Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

Hoofdstuk 9: De Franse Revolutie
41. Achtergrond
Het Ancien Régime: drie standen (de clerus, de adel en de derde stand):
Het agrarische systeem van het Ancien Regime:
Politieke cultuur en publieke opinie na 1770:
42. De revolutie en de reorganisatie van Frankrijk
De financiële crisis
Van Staten-Generaal naar Nationale vergadering
De lagere klassen in actie
Constitutionele veranderingen
Economische en culturele beleid
Het conflict met de Kerk
43. De revolutie en Europa: de oorlog en de tweede revolutie,
De internationale impact van de revolutie
De komst van de oorlog, april 1792
44. De noodrepubliek, 1792 1795: de terreur
De Nationale Conventie
Achtergrond van de terreur
Het programma van de Conventie, 1793 1794: de terreur
De Thermidorische reactie
45. De constitutionele republiek: het Directoraat
De zwakten van het Directoraat
De politieke crisis van 1797
46. De autoritaire republiek: het Consulaat, 1799 1804
De regeling met de Kerk; Andere hervormingen
Hoofdstuk 10: Het Napoleontische Europa
De ontbinding van de Eerste en Tweede Coalitie, 1792-1802:
Tijdelijke vrede, 1802-1803
Vorming van de Derde Coalitie, 1805:
De Derde Coalitie, 1805-1807: de Vrede van Tilsit:
Het Continentale Systeem en de oorlog in Spanje:
Napoleon op zijn hoogtepunt, 1809-1811:
48. Napoleon op zijn hoogtepunt tijdens de continentale blokkade
De organisatie van het Napoleontische Rijk:
Napoleon en de verspreiding van de revolutie:
De weerstand tegen Napoleon: Nationalisme
De beweging van het denken in Napoleontisch Duitsland:
Hervormingen in Pruisen:
51. Het Congres van Wenen (1814 1815)
De situatie aan het einde van 1811:
De Russische Campagne en de vrijheidsoorlog:
De schikking voor het Congres van Wenen:
Het Congres van Wenen, 1814 - 1815
De Pools-Saksische kwestie:
De Honderd Dagen en hun nasleep
52. De industriële revolutie in Groot-Brittannië
53. De opkomst van nieuwe ideologieën
Romantiek (vooral in de literatuur en andere kunstvormen):
Liberalisme (belangrijkste exponent: Adam Smith):
Radicalisme, republicanisme en socialisme (als tegenhanger van het liberalisme):
Nationalisme:
54. De ontwikkeling van enkele grote staten op binnenlands gebied (1815 - 1830)
55. De internationale ontwikkelingen
56. De revolutiegolf van 1830-1832
57. Hervormingen in Groot-Brittannië na 1830
Besluit
Hoofdstuk 12: Revolutie en het herstel van de rust, 1848 1870
58. Parijs: het spook van de sociale revolutie in het Westen
De Februari revolutie in Frankrijk
De Juni Dagen van 1848
59. Wenen: de nationalistische revolutie in Centraal-Europa en Italië
Het Habsburgse Rijk in 1848
De Maart Dagen
Het tij keert na juni
De Overwinningen van de Contrarevolutie, juni december, 1848
De finale uitbarsting en repressie, 1849
60. Frankfurt en Berlijn: de vraag naar een liberaal Duitsland
Berlijn: het falen van de revolutie in Pruisen
De Vergadering van Frankfurt
Het falen van de Vergadering van Frankfurt
61. De nieuwe Europese -isms: realisme, positivisme, marxisme
Materialisme, realisme en positivisme
Het vroege Marxisme
De bronnen en inhoud van het Marxisme
De aantrekkingskracht van het Marxisme: de kracht en zwakheden ervan
62. Bonapartisme: het tweede Franse keizerrijk, 1852 1870
De politieke instellingen van het tweede keizerrijk
De economische ontwikkelingen tijdens het keizerrijk
Interne moeilijkheden en oorlog
Hoofdstuk 13: De consolidatie van de grote natiestaten
63. Achtergrond: het idee van de natiestaat
De Krimoorlog, 1854 - 1856
64. Cavour en de Italiaanse oorlog van 1859: de eenmaking van Italië
Het Italiaanse nationalisme: het programma van Cavour
De vervollediging van de Italiaanse unie
Blijvende problemen na de eenmaking
De Duitse staten na 1848
De Frans Pruisische oorlog
Het Duitse Keizerrijk, 1871
Het Habsburgse Rijk na 1848
Het compromis van 1867
66. Liberalisatie in het tsaristische Rusland: Alexander II
De Emancipatie Act van 1861 en andere hervormingen
Revolutionisme in Rusland
De Groei van de Verenigde Staten
De vervreemding van Noord en Zuid
Na de burgeroorlog: reconstructie en industriële groei
68. De Canadese Dominion, 1867
Het rapport van Lord Durham
69. Japan en het Westen
Achtergrond: twee eeuwen van isolaties, 1640 1854
De opening van Japan
Het Meiji tijdperk (1868 1912): de modernisering van Japan
Hoofdstuk 14: De Europese beschaving, 1871 1914: economie en politiek
70. De moderne geciviliseerde wereld
