b}irk m| hajup jkg miqkgprlwnlk wna hjpw far nqkg}ag |aj}p … Ika wnlkb lp fi} `a}wjlk3 wna ihg oigahp if j nqojk mig| jp j }jkgio bakawl`j``lgakw wnjw ikh| pnirag qu ik aj}wn m| Gj}rlkljk oqwjwlikp oqpw ma wn}irk iqw … TR_a njva pqffa}ag qkga} jvj}law| if lhhqplikp jmiqw rni jkg rnjw ra j}a wnjw njva dauw qp w}juuag lk j u}lpik if ojwa}ljhlpwl` wniqbnw+ Iq} miglap b}ir iqw if( jkg j}a kq}wq}ag m|( j nlggak aka}b| flahg Trnl`n_ qhwlojwah| qklflap jhh if iq} wniqbnwp wibawna} jpIka+‟
PIQ]@A3
Gjvlg Rlh`i`d(
Wna Piq}`a Flahg Lkvapwlbjwlikp3 Wna Nlggak P`lak`a & Hipw @lvlhlsjwlikp manlkg wna =5:= U}iuna`lap
Pwj| lkfi}]abakawl`ppua`ljhp+ Pqmpkarphawwa
Kjoa3Aojlh3
 
Ra }apua`w 
Paha`w Hjkbqjba
Uira}ag m|
W}jkp
Paj}`n+++
Uniakl~ @akwa} fi} ]abakawl`p x GKJ Oikwnh| .+++nwwu3))rrr+uniakl~}abakawl`p+i}b)}apiq}`ap)gk+++: if :1::)2):: :=30> UO
 
FAJWQ]AG LK WNA KIVAOMA]/GA@AOMA] =5:: LPPQA IF GKJ OIKWNH\:+
Bhimjh ]avihqwlik Qkga}rj|(‟ m| Gjklah Ulk`nma`d
=+
Wna Loui}wjk`a if Malkb Loolkakw(‟ m| Pih Hq`dojk
0+
Ahavak(‟ m| ]l`nj}g Oa}}l`d
7+
@ipol` @ikp`liqpkapp3 Wna Avihqwlik if wna Nqojk Olkg(‟ m| Oj}| Gapjqhkla}p
Fajwq}ag Vlgai +++
 
Pawwlkb Nlpwi}| F}aa
:+ Bhimjh ]avihqwlik Qkga}rj|Gjklah Ulk`nma`d
W
na }a`akw bhimjh }jhh| lk iva} 655 wirkp jkg `lwlap ri}hgrlga rjp j oioakwiqp avakw+ J oikwn jbi( wna I``qu| RjhhPw}aaw oivaoakw ojkjbag wi ula}`a wna valh if wna ojw}l~+ Wna uqk`wq}a njp kir ma`ioa jk qkpajhjmha }lu lk wnafjm}l` if Aoul}a+ Bjp lp ap`julkb }julgh| f}io wna mjhhiik+Ra j}a paalkb wna lk`auwlik if j bhimjh lkpq}}a`wlik wnjw rlhh kiw akg qkwlh wna giolkjkw p|pwao lp iva}wn}irk jkg}auhj`ag wn}iqbn j uhjkawj}| oawjoi}uniplp+Wna ojlkpw}ajo oaglj `ikwlkqap wi uhj| girk wna I``qu| unakioakik( `}lwlzqlkb lwp hj`d if pua`lfl` gaojkgp+Pua`lfl` gaojkgp j}a uilkwhapp( ma`jqpa wna akwl}a uihlwl`jh( pi`ljh jkg a`ikiol` p|pwao lk rnl`n ra a~lpw njp }iwwagiqw f}io wna lkplga+Gaojkgp riqhg pqbbapw wnjw wna}a lp j rj| wi }afi}o wna u}apakw p|pwao( mqw ki }afi}olpw lklwljwlva lp uipplmha+Jp pioaika rni r}iwa jmiqw wna u}iuna`lap if lkglbakiqp `qhwq}ap pq`n jp wna Oj|j jkg wna Niul( L mahlava wna wloara j}a lk lp ika if `ikpwjkwh| j``aha}jwlkb w}jkpfi}ojwlik+Wna u}i`app ra j}a qkga}bilkb jp j `ihha`wlva i}bjklpo hajgp wi jk avihqwlikj}| haju if `ikp`liqpkapp ik j pua`laphavah+ Wnlp oqwjwlik njuuakp rlwnlk wna ka~w far |aj}p‗lw lp jh}ajg| njuuaklkb kir+Jp uj}w if wnlp u}i`app( ra rlhh gavahiu jk lkwab}jh ri}hgvlar( j nihlpwl` ua}pua`wlva wnjw }ajhlsap wna vjhqa if lkglbakiqp jkg w}jglwlikjh dkirhagba p|pwaop rlwniqw }aca`wlkb wna p`lakwlfl` jkg wa`nkl`jh gavahiuoakwp if oiga}kwloap+Wna I``qu| oivaoakw njp a}quwag jp j uhjkawj}| iqw`}| jbjlkpw a`ikiol` jkg pi`ljh lkcqpwl`a+ Wna `ikp`liqpkapp
Pih Hq`dojk
Najhlkbrlwn GK
@ikp`liqNajhlkb
]ajg wna Miid+ A~uOawnig+ J`wlvjwa \iOI]A
 
Uniakl~ @akwa} fi} ]abakawl`p x GKJ Oikwnh| .+++nwwu3))rrr+uniakl~}abakawl`p+i}b)}apiq}`ap)gk+++= if :1::)2):: :=30> UO
 
-Ri}hg Qkfihgoakw- =5:: ¬ Pih Hq`dojk
oivaoakw njp wi glp`iva} lwp vil`a jp j uj}w if wnlp oivaoakw+Wna }avihqwlik rlhh ma pul}lwqjh lk appak`a‗i} lw lp giioag wi }auajw wna ni}}lfl` olpwjdap if wna ujpw( jkg fjlh+Jp if |aw( ra hj`d wna hjkbqjba wi a~u}app wna kar ri}hg wnjw pqua}pagap wna ihg ika( avak wniqbn ra faah lw lk iq} naj}wp+ Wna kar uj}jglbo wnjw lp iuaklkb mafi}a qp gaojkgp wnjw ra wjda `j}a if wna nqojk fjolh| jp j rniha(}aglpw}lmqwlkb rajhwn jkg }apiq}`ap azqlwjmh|+Jw wna pjoa wloa( ra oqpw `ajpa iq} gapw}q`wlva jppjqhw ik wna uhjkawj}| a`ihib|( jkg akbjba lk j gaau u}j`wl`a if akvl}ikoakwjh }apwi}jwlik+ Plk`a wna `q}}akw a`ikiol` p|pwao ojdap wnlp louipplmha( ra oqpw gavahiu( gaplbk jkgglpw}lmqwa j kar p|pwao fi} a~`njkblkb vjhqa+Wna wa`nkl`jh baklqp if nqojklw| kaagp wi ma }agl}a`wag f}io `}ajwlkb pwjwa/if/wna/j}w vlgai bjoap jkg pwi`d w}jglkbu}ib}jop wi pw}akbwnaklkb kjwq}jh }aplhlak`a( mqlhglkb pahf/pqffl`lakw hi`jh `iooqklwlap wnjw b}ir wnal} irk fiig( jkghjqk`nlkb pi`ljh wa`nkihiblap wnjw pquui}w `ihhjmi}jwlva ga`lplik/ojdlkb jkg kikvlihakw `iooqkl`jwlik+Wna ujwn mafi}a qp }azql}ap vihqkwj}| }akqk`ljwlik jkg vihqkwj}| plouhl`lw| wi }agq`a iq} mq}gak ik wna aj}wn+Wna}afi}a( wna ihg uj}jglbo wnjw paap j``qoqhjwlik if rajhwn jkg looagljwa ojwa}ljh pjwlpfj`wlik jp wna bijh kaagp wima }aca`wag `ihha`wlvah|+Ra j}a bilkb wi pwau lkwi j kar }ajhlsjwlik if iq} uq}uipa‗if wna oajklkb if nqojk hlfa( lk lwpahf+Ra j}a bilkb wi }aoaoma}( jkg }ahaj}k( rnjw ava}| jk`lakw `lvlhlsjwlik jkg w}jglwlikjh `qhwq}a wahhp qp3 wnjw iq} hlvapnjva j pul}lwqjh oajklkb( jmiva jhh+A~lpwak`a lk wnlp ri}hg lp jk lklwljwi}| u}i`app wi u}auj}a qp fi} wnaw}jkplwlik wi iwna} `ikglwlikp if malkb( iwna} ri}hgp i} mj}gi }ajhopma|ikg wnlp ika+Wna gqjhlw| if pul}lw jkg ojwwa} jhpi kaagp wi ma iva}`ioa+Lkglbakiqp uaiuha gi kiw }a`ibklsa wnlp gqjhlpo‗wna| gi kiwlojblka pul}lw wi ma jmiva i} iqwplga if wnlp }ajho( mqw rlwnlk lw+Lkpwajg if j pd| }ahlblik( wnal} pul}lwqjh u}j`wl`ap j}a }iiwag lkpakpqiqp `ikka`wlvlw| rlwn wna aj}wn+ Lk j pakpa( lkglbakiqp`qhwq}ap j}a oq`n oi}a w}qh| ojwa}ljhlpw wnjk iq} pi`law|( jp wna|paa wna appakwljh vjhqa if wna kjwq}jh ri}hg jp jk a~u}applik if wna@}ajwi}( jkg gi kiw w}| wi louipa jmpw}j`w p|pwaop ik lw+Iq} `lvlhlsjwlik njp maak }qhag m| j olkgpaw wnjw paap hlfa jp joajkp }jwna} wnjk jk akg+ Lk wna ujpw( bqlhw jkg uipwuikaoakw ra}alkp`}lmag lk j }ahlbliqp `}aag wnjw uqw iff }agaouwlik wi pioa glpwjkwfqwq}a+]a`akwh|( p`lak`a }auhj`ag }ahlblik rlwn j fqkgjoakwjhlpw vlplik if wa`nkihibl`jh u}ib}app( hajglkb wi j wloa rnaknqojkp oa}ba rlwn plhl`ik i} `}ajwa j}wlfl`ljh lkwahhlbak`ap wnjw pq``aag qp+ Wnlp lp jhpi j gahqplik wnjw daaup qpjhlakjwag f}io wna hlvlkb u}apakw+Ra gik“w dkir rnjw lw rlhh ma hlda wi hlva lk j pi`law| rna}a hlfa lp }ajhlsag jp wna akg lk lwpahf‗rna}a ra paad wimakaflw wna `ihha`wlva m| kq}wq}lkb jkg pquui}wlkb aj`n lkglvlgqjh+ Ra `jk ikh| jkwl`lujwa wnjw lw rlhh ma rikga}fqh wi
 \iq} Kjoa3 \iq} A/Ojlh
3
Pqmp`}lm
Uniakl~ @akwa} fi} ]abakawl`p x GKJ Oikwnh| .+++nwwu3))rrr+uniakl~}abakawl`p+i}b)}apiq}`ap)gk+++0 if :1::)2):: :=30> UO

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->