Materialistische en non-materialistische idealen
De zones van de beschaving
71. Basisdemografie: het toenemen van de Europeanen
De groei van de Europese en wereldbevolking sinds 1650
De stabilisatie van de Europese bevolking
Groei van de steden en het stedelijke leven:
Migratie uit Europa, 1850-1940:
72. De wereldeconomie in de 19e
De Nieuwe Industriële Revolutie
Vrije handel en de Europese betalingsbalans
De export van Europees kapitaal:
Een internationaal geldsysteem: de goudstandaard:
Een wereldmarkt: eenheid, concurrentie en onzekerheid:
Veranderingen in de organisatie: big business:
Frankrijk: de oprichting van de Derde Republiek
Frankrijk: de problemen van de derde Franse Republiek:
Frankrijk: de kracht en de zwakheden van de Republiek:
Groot-Brittannië: de Constutionele Monarchie:
Groot-Brittannië: politieke veranderingen na 1900:
de Ierse Kwestie:
het Duitse Keizerrijk na 1890: Wilhelm II:
Hoofdstuk 15: Europese beschaving 1871-1914: Maatschappij en cultuur
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1859-1920
74. De vooruitgang van de Democratie: Socialisme, Vakbonden en Feminisme
Europees Socialisme na 1850
Revisionistisch en revolutionair socialisme, 1880-1914
Feminisme, 1880-1914
75. Wetenschap, filosofie, kunst en religie
De impact van de evolutie
Genetica, antropologie en psychologie
De nieuwe Fysica
Trends in filosofie en kunst
76. Het verval van klassiek liberalisme
Intellectuele en andere stromingen
Hoofdstuk 16: Europa's wereldsuperioriteit, 1871-1914
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1850-1906
Imperialisme als kruistocht
De VS en Mexico
Imperialisme van de VS in de jaren 1890
79. De dissolutie van het Ottomaanse rijk
Het Ottomaanse rijk in de jaren 1850
Pogingen tot hervorming en herleving, 1856-1876
Repressie na 1876
De Russisch-Turkse Oorlog van 1877-1878: Het Congress van Berlijn
Wrijving en rivaliteit tussen de machten
De Nederlandse Oost Indiës en Brits India
Annexaties en Concessies
83. De Russisch-Japanse oorlog en zijn gevolgen
Hoofdstuk 17: De eerste Wereldoorlog
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1879-1920
84. De internationale anarchie
Rivaliserende Allianties: de Triple alliantie en de Triple Entente
De Sarajevo crisis en de uitbarsting van oorlog
85. De gewapende impasse
De Oorlog te land, 1914-1916
De Zeeoorlog
Diplomatie & geheime akkoorden
86. De val van Rusland en de interventie van de VS
Het terugtrekken van Rusland: Revolutie en het verdrag van Brest-Litovsk
De Verenigde Staten & De Oorlog
De Finale fase
Het 14-puntenplan van Wilson en het Verdrag van Versailles
Het Belang van de vrede van Parijs
Rusland na 1881: Reactie en Vooruitgang
Het tevoorschijn komen van revolutionaire partijen
91. De Revolutie van 1905
Achtergrond en revolutionaire gebeurtenissen
De Resultaten van 1905: de Doema
De Stolypin-Hervormingen
92. De Revolutie van 1917
De Revolutie van maart 1917: Het einde van het Tsaardom
November 1917: De Bolsjewiekenrevolutie
De burgeroorlog: 1918-1922
93. De unie der Socialistische Sovjetrepublieken
Regering: nationaliteiten en federalisme
Regering: staat en partij
Het nieuwe economische beleid, 1921-1927
Sociale en culturele veranderingen na de revolutie
Stalin en Trotsky
94. Stalin: De Vijfjarenplannen en de zuiveringen
De Planeconomie
De industriële groei
Sociale kosten en effecten van de N.E.P. s
De Zuiveringsprocessen van de jaren 30
95. De internationale impact van het Communisme, 1919-1939
Achtergrond: socialisme en WOI
De stichting van de Derde Internationale
Hoofdstuk 19: Democratie, anti-imperialisme en de economische crisis na WOI
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1911-1935
96. De vooruitgang van de Democratie na 1919
Aanwinsten van de democratie en de sociale democratie
De nieuwe staten van Centraal en Oost Europa
Economische problemen van Oost Europa, Land hervormingen
97. De Duitse republiek en de geest van Locarno
De Duitse democratie en Versailles
Reparaties, de Duitse Inflatie van 1923 en herstel
De Geest van Locarno
WOI en de Russische Revolutie
De Turkse en Perzische revoluties
De Nationale Beweging in India: Ghandi en Nehru
Japan: Militarisme en Agressie
99. De grote depressie: de val van de wereldeconomie
De voorspoed van de jaren 20 en haar zwakheden
De crash van 1929 en de Economische crisis
De politieke en economische reacties op de Crisis
Culturele reactie op de crisis
Hoofdstuk 20: Democratie en dictatuur
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1922-1938
100. De Verenigde Staten: Depressie en New Deal
101. Trials and adjustments of Democratie: Engeland en Frankrijk
Frankrijk: de jaren 1920 en de komst van de Depressie
De onrust van de depressie en het Populaire Front
Het Populaire Front en verder
West Europa en de Depressie
102. Het Italiaanse fascisme
De fascistische staat
103 Totalitarisme : het Derde Rijk
De Nazistaat
Het pacifisme en de onenigheid van het westen
De Spaanse burgeroorlog, 1936-1939
De Munichcrisis: verzoeningsclimax
Einde van de verzoening
105. De triomjaren van de asmogendheden
Nazi Europa, 1939-1940: Polen en de val van Frankrijk
De nazi invasie van Rusland: het Russische front, 1941-1942
106. De overwinning van het Westen en de Sovjet Unie
Plannen en voorbereidingen, 1942-1943
Het geallieerde offensief in Europa, 1944-1945
De Holocaust
De laatste fase van oorlog in de Pacific: 1944-1945
107. De funderingen van de vrede
Hoofdstuk 22: De Koude Oorlog en wederopbouw na WO II
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1945-1967
108. De koude oorlog, het eerste decennium 1945-1955
Oorsprong en aard van de Koude Oorlog
Duitsland: de Berlijnse blokkade en de luchtbrug van1948-1949
De Atlantische alliantie
De revival van Japan
Na de Koreaanse Oorlog
109 West-Europa: economische wederopbouw
Marshall plan en Europees herstel
Economische groei in west Europa
110. West-Europa: politieke wederopbouw
Groot-Brittannië
De Franse republiek: Vierde en Vijfde
De Federale republiek van Duitsland
De Italiaanse republiek
111. Hervorming van de globale economie
Muntstabiliteit: naar de gouddollar standaard
Europese integratie: van Common Market to the European Community
Einde van de Goud-Dollar Standaard, 1971
112 de Communistische wereld: de U.S.S.R. en Oost-Europa
Stalinisme in de naoorlogse jaren
Chroetsjov: de abortieve inspanning voor hervorming
Oost-Europa: de decennia van dictatuur
Consolidatie van communistische controle
De burgeroorlog
Mao: het nieuwe regime
Buitenlandse zaken
Nehru s opvolgers
vijftig jaren van onafhankelijkheid
De islamitische republiek Pakistan
Maleisië
Indonesië
De onafhankelijkheidsbeweging in Indochina
De Amerikanen en de Filippijnen
De koloniale ervaring en de onafhankelijkheidsoorlogen:
De Kolos in het Noorden
Economische groei en problemen
Einde van het Yankee Imperialisme?
Nigeria
Het Franse Sub- Sahara Rijk
Einde van het Portugese koloniale rijk
Ethiopië, Eritrea, Somalië en Soedan
118. Het Midden Oosten
De totstandkoming van Israel
De nieuwe staat Israel
De Arabisch- Israëlische oorlog na de onafhankelijkheid
Israel, de bezette gebieden en vredesonderhandelingen
Libië en Syrië
119. Revolutie en Oorlog in de Perzische golf
De revolutie in Iran
De oorlog tussen Iran en Irak
Irak en de Perzische Golfoorlog van 1990-1991
Veranderingen in het Midden Oosten
120. De ontwikkelingswereld
De ontwikkelingservaring
Veranderende wereld en hardnekkige problemen
De geherwaardeerde ontwikkeling
Hoofdstuk 25: Co-existentie, confrontatie en de nieuwe globale economie
Chronologie van belangrijke gebeurtenissen, 1957-1995
121. Confrontatie en Détente, 1955-1975
De Kennedy jaren, 1961-1963
De Cuba raketcrisis van 1962
De VS en de Vietnam oorlog
Brezhnev: de Praagse Lente
Brezhnev en Nixon
122. Ineenstorting en herstel van de wereldeconomie: de jaren 70 en 80
De recessie: stagnering en inflatie
Economische en politieke veranderingen in West-Europa
123. De hernieuwing van de Koude Oorlog
De Reagan Jaren: van heropleving Koude Oorlog tot nieuwe Détente
Controle op nucleaire wapens
Hervormingen onder Deng Xiaoping
De Democratie Beweging
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
47094296 Heel Palmer From 1815 Alle Hoofdstukken

47094296 Heel Palmer From 1815 Alle Hoofdstukken

Ratings: (0)|Views: 2,514|Likes:
Published by Maarten Wolff

More info:

Published by: Maarten Wolff on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 86 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 111 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 116 to 146 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 151 to 218 are not shown in this preview.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Charlotte liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Adrie1945 liked this
slofrahman9381 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->